logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters

  Alle artikelen

  «1|2|...|61

  Digitaal abonnement: TvOO (4 uitgaven)

  Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties is een toonaangevend onafhankelijk vakblad op het gebied van Human Resource Development en richt zich op diegenen die zich individueel, groepsgewijs of beleidsmatig bezighouden met en geboeid worden door de ontwikkeling van mensen in relatie tot werk, opleiden, trainen, leren en presteren. Bedient een groot netwerk van bevlogen professionals, waarbij het actief stimuleren van groei en ontwikkeling in het vakgebied voorop staat. Het vakblad is daarbij ook een klankbord voor bedrijven, wetenschap en overheid op zowel nationaal als internationaal niveau. Brengt inspiratie, professionalisering, visie, verbondenheid en de mogelijkheid om te delen en doet dat op een authentieke en mooi vormgegeven manier. Met verrassende interviews, luchtige artikelen, informatieve recensies en kritische beschouwingen informeert TvOO over wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke trends die het vak vorm en inhoud geven. Heldere beschrijvingen van methoden en casuïstiek geven concrete handvatten voor de dagelijkse praktijk. Nieuwe media zoals Twitter, LinkedIn, Facebook en nieuwsbrieven zullen naast het tijdschrift een belangrijke rol spelen bij het informeren van de achterban over actualiteiten. Verschijningsdata (klik hier voor alle thema's) 4 maart 2014 - Bevlogenheid - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 10 juni 2014 - Participatie - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 9 september 2014 - Verbinding van kennis - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 december 2014 - Vitaliteit - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 25 februari - Tijd - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 9 juni 2015 - Teams - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 3 september 2015 - Technologie - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 4 december 2015 - Talent - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 25 februari 2016 - Verandering - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 6 juni 2016 - Vakmanschap -  Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 september 2016 - Globalisering - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 december 2016 - Geluk - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 6 maart 2017 - Wendbaar - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 5 juni 2017 - 24/7 - 4 september 2017 - Invloed - 4 december 2017 - Leergierig - Neem een digitaal abonnement op TvOO en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
  22,00
  lees meer

  Wendbaar (volledige uitgave, 16 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘WENDBAAR’ (maart 2017) Wentelen in wendbaarheid, Cristel van de Ven Introdans: al 45 jaar flexibel en consequent - Interview met Ton Wiggers en Roel Voorintholt, Astrid de la Fuente Het leiderschap van velen, Lenette Schuijt Van waterval naar agile werken - Interview met Arie van Bennekum, Ger Driesen & Ria van Dinteren Wendbare woningcorporaties en medewerkers, Agnes Zandvliet Leiderschap: wendbaarheid door stevigheid, Inge Nuijten Trainerstool  - Bezieling in de praktijk, Silvia Blankestijn WETENSCHAP Learn or Lose - Interview met prof. dr. Nick van Dam, Els Oosthoek Transformatief leren, Freerk Q.C. Wortelboer & Tom P.A. van Oeffelt & Manon C.P. Ruijters ’Chaordische’ structuur voor wendbare organisaties, Mark Nijssen Politie, klassieke muziek en leren, Jolanda Botke Promotie: Mentale vermoeidheid zit tussen je oren, Jesper Hopstaken Promotie: Creating developmental space for better team results, Karin Derksen VARIA Alliander leert, Mary Geurts & Herman van der Vlies Column: Wendbaar per 1 januari, Menno Lanting Boeken Wendbaar Nederlanders moeten wendbaar en weerbaar worden, betoogt Barbara Baarsma, directeur Kennisontwikkeling bij Rabobank en hoogleraar economie. De technologische veranderingen gaan zo snel dat iedereen zijn best moet doen om bij te blijven. “Je kunt globalisering en de bijbehorende flexibilisering niet tegenhouden,” aldus Baarsma in de Telegraaf van 31 december 2016. 2017 wordt volgens haar hét jaar van de wendbaarheid. Ze citeert Darwin, die zei: “Het is niet de sterkste van de soort die overleeft, het is ook niet de slimste, maar degene die zich het beste kan aanpassen. Ons onderwijs zou al die leerlingen juist dát moeten leren.” Dat in de arbeidsmarkt van vandaag de dag wendbaarheid belangrijk is, staat daarmee buiten kijf. Maar hoe ziet die wendbaarheid er dan uit? In dit themanummer passeren verschillende invalshoeken de revue. Het dubbelinterview met de zakelijk en de artistiek leider van Introdans gaat in op persoonlijke en zakelijke wendbaarheid in de cultuursector (veel dank aan Introdans voor het beschikbaar stellen van de prachtige foto’s). En wat is nu wendbaarder dan een danser? Die wendbaarheid zal toch ook in de organisatie terug te vinden zijn? Lenette Schuijt gaat in op de wendbaarheid in leidinggeven. Ze pleit in haar bijdrage voor gedeeld leiderschap. Want, zo stelt zij, door het inzetten van professionaliteit van velen kun je snel inspelen op de behoeften van klanten. Arie van Bennekum neemt ons mee in de wereld van agile werken. Agnes Zandvliet beschrijft hoe in de sector van de woningcorporaties aandacht is voor wendbaarheid van medewerkers. Inge Nuijten geeft praktische tools om wendbaar te zijn of te worden. In de rubriek wetenschap beschrijven Freerk Wortelboer, Manon Ruijters en Tom van Oeffelt hoe ze transformatief leren inzetten om wendbaar leiderschap te ontwikkelen. Annika Smit gaat in op open waarneming als manier om wendbaar te blijven in je reactie op situaties. Tot slot neemt Mark Nijssen ons mee naar de optimale structuur voor een wendbare organisatie. Deze opsomming is niet volledig, want (wendbaar als we zijn), er moeten ook verrassingen in een themanummer over wendbaarheid te vinden zijn. Wendbaarheid kan dus vele vormen hebben. Onder andere wendbare leiders, wendbare medewerkers, wendbaar projectmanagement (vaak onder de noemer agile) en wendbare organisatiestructuren passeren in dit nummer de revue als manier om persoonlijk en zakelijk wendbaar te zijn en blijven. Wat doe jij als lezer om in 2017 wendbaar te zijn?
  5,95
  lees meer

  Wentelen in wendbaarheid

  Een projectleider legt zijn moede hoofd te ruste op zijn bureau. In opperste wanhoop. Een projectplan van hem is zojuist door de directie spreekwoordelijk afgeschoten. Recente ontwikkelingen binnen de organisatie, voortvloeiend uit veranderingen bij klanten, vragen om een andere aanpak. Daar gaan uren werk de papierversnipperaar in. En het is niet de eerste keer dat dit gebeurt.
  Gratis
  lees meer

  Introdans: al 45 jaar flexibel en consequent

  TvOO heeft de primeur, want nooit eerder gaven ze samen een interview. Nou vooruit, één keer eerder, voor de recente jubileumuitgave ter ere van Introdans’ vijfenveertigste verjaardag. Maar dat was een eigen uitgave, dus dat telt niet. Zakelijk leider Ton Wiggers stond in 1971 aan de wieg van Introdans. Artistiek leider Roel Voorintholt voegde zich elf jaar later bij het gezelschap. Zodoende werken ze al vierendertig jaar samen. Gaat die duurzaamheid samen met wendbaarheid?
  1,95
  lees meer

  Het leiderschap van velen

  Hoewel in deze tijd de ogen weer gericht zijn op sterke leiders, die kiezers beloven om problemen voor hen op te lossen, is er tegelijkertijd een trend gaande waarin het leiderschap van iedereen wordt aangesproken. Complexe vraagstukken zijn immers niet meer op te lossen zijn door een enkeling, hoe daadkrachtig ook. Daar is gedeeld leiderschap voor nodig. Organisaties die het leiderschap van velen aanspreken en verantwoordelijkheid decentraliseren zijn wendbaar. In plaats van een geïsoleerde top en trage besluitvormingskanalen staan korte lijnen, de professionaliteit van velen en snel kunnen inspelen op de behoeften van klanten centraal
  1,95
  lees meer

  Van waterval naar agile werken

  In februari 2001 verzamelde zich zeventien personen in Utah in de Verenigde Staten om ideeën uit te wisselen over nieuwe, betere manieren van softwareontwikkeling. Op basis van hun gemeenschappelijke ervaring en ideeën formuleerden zij een aantal uitganspunten en noemde die het ‘Manifesto for Agile Software Development’. Onder hen bevond zich één Europeaan: Arie van Bennekum. In het manifest staan hun gemeenschappelijke waarden. Het doel was om een gezamenlijke werkwijze op papier te zetten. Inmiddels is agile werken niet meer weg te denken en wordt de werkwijze breed toegepast, ook in de wereld van leren en ontwikkelen. Tijd dus voor een gesprek met Arie van Bennekum.
  1,95
  lees meer

  Wendbare woningcorporaties en medewerkers

  Hoe versterk je als woningcorporatie de wendbaarheid van medewerkers? Hoe verleid je hen zelf de regie te nemen over hun loopbaan? Welke veranderkundige aanpak kies je? Hoe opereer je vanuit een ‘gele’, politieke omgeving als je eigen verandervoorkeur ‘wit’ is, ofwel sterk gericht op zelforganisatie? Vanuit verschillende perspectieven kijken we naar wendbaarheid. Landelijk, vanuit opleidings- en ontwikkelingsfonds FLOW en de corporatiesector, op organisatieniveau vanuit woningcorporaties en op medewerkerniveau.
  1,95
  lees meer

  Leiderschap: wendbaarheid door stevigheid

  Bij grote bedrijven zie je regelmatig onduidelijke, weinig inspirerende of puur aandeelhouder-gedreven (door de top vastgestelde) doelen en KPI’s (Kern Prestatie Indicatoren) botsen met individuele belangen. In veel organisaties zie je dat er helemaal geen keuzes worden gemaakt, de competenties van mensen niet up-to-date zijn of de systemen (ict en hr) achterhaald. Voeg daarbij de hectiek van alledag en je hebt een ultieme mix voor mindere prestaties en leed bij betrokkenen. Dan wordt er al snel gekeken naar leiderschap.
  1,95
  lees meer

  Trainerstool: Bezieling in de praktijk

  Wanneer je bezieling tot uiting komt in je dagelijks handelen, heb je plezier in wat je doet en heb je een enthousiasmerend en inspirerend effect op de mensen in je omgeving. Toch lukt het ons doorgaans niet om zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag vol bezieling aan het werk te zijn. Soms vragen we ons af ‘waar we het eigenlijk voor doen’. Een andere keer raken we flink geïrriteerd door andermans gedrag en op een ander moment komen onze goede intenties niet tot uiting in het gedrag dat anderen van ons zien. In deze trainerstool vind je een aantal werkvormen om hiermee aan de slag te gaan.
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Floreren

  Datum: 8 juni 2017
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »