logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|246

  Gender (volledige uitgave)

  Gender In onze westerse wereld is de meetlat wat betreft gender binair: man of vrouw. Zelfs als we het over lhbti of queer hebben, zijn we geneigd het langs deze lat te leggen. Hiermee opent Ericka Kuyters deze uitgave met haar artikel over Labels in onze samenleving. Zo’n rigide onderscheid in een vrouwelijke ofwel mannelijke identiteit is niet altijd vanzelfsprekend geweest. Zo toont Sijtze de Roos in de boekbespreking een lieflijke kinderportret van filosoof Jean-Paul Sartre, met lang en krullerig ‘meisjeshaar’. Voor de Eerste Wereldoorlog meende men dat er tot de puberteit geen wezenlijk verschil bestond tussen meisjes en jongetjes en was het in de ‘betere kringen’ heel gewoon jongetjes als meisjes te kleden. En een enkele keer is het bij de geboorte niet duidelijk welk geslacht de pasgeborene heeft. In onze westerse wereld wordt vroeg een keuze gemaakt voor het geslacht. In verschillende andere culturen echter, zoals bijvoorbeeld de zogenaamde hijras in India, wordt dit zogenaamde derde geslacht al sinds de oudste geschriften officieel erkend en heeft het een speciale status, zo beschrijft Karen Hamamaker-Zondag. Indelen is tot zekere hoogte functioneel. Dit helpt ons om de grote hoeveelheid informatie waaraan we blootstaan te verwerken. Op dit neutrale indelen of ‘discrimineren’ is niets tegen. Het wordt echter kwalijk als we op basis hiervan moreel verwerpelijk handelen rechtvaardigen, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij seksisme, aldus Wolbink. Wat is er nodig om dit (onbewust) seksisme tegen te gaan? Volgens Yvonne Burger vraagt het om voortdurend reflecteren op patronen die (onbewuste) mechanismen in stand houden. Het vraagt om bewustzijn van onze eigen rol als leiderschapscoach. In eerste instantie door eerlijk naar onszelf te kijken. “Het is essentieel je eigen denkkader regelmatig te blijven afstoffen”, beaamt ook Adriaan Hoogendijk vanuit zijn persoonlijke en – meer dan 35 jaar – coachervaring. Wolbink voegt hieraan toe: “Met alleen het moreel veroordelen van discriminatie komen we er niet. Dat is alleen symptoombestrijding. Een intellectueel geweten is noodzakelijk voor het uitbannen van discriminatie.” Speelt dit thema binnen het coachvak? Het oude ‘doorgeschoten mannelijke’ is disfunctioneel en overgewaardeerd in onze huidige maatschappij, lees ik in diverse bijdrages. Remco van de Berg en Karen Hamaker-Zondag zien een rol voor de coach bij het in balans brengen van zowel vrouwelijke als mannelijke kwaliteiten binnen één persoon. Dan geef je op een geïntegreerde manier leiding aan je eigen leven en maakt het niet meer uit of je als leidinggevende in een bedrijf man, vrouw of van het derde geslacht bent. Vrouwen moeten vooral niet mannen gaan nadoen. Tot slot wil ik wijzen op het tragische verhaal van Herculine Barbin, geboren in 1838. Zij maakte een einde aan haar leven nadat ze als hermafrodiet verplicht werd man te worden. Ze voelde zich beide. “Zij herinnert ons aan de prijs die wij betalen als we elkaar categoriserend en eenduidig vastzetten”, aldus De Roos. Laten we vooral niet teveel in hokjes denken. Het gaat om de binnenkant en de liefde en niet om de buitenkant, het label. Veel leesplezier. Janet Rienties Hoofdredacteur Tijdschrift voor Coaching janet@tvc.nl   INHOUD   GENDER OPINIE Labels, Ericka Kuyters VISIE Gedachten over gender, Karen Hamaker-Zondag COLUMN De vrouw achter de man? Of net andersom? Saskia Teppema INTERVIEW In gesprek met Cisca Dresselhuys, Toch nog een nieuwe carrière? Saskia Teppema INTERNATIONAAL In gesprek met Sahadi Daria over veerkracht en aanmoediging, Klaartje van Gasteren, Marnix Reijmerink & Jakob van Wieli IK-ANDER BESCHOUWING Ja, maar… Triggers in coaching, Rinus Merkies, Marcel Hoonhout & Fer van den Boomen INSPIRATIE Genderthema raakt iedereen, Adriaan Hoogendijk Genderverwarring. In dialoog met mezelf, Charlotte van den Wall Bake VISIE Double Healix Crossfire in coaching, Manfred van Doorn OPINIE Lichaamshouding en levenshouding zijn één. Coachen met de Body & Mind Language-methode, Judy de Graaff & Jos Dolstra ORGANISATIE COLUMN Meer vrouwen aan de top leidt niet per definitie tot diversiteit, Remco van den Berg OPINIE Waarom verschil maken voor vrouwen? Franciska Dekker Macht aan tafel bij coaching, Martin Hetebrij, Rob de Ruiter & Ina ter Avest BESCHOUWING Coaching bij transitie naar hybride werken, Wouter Smit, Tjebbe Verwest & Daniel van Middelkoop COLUMN Diversiteit en executive coaching, Yvonne Burger MAATSCHAPPIJ UIT DE BOEKENKAST De herinneringen van Herculine Barbin, Sijtze de Roos BOEKRECENSIE Dames voor Darwin, Sijtze de Roos COLUMN Mannenemancipatie, Michiel Soeters BESCHOUWING Discriminatie? Een opgave voor de coach! Ronald Wolbink VISIE Een toekomst om kwartier te maken, Jorinde Voskes, in samenwerking met het Kwartiermakersgilde en Herman Steensma

  5,95
  lees meer

  Labels

  In bijna ieder coachtraject speelt, op zijn minst zijdelings, het spanningsveld tussen de wens om zowel een uniek persoon te mogen zijn als het verlangen om onderdeel te zijn van een gemeenschap, ‘erbij te horen’. Het wringt tussen de ervaring van ons innerlijke zelf en de (vermeende) feedback die we van buitenaf krijgen. Evenwicht ontstaat wanneer we onszelf met alle zon- en schaduwkanten als uniek wezen aanvaarden en beseffen dat juist dat de bijdrage aan de gemeenschap is. Wat betekent dat in het dagelijkse leven van mensen die niet langs de maatschappelijk aanvaarde meetlat passen? Hoe gaan we om met de labels waarop die meetlat is gebaseerd?
  1,95
  lees meer

  Gedachten over gender

  Je geslacht is biologisch bepaald, je bent man of vrouw. Slechts een enkele keer is het bij de geboorte niet duidelijk welk geslacht de pasgeborene heeft. Er zijn ook mensen die wel duidelijke geslachtskenmerken hebben, maar het gevoel hebben in het verkeerde lichaam te zijn geboren. Ondanks dat beide groepen niet groot lijken te zijn, is ‘gender’ de afgelopen jaren een voortdurend terugkerend thema in de media geweest, al dan niet gekoppeld aan het thema ‘seksualiteit’.
  1,95
  lees meer

  De vrouw achter de man? Of net andersom?

  José werkt als arts in een huisartsenmaatschap in Rotterdam. Haar ene collega is Clemens, een wat bedaarde, ouderwetse huisarts met een grote schare vrouwelijke fans – “Hij is zó aardig!” - en haar andere collega is Berend, een boom van een kerel van het genre niet lullen maar poetsen.
  Gratis
  lees meer

  Toch nog een nieuwe carrière?

  Cisca Dresselhuys overweegt na een gesprek met een beroepscoach of ze niet alsnog aan een nieuwe carrière begint. Op hoge leeftijd, maar dan wel aan de keukentafel, alleen voor vakgenoten en zonder dat ze een bord op de deur spijkert.
  1,95
  lees meer

  Ik ben een herder. Mijn kwetsbaarheid is mijn kracht

  Als kind leefde Sahadi Daria in Turkije om uiteindelijk via Bulgarije en Frankrijk, als niet-begeleide jonge vluchteling bij toeval in België aan te komen. Daar volgde hij voor het eerst in zijn leven onderwijs. Een aantal leraren nam hem onder hun vleugels, hielp hem met leren en ze stimuleerden hem het beste uit zichzelf te halen. Zij zorgden ervoor dat hij niet opgaf, maar volhield. De liefde voor zijn thuisland bleef. “Het allermooiste aan Afghanistan is de verbondenheid tussen mensen”, zegt hij over zijn geboorteland waaruit hij op eenjarige leeftijd met zijn ouders gevlucht is.
  1,95
  lees meer

  Ja, maar…

  Er zijn uitspraken van cliënten die een bepaalde signaalwaarde hebben voor een coach en die alert maken op iets dat van belang kan zijn, die een ‘trigger’ vormen. Triggers doen een impliciet appel op een coach om iets te doen, hoe ambigu dat appel mogelijk ook is. Bijvoorbeeld als een cliënt het woord ‘moeten’ gebruikt en daarmee een norm hanteert, waarbij vaak onhelder is wat de norm is, wiens norm dat is, en waarop deze norm gebaseerd is. Of het woord ‘worden’ waarmee de cliënt demonstreert dat hij een wereld maakt waarin hem iets passief overkomt: “Ik word daar gek van!”
  1,95
  lees meer

  Genderthema raakt iedereen

  What’s a gender? Zo luidt de korte zwart-witreportage van Sophie Dros over de Arnhemse tweeling Bosveld. An Bosveld opent: “Ik vind dat je niet hoeft te kiezen over of je een man of een vrouw wilt zijn!” Zij willen namelijk niet kiezen. Ze zijn beiden geboren in een meisjeslichaam, maar ze zijn ook stoer, houden van mannenkleding en van voetballen. Ze willen noch vrouw zijn, met alle rollen, plichten en verboden die dat met zich meebrengt, noch willen ze eenduidig man zijn. De reportage is een prachtige entree tot een beschouwing over het genderthema, en ik schrijf hier zowel vanuit mijn persoonlijke ervaring als ook vanuit mijn coachervaring van 35 jaar.
  1,95
  lees meer

  Genderverwarring

  “Mag ik eens met je komen praten?” Die vraag ontving ik medio 2009 per mail. “Er is een aantal dingen op mijn werk dat niet lekker loopt en ik weet er niet zo goed raad mee.” Er was iets dat me triggerde en ik kon het niet goed duiden wat maakte dat ik, meer dan anders, uitkeek naar deze kennismaking. Voordat ik een kennismakingsafspraak inplan, tast ik altijd zorgvuldig af of een potentiële coachee aansluit bij mijn ervaring en expertise. Nu was ergens in mij een stemmetje dat me daarvan wilde weerhouden. Ik gaf het stemmetje zijn zin en plande de afspraak in.
  1,95
  lees meer

  Double Healix Crossfire in coaching

  De bekende bell-curve (Afbeelding 1) laat zien dat er een optimaal leermoment is waarin we ons kunnen ontwikkelen naar meer vrijheid, inzicht of compassie. Als we te weinig stress ervaren, leren we weinig, als we te veel stress ervaren, leren we nog minder. Er is een optimum van spanning nodig voor een optimale leerprestatie. Dat geldt ook voor coachen. Die toestand van optimale spanning kun je nastreven met je cliënten door ze zo te begeleiden dat ze in hun ‘crossfire’ komen te staan, letterlijk of figuurlijk.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper