logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|20

  Thema: Verhalen, maart 2019

  Inhoudsopgave: KENNIS EN KUNDE Werken met verhalen in organisaties De trainer als troubadour COLUMN Show, don’t tell ONTMOETING In gesprek met Michaël Derkse De Weg (aflevering PRAKTIJK EN PROFESSIE Werken met het DialoogLab Zeven sleutels naar het verhaal Verhalen in supervisie GELEZEN Perfect imperfect Het zetten van ‘kraken   Redactioneel Verhalen horen bij het leven van de mens. Vroeger waren er verhalenvertellers die hun verhalen als verteller of troubadour ten gehore brachten en zo van stad naar stad reisden. De ‘orale overlevering’ was anoudsher bedoeld om verhalen van generatie op generatie over te brengen in een overwegend analfabetische  samenleving. Tegenwoordig kunnen we misschien meer spreken van een digitale traditie die de orale overlevering voedt. Verhalen zijn op afroep, via diverse kanalen en in diverse kleuren, beschikbaar. Hierdoor worden we beïnvloed en beïnvloeden we ook weer anderen. In de praktijk van begeleiding hebben verhalen eveneens een plek. We werken met het verhaal van de cliënt, waarbij we ook onze eigen verhalen inbrengen. Daarom leek het ons als redactie een mooi en belangrijk thema. We belichten dit vanuit diverse perspectieven. In het hoofdartikel ‘Een veelheid aan verhalen: rijkdom of rumoer’ richten Martijn van Ooijen, Saskia Tjepkema en Koen Weber zich op het werken met verhalen in de begeleiding van organisaties. Zij geven ook handreikingen om narratieve technieken toe te passen. Marcel van de Pol neemt ons mee in het werken met het DialoogLab, waarbij hij een aantal fasen doorloopt om een verhaal vanuit verschillende perspectieven te zien en beleven, waardoor nieuwe gezichtspunten ontstaan. In ‘De trainer als troubadour’ beschrijft Michiel de Ronde de rol van de trainer in het licht van de orale traditie. Joke Goudswaard belicht zeven sleutels om de ‘verhaalruimte’ te openen, waarbij zij een inkijk biedt in haar manier van narratief werken bij begeleiding. Mila Volf belicht inspirerend hoe verhalen ook een plek in supervisie kunnen hebben. Voor de rubriek Ontmoeting praatten we dit keer met Michaël Derkse, grondlegger van de Pulsar Visie. Op indringende wijze maken we kennis met zijn verhaal en ideeën over de rol van verhalen in begeleiding. Shirine Moerkerken en Barbara van der Steen recenseren op een reflectieve en persoonlijke manier elkaars boeken ‘Perfect imperfect’ en ‘Hoe ik verander’. We complementeren dit nummer met een scherpe column van An Kramer en een mooie bijdrage aan De Weg van Marianne Banning-Mul. Bij mijn debuut als coördinator van een themanummer kan ik zeggen dat ik trots ben op het resultaat. Ik realiseer me des te meer dat ik mij met alle ervaringsverhalen van anderen een beeld kon vormen van wat ik onderweg zou kunnen tegenkomen. En ik realiseer me, door alle mooie artikelen, dat het aanreiken van (ervarings)verhalen ook een belangrijke rol van de coach is bij begeleidingsvraagstukken.   Tijn Ponjee
  lees meer

  Persoonlijk verhaal over het zetten van 'kraken'

  In deze bijdrage bespreekt de auteur Hoe ik verander. Anders interveniëren in organisaties en maatschappelijke vraagstukken van Shirine Moerkerken (2015). Het boek biedt volgens haar een rijke en soms wat ongemakkelijke kijk. Rijk, vanwege de vele inspiratiebronnen die gedeeld worden. En ongemakkelijk, omdat we per slot van rekening zoogdieren zijn die houden van voorspelbaarheid en zekerheid. Het aangaan van de complexiteit bij veranderen is daarmee per definitie spannend en confronteert ons met een haat-liefdeverhouding met ambiguïteit.
  lees meer

  Perfect imperfect

  De auteur bespreekt Imperfecte adviseur. Persoonlijke verhalen over het werk van Martijn van Ooijen e.a. (2018). Een boek dat haar als veranderkundige inspireert om samen met collega’s mijn vak verder te ontwikkelen. Ze kijkt tevens meer kritisch naar de ‘perfecte of imperfecte’ helden die dit boek hebben geschreven, evenals naar het gegeven dat adviseur-zijn geen doel op zich is.
  lees meer

  In een land hier ver vandaan

  Dit artikel is een verkenning van de toepassing van verhalen in supervisie. De auteur vertelt hoe verhalen daarbij professioneel een plek en functie kunnen hebben. In haar opleiding tot supervisor en tijdens het begeleiden van supervisanten onderzocht zij wat verhalen voor haar als professional betekenen en hoe ze kunnen bijdragen aan het proces van haar en van de ander. Het artikel besluit met een persoonlijk verhaal, over de associatieve manier waarop het tot stand kwam.
  lees meer

  Zeven sleutels naar het verhaal

  In deze bijdrage vertelt de auteur over de kracht van het narratief, over de waarde van het werken met verhalen. Van haar werk als trainer en supervisor is de inzet van metaforen een onlosmakelijk onderdeel. In haar praktijk als rouwtherapeut en coach is het creëren van een groter, dragend perspectief van wezenlijk belang. Juist bij de existentiële vragen waar geen sluitend antwoord op is, werkt een metafoor als medicijn en als steun in de rug.
  lees meer

  Werken met het dialooglab

  Na indringende ervaringen in Afrika verdiepte de auteur zich in narratieve therapie, coaching en mediation. Vanuit een narratieve cultuur worden verhalen in Afrika breed ingezet bij de opvoeding en bij persoonlijke thema’s, maar ook om maatschappelijke dilemma’s aan te kaarten. Ook in het westen blijkt professioneel veelvuldig met verhalen te worden gewerkt, zoals bij narratieve therapie van, narratieve mediation en narratieve begeleiding en coaching. De rijkdom van het werken met verhalen werd de auteur steeds duidelijker. In dit artikel zet hij zijn ervaringen uiteen.
  lees meer

  De Weg

  In dit onderdeel van Ontmoeting vertellen begeleidingskundigen over wat hen maakte tot wie zij zijn. Via welke weg kwamen ze in het vak terecht? Wat waren beslissende kruispunten? Welke ontmoetingen, reisgenoten, films, beelden of boeken waren belangrijk? En waren er ook dwaalwegen? In deze aflevering vertelt Marianne Banning-Mul daarover.
  lees meer

  Elk verhaal telt

  Voor het themanummer over verhalen, ontmoetten de auteurs Michaël Derkse in Alkmaar. Derkse is de grondlegger van de Pulsar Visie en de Audicratie. Volgens zijn website ‘brengt [hij] zijn jarenlange ervaring van zijn turbulente persoonlijke levenspad, zijn enorme bevlogenheid om met mensen onderweg te zijn en zijn expertise op het gebied van duurzame verandering samen in zijn trainingen’. Ondanks een recent verblijf in het ziekenhuis vertelt hij met passie over zijn visie op de mens, onze maatschappij en de wereld.
  lees meer

  Show, don't tell

  Een organisatie is als een doorlopende film, met drama’s, crises, good guys en bad guys. Sommige scènes keren steeds weer terug, herkenbaar voor iedereen. Ze laten zoiets abstracts als ‘de cultuur’ direct en concreet zien, aldus de auteur in haar column. Scènes als de voorgaande zijn geladen met betekenis en vormen daarom een aangrijpingspunt voor verandering. Je hoeft er niet eindeloos over te praten of ze te analyseren. Je kunt er letterlijk samen naar kijken. Je kunt er bovendien samen een nieuw verhaal van maken.
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Thema: Stress

  Datum: 6 juni 2019
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »