logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|144

  Ontluikend (volledige uitgave)

  Op sommige dagen bij het opstaan hoor ik de voorbode van de lente. Door de winterse dagen heen merk ik dat de dagen langer worden. Vogels fluiten tegen elkaar, de relatieve rust in de straat door alle thuiswerkers, klinkt door mijn slaapkamerraam en ik realiseer me de komst van een nieuw seizoen. Ik hoor van een collega uit Ierland dat ze het begin van de lente vierden op 1 februari met het Keltische feest Imbolc. De geboorte in de natuurlijke wereld staat centraal in dat feest waarbij de komende lammertijd en het lengen van de dagen gevierd worden. Er verschijnen foto’s van lammetjes, gele bloemen, takken in de knop en vuur. Het beeld van een nieuw begin, een nieuw jaar dat begonnen is. Voorjaar kun je zien als een tijd van ontluiken, van energie en vruchtbaarheid. Het kan een frisse nieuwsgierigheid meenemen voor wat in ons vakgebied gebeurt, wat er in beweging is. Het terugtrekken dat meer bij de winter hoort, de geborgenheid van het bekende verschuift naar de achtergrond en we maken ons op voor wat er groeien gaat. Transactionele analyse, voortgekomen uit onder andere de radicale psychiatrie, kenmerkt zich door ontwikkeling en vernieuwing. Werken met TA is niet alleen het toepassen van modellen en begrijpen hoe de mensheid in elkaar zit en zich ontwikkelt, maar ook het eigen maken en toepassen in de huidige tijd. Zo is er bij een internationale uitgever een serie boeken in de maak waar de innovaties in TA centraal staan. Zie: https://www.routledge.com/Innovations-in-Transactional-Analysis-Theory-and-Practice/book-series/INNTA. Ook de verschijning van ons eigen magazine over scholen en benaderingen in het Engels is een voorbeeld van ontwikkeling en vernieuwing. zie: www.professioneelbegeleiden.nl/tamagazine. Piet van Haaster schrijft in dit magazine over motivaties uit het enneagram in verbinding met scriptheorie uit TA; het enneascript. In dit artikel lees je over wat ons motiveert vanuit ons karakter en hoe dat in onze persoonlijkheid en script naar voren komt. Door deze twee theorieën te verbinden ontstaat er niet alleen het begrijpen van herkenbare patronen, er komt erkenning voor eigenheid, voor persoonlijk karakter waarmee we ons script schrijven. Giles Barrow en Hayley Marshall introduceren een beweging die zij Eco-TA noemen. Een idee waarbij niet ons contact met andere mensen centraal staat, maar onze verbinding met de natuur, ecologische processen. Zij noemen de invloed en energie die daar vanuit gaat de meer-dan-menselijke-wereld. Er worden uitgangspunten gegeven om werken in en met natuur als professional in te zetten. Er zijn in dit artikel minder praktische voorbeelden gegeven dan wij als redactie nastreven. Wat de schrijvers wel doen is ons uitnodigen onze eigen praktische toepassing te creëren. Door bewust stil te staan bij hoe we buiten zijn, wat de natuur met ons doet en van ons vraagt en hoe dit ons welzijn beïnvloedt. Zo illustreren ze hoe we een indoor-mind kunnen omzetten in een outdoor-mind. Jan Lauwrens Haisma en Beatrijs Dijkman brengen een analyse op het beroepsonderwijs, vanuit drie dilemma’s die zij daar tegenkomen. Ze schrijven over hun ervaringen, en hoe zij door te werken en analyseren vanuit TA mogelijkheden zien om de pedagogische ontmoeting in het beroepsonderwijs vorm te geven. Hierdoor komt er ruimte om andere manieren van opleiden te ontwikkelen waar relatie en een persoonlijke verbinding centraal staat. Als ik terugdenk aan een jaar geleden toen we allemaal thuis kwamen te zitten bij de eerste lockdown, komt als eerste boven hoe ik in die lente de confrontatie met sterfelijkheid en verbondenheid heb ervaren. Ik stopte noodgedwongen met het regelmatig bezoeken van mijn ouders en sprak met anderen over de angst om dood te gaan als je dichtbij iemand was geweest, of zelfs dood te zaaien. Daarnaast maakten we als gezin lange wandelingen in de omgeving omdat we ineens volop tijd hadden. Ik herinner me veel vragen over autonomie, wat we zien als het doel van werken met TA, en homonomie, het verlangen om verbonden te zijn met anderen. Nu gaan we een nieuw voorjaar in, met nog steeds Covid 19 als realiteit. Ergens op de achtergrond klinkt de hoop van het vaccin en de gewenning aan de nieuwe werkelijkheid. We zijn van de hypermoderne tijd in de pandemie-tijd gekomen. En toch, het laatste artikel van dit magazine, van Charlotte Sills, brengt ons in verbinding met wat er ontluikt op aarde en in onze samenleving. We komen voort uit de maatschappij en dus zijn we verbonden met de problemen die actueel zijn. De noodzaak om ons klimaat positief te beïnvloeden, de polarisering van westerse samenleving met excessen van geweld en de grote verschillen in arm en rijk, het is in onszelf dat we een deel van deze problematieken terugvinden. We zijn een product van deze maatschappij en ermee verbonden. Het is daar dat we ook invloed kunnen uitoefenen op klimaat, polarisering, gelijkheid en inclusie. Door ons beste zelf te zijn, door elkaar te ontmoeten, door respect te laten zien voor de aarde, en door onszelf en ons script te begrijpen en te durven herschrijven. Allemaal ontluikende mogelijkheden waarover je kunt lezen in dit magazine. Beatrijs Dijkman Hoofdredacteur     INHOUD Editorial, Beatrijs Dijkman TA-nieuws Thema TA script en de motivatietheorie van het enneagram, Piet van Haaster Mag ik als mezelf verschijnen? Jan Lauwrens Haisma en Beatrijs Dijkman Hoe weet ik wie ik ben? Charlotte Sills   Ecologische transactionele analyse, Giles Barrow en Hayley Marshall  

  5,95
  lees meer

  TA script en de motivatietheorie van het enneagram

  Wist je dat onder andere trots, onmatigheid of lust motivaties zijn die bepalen waarom mensen doen wat ze doen? Dit zijn motivaties die ons script bepalen. Transactionele analyse (TA) kent diverse theorieën waarmee script en het ontstaan daarvan worden beschreven. Maar wat drijft ons nu ten diepste? Wat motiveert ons nu specifiek? Berne (1961) sprak over hongers en een stuwkracht in ons om te groeien, physis, en English (2006) over motivators. Uitgaande van de titel zijn sinds het bestaan van de Transactional Analysis Journal 157 artikelen gepubliceerd over script en slechts vijf artikelen waarin expliciet geschreven wordt over motivaties.
  1,95
  lees meer

  Ecologische transactionele analyse

  De auteurs hebben ecologische transactionele analyse (Eco-TA) geïntroduceerd in 2020. Ze beschreven een aantal kernprincipes. Het doel van dit artikel is om, op basis van de reacties die zij hebben gekregen op het artikel in 2020, de Eco-TA verder uit te diepen, te verduidelijken en begrijpelijker te maken. Giles en Barrow verwachten dat de ontwikkeling van Eco-TA organisch, stapsgewijs en vooruitstrevend zal zijn. De ontwikkeling zal parallel lopen met de natuurlijke, cyclische processen en dit zal ook in de inhoud van dit artikel tot uiting komen. De ontwikkeling en het denken hierover stopt niet na dit artikel. De auteurs starten met een werkdefinitie.
  1,95
  lees meer

  Mag ik als mezelf verschijnen?

  De auteurs werken in het beroepsonderwijs en komen daar, in verschillende lagen van de onderwijspraktijk, een volgzame houding tegen. Zij ervaren dat deze volgzaamheid het leren in de weg staat. In dit artikel beschrijven zij dilemma’s waarin gezonde aanpassing omslaat in té volgzaam zijn, over-aanpassing en het inleveren van vrijheid. Zij beschrijven daarbij eigen ervaringen waarin de dilemma’s zichtbaar worden. Hierin lijkt de focus van het beroepsonderwijs enkel gericht op kwalificeren en het behalen van competenties die nodig zijn voor functioneren in de beroepspraktijk. Dit resulteert in studenten en docenten die hun autonomie inleveren. Naast het beschrijven van dilemma’s geven de auteurs een aanzet voor een andere, autonomie bevorderende, manier van kijken. De basis hiervoor ligt in de educational encounter (Barrow, 2020) die zij vertalen als pedagogische ontmoeting. De dilemma’s komen op verschillende niveaus voor, hier worden er drie beschreven.
  1,95
  lees meer

  Hoe weet ik wie ik ben?

  De auteur kijkt naar de begrippen van het individu als een verantwoordelijk iemand en het individu als een product van de maatschappij. Ze beschouwt de bijna ondraaglijke uitdaging om die paradoxale existentiële spanning te beheersen. Dit artikel is een reactie op de fascinerende artikelen van Dalal (2016) en Samuels (2016) in de Transactional Analysis Journal en een vertaling van het originele artikel How Do I Know How I Am? Sills, C. (2016). Transactional Analysis Journal, 46(2), 109-115. Ze verwijst naar enkele theoretische ideeën, in het bijzonder ego-toestanden, psychologisch Spel, kernconflict-model en voegt schetsen uit haar werk toe, door psychotherapeutische concepten binnen organisaties te gebruiken. Ze suggereert dat er nog een ander aspect van het mens-zijn belangrijk is en niet gemist mag worden, individuen op hun best zien, zowel als onderdeel van de wereld alsook in het gescheiden van de wereld zijn.
  1,95
  lees meer

  TA-Nieuws

  Binnen de International Transactional Analysis Association (ITAA) denken zowel het Professional Standards Committee (PSC) als de International Board of Certification (IBOC) na over een toekomstvisie inzake TA accreditatie en certificatie. Giles Barrow en Karen Pratt (beide leden van het PSC) geven aan dat niet alleen de COVID-pandemie om andere vormen van educatie en examinering vraagt, maar dat ook gekeken moet worden naar diversiteit en gelijke kansen.
  Gratis
  lees meer

  Schools in TA (volledige uitgave)

  In a brainstorm session on TA and the future, the subject of the history of TA Theory emerged. If we know where we come from we can see the implications for theory and practice. Honouring our past gives shape and meaning to the present. Thus we came up with the question: on whose shoulders do we actually stand within TA? And what significance does that have for us now? The emergence of schools and approaches is a fact within science and psychology. The context changes, values and approaches change with it, something new arises again and again. The disappearance of a school is also a natural fact. The ebb and flow of new dialogues and developments, of creation and disappearance is in our eyes a manifestation of the viability of Transactional Analysis. In our investigation, we discovered that there is no complete or comprehensive overview of Schools available within TA. We found several authors who had made an elaboration of Schools and approaches. Since the beginning of TA there has been a lot of dynamism and evolution worldwide. The emergence of new ideas or views is NOT a counter-movement but a further development of what has been established. We continued our search with the question......     Inhoud   Editorial, Beatrijs Dijkman & Jacobien Geuze Classical School, Jacobien Geuze The Redecision School, Janet Lee O’Connor Cathexis School, Beatrijs Dijkman Integrative Transactional Analysis, Amaia Mauriz-Etxabe Relational TA, Mica Douglas Co-creative Transactional Analysis, Keith Tudor

  Gratis
  lees meer

  Dier-Baar (volledige uitgave)

  Vanaf het eerste moment dat we de keuze maakten om een magazine te maken over dieren was er bij de redactievergadering een persoonlijke, energieke en verbonden sfeer. Nu is het in de redactie nooit erg rustig, de redactie bestaat uit krachtige en professionele redactieleden die zichzelf goed neer kunnen zetten. Maar rondom dit thema merkten we een andere dynamiek. Het spreken over ‘onze’ huisdieren leidde ons naar aspecten van het leven die ergens over gaan. Over sterven, over geluk, over je staande houden, over depressie, over verbinden en het leven.   Ik dacht regelmatig aan de vele vrienden die in deze coronatijd besloten dat het nu wel tijd was voor een huisdier. En persoonlijker, aan mijn jongste zoon. Bij zowel de zwangerschap als bij zijn geboorte speelden thema’s als verlies, levenskracht en samenzijn. We verloren twee kinderen van de drieling die hij was. Nu hij tien jaar is, zie ik hem nog steeds soms met zijn ziel onder de arm ronddwalen, op zoek naar verbinding en hongerend naar intimiteit. Hij zoekt, verlangt en duwt tegelijk mensen van zich af. Hoe anders is dat bij zijn twee cavia’s. Twee snoezige baby cavia’s kwamen een paar jaar geleden bij ons in huis. Met enige tegensputteren van mij en mijn man namen we de beestjes op in ons gezin en werden ze onderdeel van ons bestaan. Elke dag worden ze door zoonlief warm verzorgd, geen onvertogen woord over die dagelijkse zorg. Maar ook ikzelf zoek elke dag wat groenvoer voor ze. Ergens in het park, onderweg, uit de tuin: wat zevenblad, paardenbloem, smalle weegbree of gras. Toen ze nog heel klein waren liep mijn zoon met een draagdoek met een cavia erin door de wijk, zoals ik in zijn babytijd maanden met hem rondgelopen heb. Nu zit hij lange tijd met ze op de bank, op de vloer, ergens in huis. De verbinding tussen zijn leven en deze cavia’s voelt als belangrijk, helend en tegelijk als metafoor voor het accepteren van het leven.   In dit magazine lees je diverse bijdragen over dieren, zoals coaching met behulp van dieren. Met paarden zoals Anette Dielmann inspirerend beschrijft. Daphne Kaffka schrijft ook over paarden en voegt er een breder onderzoek aan toe over werken met dieren. Het artikel van Esther Cohen gaat over het leven, in al zijn facetten en hoe hond en paard van betekenis waren als dragers van de levensthema’s. Marius Gosschalk neemt ons mee in de wereld van totemdieren, verhalen over dieren die raken en in beweging zetten. Daar reageert Joost Levy op, geheel op eigen wijze en leidt ons naar de mogelijkheid om het TA concept impasse hieraan te koppelen. Vanwege onze persoonlijke betrokkenheid besloot ik ieder redactielid te vragen om een korte bijdrage. Bij deze stukjes die ons team in alle verscheidenheid, kleur en intentie vangen voelde ik me geraakt en ongelofelijk blij om met elkaar samen te werken. Tenslotte schreef Frouk Willering een artikel over haar onderzoek naar strooks en feedback. Een helder, zorgvuldig uitgewerkt artikel over ons omgaan met wat we van anderen horen en hoe onze patronen daarin meespelen.   Dit themanummer over dieren is een dier-baar nummer. Het gaat om dierbaarheid voor  ons eigen leven, de ander als dierbaar zien, de wereld als een dragende, dankbare plaats waar mens en dier verbonden zijn. Soms tegen wil en dank maar even vaak als spiegel en in onvoorwaardelijke aanwezigheid.   Beatrijs Dijkman Hoofdredacteur   INHOUD   Editorial, Beatrijs Dijkman  TA-nieuws Dier-baar redactieleden, Redactieleden   Thema Hond en Paard noemen, Esther Cohen Coachen zonder woorden, Daphne Kaffka De helende werking van krachtdieren in Storytelling, Marius Gosschalk Een TA reflectie op ‘De helende werking van krachtdieren in Storytelling’, Joost Levy Scriptwerk met paardenbegeleiding - veerkracht versterken in het hier en nu, Anette Dielmann   Gedicht What do you want to change today? Jantine Dijkstra   CTA-case Constructief omgaan met feedback is mogelijk, Frouk Willering

  5,95
  lees meer

  TA-Nieuws

  Imagine... Recht uit het hart Peter Rudolph (voorzitter EATA) en Elana Leigh (voorzitter ITAA) hebben een prachtige droom: één gezamenlijke TA-community in deze wereld. De droom is geen streven naar één vereniging, wel naar samenwerking en belonging met respect voor de eigen identiteiten van beide verenigingen.
  Gratis
  lees meer

  Vrolijk wasbeertje

  Dat is mijn totem. Ik kreeg hem toen ik 14 jaar was, op kamp met de gidsen. In het totemboek wordt de wasbeer als volgt omschreven: “Deze kleine boombewoner kan zich goed handhaven in verschillende omgevingen en eet bijna alles. De wasbeer is intelligent en bevallig. Hij maakt met zijn behendigheid en lenigheid een aangename indruk. Hij is vrolijk, opgewekt en nieuwsgierig. De wasbeer is plagerig en guitig. In nood is hij moedig en behulpzaam.”
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper