logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|25

  Digitaal abonnement: TA Magazine (4 uitgaven)

  TA magazine is HET blad voor gefundeerde toepassingen van Transactionele Analyse. Transactionele Analyse is een krachtige theorie over menselijke ontwikkeling, communicatie en verandering. Het geeft praktische inzichten en methoden die onmiddellijk toepasbaar zijn bij persoonlijke en professionele groei op individueel, groeps- en organisatieniveau. In TA magazine kan je lezen over theorie, praktijk en onderzoek in psychotherapie, coaching, counseling, consultancy en educatie. TA magazine zal je inspireren tot het vergroten van je vermogen om te communiceren en om te leren.  Verschijningsdata 27 maart 2017 - Wat ben ik Zelf? - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 22 juni 2017 - Geen Script zonder Taal - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 10 oktober 2017 - Siri als surrogaat - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 18 december 2017 - Ik ben vol - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 19 maart 2018 - TA kids - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 18 juni 2018 - Werken met permissies 8 oktober 2018 - TA en start ups 17 december 2018 - TA en seksualiteit Neem een digitaal abonnement op TA Magazine en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22.00
  lees meer

  TA kids (volledige uitgave, 11 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘TA KIDS’ (maart 2018) TA-nieuws Verenigingsnieuws Thema: Iedere leerling een wereldburger met transactionele analyse, Marina Hoos Thema: TA voor kinderen en ouders, Wendy Peterson en Marian Timmermans Interview: Cartouche Kalse: I don’t just help kids make great music, I use music to help make great kids Thema: Hoe peuters in groep hun identiteit ontwikkelen, Evelyne Papaux Thema: De betrouwbare leerkracht, Theo van der Heijden & Danielle van der Heijden Thema: Autonomie is (ook) niet alles, Marian Timmermans Thema: De weg van onzekerheid naar eigenwaarde en rust, Antoinette van Reekum Estafette interview: Maak kennis met: Linda Hoeben, Tin Vanderhoeven Jouw CTA-reis, Sari van Poelje CTA’ers in spé, Ronald Spijkerman & Marielle Frumau Editorial Transactionele analyse bevat naast ‘foto-’ veel ‘filmconcepten’. Daarmee bedoel ik dat wij in de TA-concepten hebben die in het hier en nu beschrijven hoe iemand in elkaar zit, communiceert,‘miscommuniceert’, en iedere dag zijn verhalen wel of niet bevestigt. Denk hierbij aan structurele en functionele ego-toestanden, transacties en psychologische spelen. Daarnaast hebben we veel filmconcepten die het mogelijk maken om ontwikkelingsfasen en -stoornissen te omschrijven, zoals Pam Levins ontwikkelingsstadia en Illsley Clarkes uitwerking van strokes die in iedere fase belangrijk zijn. Met de foto- en filmconcepten samen, kun je het verloop van het leven aardig prognosticeren, als er niets verandert. Nergens is dit beter uitgewerkt dan in de boeken van John Gottmann, een wetenschapper die voorspellingen doet op basis van transactiepatronen en relatiehistorie. Kennelijk kan hij op basis van een video van twee minuten waarin hij koppels vraagt om een onopgelost probleem te bespreken, met meer dan 80% zekerheid zeggen of ze na twee jaar nog bij elkaar zijn. En hij noemt zich niet eens TA’er. Aan de ene kant is het een wat griezelig idee dat je met behulp van TA zulke rake voorspellingen kan doen. Aan de andere kant kan je deze kennis ook gebruiken om zoals Berne het zei “het script voor te zijn”. Geen betere manier om dit in praktijk te brengen dan om jonge kinderen en ouders TA te leren gebruiken in de opvoeding. Dit themanummer is daarom gewijd aan alle TA’ers, moedige kinderen en ouders die het TA-experiment aangaan om al jong samen een gezamenlijke taal te leren die latere problemen kan voorkomen. De bakermat van TA4KIDS ligt bij Freeds boeken TA for Tots en TA for kids. Tien jaar geleden heeft Julie Hay TAPACY opgericht, de TA Proficiency Awards for Children and Young people. Giles Barrow heeft dat met andere educators in de wereld op bevlogen wijze verder uitgewerkt als TSTA-educatie binnen scholen. Gelukkig wordt dit werk nu verspreid, onder andere door het liefdevolle werk van onze auteurs. In het eerste artikel vertelt Marina Hoos hoe zij onder andere op Basisschool De Bonte Tol TAPACY invoert. Hierbij ligt de nadruk op het creëren van wereldburgerschap en het veranderen van de cultuur van educatie door zowel leraren, kinderen als ouders te betrekken bij de organische introductie van TA4KIDS-programma’s. In het tweede artikel beschrijven Wendy Peterson en Marian Timmermans hoe zij TA4KIDS- bijeenkomsten organiseren voor ouders en kinderen, op basis van TAPACY. Een van de kernpunten is de erkenning van de wederzijdse beïnvloedingsrelatie tussen ouders en kinderen, en de kwetsbaarheid en kansen die dit biedt voor een gezonde relatie. Dit wordt mooi vormgegeven in de oefeningen die zij beschrijven. Voor het derde artikel zijn twee redactieleden op pad gegaan om Cartouche Kalse te ontmoeten. Zij maakten mee hoe Cartouche tijdens de muzieklessen TA gebruikt om de kinderen te ondersteunen in hun eigenwaarde en zelfverzekerdheid. Zij stelt: “I don’t just help kids make great music, I use music to help make great kids.” Evelyne Papaux, een TSTA-educator uit Zwitserland, gaat terug naar de ontwikkelingstheorie, en met name naar het gebruik van een Permission Wheel, om de balans tussen steun en invloed vorm te geven in de opvoedkundige relatie. Zij bepleit een reflectieve praktijk om opvoeders te helpen die balans te houden. In hun artikel De betrouwbare leerkracht geven Theo van der Heijden en dochter Danielle van der Heijden een aantal tools voor leerkrachten om een vertrouwensrelatie op te bouwen en niet in de valkuil van (tegen)overdracht te stappen bij de opvoeding van kinderen. Een van die tools is het actie-gevoelsonderzoek, die leerkrachten en kinderen helpt om in het hier en nu te blijven in de communicatie. Marian Timmermans interviewt Matti Sannen en Henk Tigchelaar over hun hartstocht voor TA-onderwijs en opvoeding. Emancipatie, vrijheid, verantwoordelijkheid en homonomie, en het verlangen om ergens bij te horen, spelen een grote rol in hun filosofie over onderwijs. In het zevende artikel deelt Antoinette van Reekum een heel persoonlijk en professioneel verhaal over de ontwikkeling van de stichting voor KOPP-kinderen; kinderen van ouders met psychische problemen. Ongeveer 1,6 miljoen kinderen in Nederland hebben ouders met psychische problemen. De extra zorg die zij dragen kan uitmonden in problemen op het gebied van relatie met zelf en anderen. Vanuit eigen ervaring heeft Antoinette een behandelmodel ontwikkeld: zeven fases tot heling. Als altijd hebben we ook een Tipje van de sluier, dit keer met Linda Hoeben. We sluiten af met een artikel van Sari van Poelje over de vijf competenties die ontwikkeld moeten worden om te slagen voor het Certified TA-examen, aangevuld met drie interviews door Marielle Frumau en Ronald Spijkerman over de ervaringen van CTA-kandidaten op reis naar hun CTA-examen.
  5.95
  lees meer

  TA-nieuws, editie maart 2018

  In deze rubriek: - EATA-conference - National Research-to-Practice Conference - Van de IATAA - Wereldconferentie ITAA – SAATA - Muriel James is overleden – Spelenderwijs - Andere uitgever Transactional Analysis Journal - Transactional Analysis in Psychotherapy in the 21st Century - Downloads van losse nummers en gehele edities van TA magazine
  Gratis
  lees meer

  Iedere leerling een wereldburger met transactionele analyse

  Onder luid applaus van hun ouders ontvangen de leerlingen van groepen 4, 5 en 7 van Basisschool De Bonte Tol hun TAPACY in het feestelijk versierde lokaal. Nadat zij hebben laten zien hoe zij gedurende het schooljaar met TA-concepten gewerkt hebben, kunnen zij hun certificaat en een prachtig speldje in ontvangst nemen van de ambassadeur Alice Timmermans.
  1.95
  lees meer

  TA voor kinderen en ouders

  Kenmerkend voor de ouder-kindrelatie is dat kinderen afhankelijk zijn van volwassenen, zolang zij nog in ontwikkeling zijn. Maar ook die volwassenen maken een ontwikkeling door, in ieder geval in hun rol als ouder. Bovendien blijken zij zich, ook vaak afhankelijk te voelen. Dat komt door de beleving van onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid voor het kind (Van der Pas, 2006). Met name die (beleving van) wederzijdse afhankelijkheid leidt tot kwetsbaarheid. Hun onderlinge interactie is hierdoor belangrijk en broos tegelijk. Terwijl juist in interactie mogelijke groei plaatsvindt (Lee, 2008). Tijdens TA4KIDS hebben wij ervaren dat TA aan ouders en kinderen een kader en taal biedt, om abstracte onderwerpen zoals gedrag, gedachten, gevoelens en behoeften (samen) nader te duiden. En dat kan het onderlinge contact versterken.
  1.95
  lees meer

  I don’t just help kids make great music, I use music to help make great kids

  Cartouche Kalse is docent muziek en zorgbegeleider op een middelbare school in het Gooi. Na haar opleiding aan het Sweelinck Conservatorium volgde ze de opleiding tot dansdocent aan de balletacademie in Amsterdam. In 2007 voltooide ze haar opleiding TA Educatie bij ANITA. Ze gebruikt muziek, dans en de gereedschappen van de TA als middel om leerlingen over drempels heen te helpen van faalangst en onzekerheid, en zich bewust te laten worden van hun eigen kracht.
  1.95
  lees meer

  Hoe peuters in groep hun identiteit ontwikkelen

  Tijdens hun eerste levensjaren definiëren kinderen hun psychologische zelf. Ze ontdekken hun eigen kracht in relaties met anderen en de wereld. Dan leren ze tegelijkertijd een individu te worden en te overleven en gedijen in een groep van leeftijdsgenoten. Het referentiekader van TA helpt beroepsopvoeders tot een reflectieve praktijkaanpak te komen en bij te dragen aan een gezond script zodat een kind leert omgaan met conflicten en met autoriteit.
  1.95
  lees meer

  De betrouwbare leerkracht

  Wat volwassenen doen in de communicatie met kinderen, is van grote invloed op de ontwikkeling van de ego-toestanden (Volwassene, Ouder en Kind) van het kind. Ouders hebben een enorme impact op de ontwikkeling van deze ego-toestanden. Ook leerkrachten zijn hierin van grote betekenis. Juist daarom is het belangrijk dat ze zelf hun eigen tekortkomingen, angsten en script (h)erkennen om in vertrouwen en veiligheid met de kinderen te kunnen werken.
  1.95
  lees meer

  Autonomie is (ook) niet alles

  Matti Sannen en Henk Tigchelaar zijn allebei TTA, Training Transactional Analyst, met als specialisatie onderwijs en opvoeding. Ze zijn beiden hartstochtelijke pleitbezorgers van TA in het onderwijs. Henk publiceerde in het boek Educational TA het artikel The teacher makes the difference (Barrow & Newton 2016) en Matti is de drijvende kracht achter de jaarlijkse onderwijsconferentie. Wat maakt TA en onderwijs zo’n goede combinatie? TA ondersteunt kinderen in de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, het helpt hen de rol van kind, vriendje, leerling enzovoort op te nemen, en last but not least zorgt TA voor de persoonsontwikkeling van het kind.
  1.95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Thema: Moed

  Datum: 31 mei 2018
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »