logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|148

  Digitaal abonnement: Tijdschrift voor Coaching (4 uitgaven)

  Het Tijdschrift voor Coaching is een vakblad dat inspireert om te leren en brengt het vak van coach, de toepassingen van coachen en de diversiteit van de beroepspraktijk in beeld. Het TvC brengt inspiratie, professionalisering, visie, verbondenheid en de mogelijkheid om te delen en doet dat op een authentieke en speelse manier. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 27 maart 2017 - Liefde - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 26 juni 2017 - Autonomie - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 25 september 2017 - Druk druk druk - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 18 december 2017 - Oordeel - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 26 maart 2018 - Rebels - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 25 juni 2018 - Familie - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 24 september 2018 - Geloof - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 17 december 2018 - Lichaam - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 26 maart 2019 - Mensbeeld - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 25 juni 2019 - Vertrouwen 24 september 2019 - Wil 17 december 2019 - Reflectie Neem een digitaal abonnement op het Tijdschrift voor Coaching en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  Mensbeeld (volledige uitgave, 18 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘MENSBEELD` (maart 2019)   MENSBEELD Welk mensbeeld past het beste bij coaching?, Ron van Deth Vrijdenken, Niko Stammes Welk mensbeeld zegt u? Saskia Teppema IIn gesprek met dr. Edith Eva Eger, Marnix Reijmerink, Klaartje van Gasteren & Jakob van Wielink IK-ANDER Wereld- en mensbeelden in coachingstrajecten, Friso Boogerd Zonder liefde coachen, Siets Bakker De stem spreekt of zingt, kraakt, zwijgt, Frank van der Mijn, Heleen Grooten & Alet Wildmann Gericht op Groei, Christian van Zweden Bezieling als rode draad bij coaching, Peter Gerrickens​ ORGANISATIE Fons Trompenaars: Geen dilemma betekent stilstaan, Veronica Waleson Mensbeeld, Yvonne Burger Ewald Engelen: Groei is het probleem niet de oplossing, Sijtze de Roos De uitputting van het humanisme, Jikke de Ruiter Mensbeelden en de mores van de coach, Ronald Wolbink MAATSCHAPPIJ In gesprek met Gerard Koolschijn, Michiel Soeters Charles Taylor over de bronnen van het zelf, Sijtze de Roos Ubuntu gezien door Nobuntu, Ad Maas Paul Verhaeghe over intimiteit, Sijtze de Roos Voorwoord Doorgronden of erkennen In de missie van het Tijdschrift voor Coaching staat dat het een vak- en visieblad wil zijn dat inspireert om te leren en kennis te delen. Hierbij hoort het stellen van fundamentele vragen aan de coach, zoals: Welke (on)bewuste opvattingen en aannames heb jij over de mens en hoe die zou moeten zijn? Wat ligt ten grondslag aan jouw handelen en aan jouw manier van coachen? Ofwel, welk mensbeeld heb jij? Hoog tijd om hier bewust bij stil te staan.   Wat is een mensbeeld? Ronald Wolbink beschrijft en verduidelijkt dit begrip en de impact hiervan op de mens, organisatie en maatschappij. Ron van Deth schetst een overzichtelijke waaier met de meest gangbare benaderingen binnen coaching. Hoe gaat de coach om met zijn mens- en wereldbeeld binnen een coachtraject? Het beste als explicit minimizer, is de opinie van Friso Boogerd.   Ter inspiratie komen bijzondere mensen met een uitgesproken zienswijze aan het woord. Fons Trompenaars wordt gedreven door de vraag hoe culturele dilemma’s in de zakenwereld te overstijgen en de (tegen)polen met elkaar te verzoenen. Geen dilemma betekent stilstaan, is zijn mening. Edith Eger overleefde Auschwitz en roept op het leven niet als slachtoffer te leven, maar als vrij mens. We hebben altijd de keuze, is haar overtuiging. De nalatenschap over het vrijdenken van Dominee Schermerhorn ( 1866-1956) is voor Niko Stammes nog steeds een inspiratiebron en leidraad in zijn werk als coach. Ubuntu, een visie op een humane wereld, is de drijfveer van Annette Mul en Peter Gerrickens deelt zijn mensbeeld over ziel en persoonlijkheid en hoe hij dit toepast bij zingevingsvragen.    Er is een rijk scala aan mensbeelden en coachbenaderingen. Welke benadering is nu het meest effectief voor de coach? Het humanisme wordt meerdere malen omarmd, maar volgens Jikke de Ruiter is deze ideologie aan reparatie toe. Opvallend is dat veel auteurs buiten een oordeel blijven, maar allen pleiten voor meer bewustzijn.    Twee uitspraken in deze uitgave die mij inspireren zijn die van Yvonne Burger en Sijtze de Roos. Burger stelt dat de effectiviteit van coaching mede wordt bepaald door het geloof van de begeleider in de eigen aanpak. Coach reflecteer en stem jouw coachstijl af op waar jij werkelijk in gelooft! De Roos besluit zijn boekbespreking Sources of the Self (Taylor, 1989) met de prachtige woorden: Het is met de mens als met diamanten: een ondoordringbare kern en vele facetten. We zullen denk ik, ons zelf (lees ook mensbeeld) nooit doorgronden. Maar we kunnen elkaar – en zo onszelf – wel erkennen. Het hangt er maar vanaf hoe de zon erop valt, of hoe je zelf het licht erop laat schijnen. Janet Rienties Hoofdredacteur Tijdschrift voor Coaching janet@tvc.nl
  5,95
  lees meer

  Welk mensbeeld past het beste bij coaching?

  ANNA – Altijd Navragen, Nooit Aannemen – is een nuttige, belangrijke grondregel bij de begeleiding van coachees. Toch is ieder menselijk contact ook altijd gebaseerd op een aantal fundamentele aannames als onderdeel van een bepaald mensbeeld. Dat geldt voor coaching niet minder. In de meeste coachboeken wordt echter opvallend weinig aandacht geschonken aan de rol en betekenis van deze mensbeelden. Als er al op wordt ingegaan, dan gaat de auteur al snel over op de werkwijze en interventies. Het moet klaarblijkelijk niet al te filosofisch worden. En dat terwijl mensbeelden niet alleen sterk bepalend zijn voor wat coaches denken en aandacht geven, maar ook voor hoe ze handelen. Naar mijn mening is voor iedere coach bewustwording van en regelmatige reflectie op zijn mensbeeld dan ook van essentieel belang.
  1,95
  lees meer

  Vrijdenken

  In mijn coachruimte hangt de spreuk: “Een mensch heeft zoo veel vrijheid als hij nemen durft” (Dominee N.J.C. Schermerhorn, 1866-1956). Een cliënt kijkt er steeds naar en zegt: “Ik kan me er niet van los maken. Dit is nou precies wat ik niet durf: mijn vrijheid nemen.” Een andere passant in de coaching kijkt er ook gefascineerd naar en zegt: “Ja dat klopt wel. Ik ben alleenverdiener en moet ons gezin onderhouden, dus ik kan maar beter niet te veel vrijheid pakken.” Een derde coachee ziet dezelfde spreuk en zegt: “Mooie spreuk: een mens heeft zoveel wijsheid als hij nemen durft.” Ik vraag of hij het nog eens wil lezen en nog eens… pas de vierde keer ziet hij zijn freudiaanse ‘verlezing’. Wat een spreuk uit 1899 dus nog kan oproepen…
  1,95
  lees meer

  Welk mensbeeld zegt u?

  Leonardo da Vinci geeft les aan de coach. “Ziehier een stuk marmer. Ik hoef alleen maar het overtollige weg te hakken en het beeld komt tevoorschijn. Wat ik wil creëren zit er al in.” Zo is ook de ingepakte coachee, die op de stoel bij de coach plaatsneemt, in haar essentie al volkomen gaaf en volmaakt aanwezig. Ze heeft ook zo haar omhulsels: behalve haar kleren heeft ze een bijna zichtbaar aura van overtuigingen, beelden en verwachtingen aan.
  Gratis
  lees meer

  Ik heb Auschwitz veranderd in een klaslokaal

  Vanaf onze geboorte tot en met onze dood komen we in aanraking met een oneindige reeks gewenste en ongewenste levensveranderingen. Hoe ontdekken of ontwikkelen we de veerkracht die nodig is om ons leven vol te leven, onze unieke bijdrage te kunnen leveren, onze roeping te vinden? In een reeks van zes interviews gaan Klaartje van Gasteren, Marnix Reijmerink en Jakob van Wielink in gesprek met bekende internationale denkers die allen laten zien dat in het ontdekken en herkennen van onze kwetsbaarheid ook de weg naar ons talent en potentieel ligt. Sommigen van hen moesten ervaringen doorstaan die te groot lijken om te kunnen overleven. Zes verhalen van zes mensen die tevoorschijn zijn gekomen en die de lezer uitnodigen en uitdagen datzelfde te doen. De derde in deze reeks is dr. Edith Eva Eger, de ‘Ballerina van Auschwitz’, psychotherapeute van faam en auteur van de besteller De Keuze: Leven in vrijheid.
  1,95
  lees meer

  Wereld- en mensbeelden in coachingstrajecten

  Welke rol speelt het wereld- en mensbeeld in het coachingsproces? En op welke manier zou de coach die beelden kunnen bespreken? Friso Boogerd liet zich voor het beantwoorden van deze vragen inspireren door discussies binnen de klinische (godsdienst)psychologie over de relatie tussen therapie en religie en levensbeschouwing.
  1,95
  lees meer

  Zonder liefde coachen

  “Werk zonder liefde. Heb geen medelijden. Wees zonder intentie. Wees zonder angst.” De boodschap wordt kracht bijgezet door een priemende vinger die de lucht insteekt. Sophie neemt een pauze, zodat we goed begrijpen hoe belangrijk deze boodschap is. Een voor een kijkt ze ons aan. Vijfhonderd coaches, trainers en therapeuten in een seminar van Bert en Sophie Hellinger. We houden onze adem in.
  1,95
  lees meer

  Werken met de stem verrijkt de coachpraktijk

  De stem is een belangrijk instrument om onszelf uit te drukken in de wereld. Het is tegelijkertijd een spiegel van onze innerlijke wereld. In de stem klinken onze inspiratie en kracht door, maar evenzeer onze strijd en ons ongemak. Zij maakt duidelijk wie we zijn – althans, voor wie daar open voor staat. Kun je daar als coach mee werken, dan opent zich een waaier aan mogelijkheden tot zinvolle begeleiding.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Thema: Stress

  Datum: 6 juni 2019
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »