logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

1 ... 50 51 »

Counselling (volledige uitgave, 10 artikelen)

INHOUD THEMA 'COUNSELLING' (februari 2011) Counselling in Nederland, Els van Mourik Heeft counselling een eigen positie, Frank van der Mijn Hans Hoxter, Nathan Deen Column Mieke de Bruin, New Image Life Coaching, Elsbeth Ophoff PRAKTIJK Familieperikelen, Wim Sterkenburg Contouren van het beroep, Frank van de Mijn Help, Casus Counselling in Context, Christine Beenhakker Werk en Wetenschap, Frans van der Gouw ACTUEEL Gelezen Verder lezen over counselling In het nieuws Agenda Forum Verenigingsnieuws Op weg naar volwassenheid De beroepsgroep is in beweging en groeit naar volwassenheid. Als vakgenoten zijn wij naarstig op zoek naar verdere professionalisering en een volwaardige positie in de keten van de Gezondheidszorg. Als mij iets duidelijk is geworden bij het maken van dit nummer, is dat er over het vak counselling heel wat meningen en visies bestaan. Door de grote diversiteit in achtergrond, opleiding, niveau en zienswijze ontstaat de indruk dat er onderling grote verschillen bestaan in opvatting en werkwijze. Kijken we echter wat verder en dieper, dan blijkt dat er niet zozeer verschillen maar overeenkomsten zijn! Voor ons als redactie een ware ontdekking. Wat is onze professie? Wat doen we als counsellors wel en wat doen we niet? Wat doen wij anders dan coaches of psycho-therapeuten? Of doen wij helemaal niet iets anders? Het zijn vragen waar wij als beroepsgroep mee te maken krijgen en die ook nodig zijn om ons aan te schuren, om een beter inzicht te krijgen in ons eigen vakgebied counselling. Daar worden we scherp van, het dwingt ons tot nadenken en herdefiniëren, tot bezinning en herkaderen. Dat we op deze weg als beroepsgroep en beroepsverenigingen met elkaar in discussie gaan, onze meningen ventileren en op zoek gaan naar de grootste gemene deler, is een goede ontwikkeling en nodig voor het groeiproces. Helderheid verschaft immers inzicht. In de ronde tafel discussie met de beroepsverenigingen wordt dit ook duidelijk – het is nog een zoektocht naar de eigen identiteit. Toch luidt de conclusie: wij zijn op de goede weg, het pad vereffent zich en door de dialoog komen wij nader tot elkaar. Een goede zaak. Dit themanummer – helemaal gewijd aan ons vak – biedt dus een mooi ijkpunt voor de ontwikkeling van ons beroep. Voor u als counsellors is het interessant om uzelf eens te bezien in dit licht – waar staat u nu zelf en hoe is dit van invloed op uw functioneren als counsellor? Herkent u dit, of juist niet? Voelt u zich gesteund en ondersteund? Wat zijn uw raakvlakken met uw collega-counsellors? Of zijn er alleen verschillen? In het visieartikel hebben wij de positie van het beroep Counsellor inzichtelijk gemaakt ten opzichte van andere sociale beroepen als coaching, psychotherapie en maatschappelijk werk. Zelf had ik een boeiend interview met Ellen Reijmers van de Interactie-Academie in Antwerpen, over systemisch werk als methode voor verbinding. In de rubriek Vakmanschap houden wij de eisen van de diverse beroepsvereniging onderling tegen het licht, wat zijn de ontwikkelingen naar verdere professionalisering? Welke toelatingseisen worden er gesteld en wat is er nodig voor de toekomst? Ten slotte, groeien doet pijn. Dat weten wij als counsellors als geen ander. Laten wij dit groeiproces dan ook bezien in dat kader op weg naar een volwassen en volwaardige beroepsgroep. Een beroep om trots op te zijn! Christine Beenhakker, hoofdredacteur Reageren? redactie@counsellingmagazine.nl

€ 5,95

Levensloop (volledige uitgave, 11 artikelen)

INHOUD THEMA 'LEVENSLOOP' (november 2010)  Visie, Het zich ontwikkelende Zelf, Rob de Ruiter Een tweede adolescentie, Kees Knipscheer De opinie van Margot Waddell, Siebelien Felix Column Suzanne Unck, Take your life to the next level Pioniers, Donald E. Super, Frans Meijers PRAKTIJK Achtergrond, Het vertellen van levensverhalen, Gabriël Prinsenberg Uit ‘t veld, ervaringsverhaal, Martinique Walraven Caleidoscoop, Breinvoorkeuren in de levensloopontwikkeling, Marianne Roelofs Vakmanschap, Supervisie, Sijtze de Roos Help, Casus ACTUEEL Issue, Dertigersdilemma, Christine Beenhakker Gelezen Verder lezen over levensloop In het nieuws Agenda Forum Verenigingsnieuws Verenigingsvisies VOORWOORD Levenswijs Het zelf is een grenzeloze en onmetelijke zee. Kahlil Gibran Als iemand van plan is een leraar voor de mensheid te worden, dan moet hij bij zichzelf beginnen, door te leren van de eigen ervaring en het voorbeeld te geven. Daarna is hij pas in staat om zijn levenswijsheid over te brengen op anderen door zijn woord. Immers: hoe kun je iemand iets leren, als je het zelf nog niet hebt ontdekt? Levenswijsheid is voor counsellors een belangrijke waarde bij hun werk. De pijn van het leven kennen, het kunnen meevoelen met de cliënt, steun geven zonder je te verliezen in de ander, begeleiden zonder oordeel. Kwaliteiten die – naast de nodige theoretische kennis en kunde – broodnodig zijn in ons vak. Zelf aangekomen in de “medioren”fase, blik ik “halverwege” terug op een leven met de nodige ups en downs. Levenservaringen, als basis voor de ontwikkeling van mijzelf als mens, waaruit ik lering heb getrokken en die mij helpen bij mijn werk als counsellor. Levenswijsheid dat zich in de loop van je leven ontwikkelt, zoals wij kunnen lezen in het visieartikel over de mentale ontwikkeling van het individu in zes fasen van Robert Kegan. Hij laat ons zien welk belang levensfasen hebben voor de counsellor als persoon en in zijn beroep als professioneel begeleider van mentale processen. Siebelien Felix had een boeiend gesprek met Margot Waddell in Londen, een vooraanstaand psychoanalist en kinderpsychotherapeut. Waddell koppelt de cliëntvraag nadrukkelijk aan de levensfasen, en stelt dat kennis hiervan voor het vak van counsellor onontbeerlijk is, om de interventies goed af te kunnen stemmen op de behoeften van de cliënt. In Uit ’t Veld een zeer herkenbaar persoonlijk ervaringsverhaal van een man in de midlifecrisis, waar zijn persoonlijke grenzen worden verlegd en opnieuw worden gedefinieerd. Waar levenswijsheid wordt ontwikkeld en tot nieuwe inzichten leidt. Gabriel Prinsenberg beschrijft het proces van biografisch leren en werken. Als docent, biografisch counsellor en auteur zet hij zich al twintig jaar in voor de methodiekontwikkeling van het biografisch werken. Zo is dit nummer weer gevuld met veel boeiende artikelen om over na te denken, om op te kauwen, of te dienen als inspiratiebron om jezelf aan te kunnen spiegelen. Levensfasen, als een doorlopende spiraal van ontwikkeling. Kennis hiervan is een voorwaarde om je werk als counsellor goed te kunnen uitoefenen, om de cliënt goed te kunnen begeleiden. Maar het is ook belangrijk om als counsellor kennis te hebben van je eigen levensfase en wat dit betekent voor je werk. Christine Beenhakker, hoofdredacteur Reageren? redactie@counsellingmagazine.nl

€ 5,95

Verlies (volledige uitgave, 12 artikelen)

INHOUD THEMA ‘VERLIES’ (augustus 2010) Horizon, Verborgen Verlies, Mieke de Buin Ander verlies, Frans van der Gouw De opninie van Riet Fiddelaers-Jaspers, Christine Beenhakker Lezerscolumn, Natuurlijk proces Susanne Unck Pioniers, Fredrick Perls, Adriaan de Heer PRAKTIJK Het beste medicijn na verlies, Daan Westerink Uit 't veld, ervaringsverhaal, Martinique Walraven Casus, HELP? Vakmanschap, Intervisie, Jeroen Hendriksen ACTUEEL Issue, Verlaat Verdriet, Mieke Ankersmid Gelezen Verder lezen over Verlies Forum. Vooraankondiging VOORWOORD Leven met verlies Vanmorgen kreeg ik een mailtje van een ex-studiegenoot: zijn dochter had zelfmoord gepleegd. Hij voelde zich lamgeslagen, vol ontzetting, ongeloof en verbijstering. Niet te dragen, niet te bevatten… waarom? Een vriendin werd getroffen door ontslag bij een groot farmaciebedrijf in Oss. Meer dan tweeduizend mensen worden bij dat bedrijf weggesaneerd. Onzekerheid, boosheid, angst… er is een gat geslagen in de bodem van haar bestaan. Wat nu? Ieder mens krijgt in zijn of haar leven te maken met verlies. Er zijn nog veel meer verliezen denkbaar die van betekenis zijn en waarop een periode van rouw volgt. In alle gevallen dringt rouw diep door in alle domeinen van het menselijk bestaan. Mensen kunnen soms hun verlies maar moeilijk verwoorden, waardoor het geen duidelijke plek krijgt. En hoeveel mensen stellen na verloop van tijd nog vragen aan iemand die een groot verlies heeft geleden? In het begin is er volop belangstelling maar later blijkt het leven gewoon weer door te gaan en lijkt het allemaal wel vergeten, terwijl pas dan het werkelijke rouwproces begint. Rouwdeskundige Riet Fiddelaers-Jaspers geeft ons haar visie op rouwen en inzicht in het rouwproces. Wat gebeurt er precies, wat gebeurt er bij jongeren, en wat te doen bij een verliestrauma? Ine Spee legt uit hoe men in het onderwijs op passende wijze met verlies kan omgaan. In Verlaat Verdriet vertelt Mieke Ankersmid over de impact die een ingrijpend, vaak onverwerkt verlies in de jeugd kan hebben op het leven als volwassene. Als achtergrondartikel onder meer een bijdrage van Frans van der Gouw, die vertelt over onzichtbaar ander verlies: het verliezen van een menselijk orgaan. Verder behandelen we dit keer Frederick Perls, grondlegger van de Gestalttherapie en in de rubriek Vakmanschap een bijdrage van Jeroen Hendriksen over Intervisie. Naast genoemde bijdragen vindt u in dit nummer nog meer aspecten van het thema. Wij hopen u weer volop inspiratie en praktische handvatten te geven voor het begeleiden van mensen met verlieservaringen, op welk vlak dan ook. Christine Beenhakker, hoofdredacteur  Reageren? redactie@counsellingmagazine.nl

€ 5,95

Jongeren (volledige uitgave, 11 artikelen)

INHOUD THEMA 'JONGEREN' (mei 2010) Visie, Wie luistert er naar mij?! Els van Mourik De opinie van, Ton Notten, Christine Beenhakker Lezerscolumn, Identiteit, Suzanne Unck Pioniers, Erik H. Erikson, Siebelien Felix Achtergrond, Jongeren zelf aan het woord, Martinique Walraven PRAKTIJK Uit ‘t veld, Studiecentrum Support, Moniek van Summeren, Christine Beenhakker Help, Casus Aan de hand van, RET, Roderik Bender Ondernemen, Verkoop jezelf, Jan-Willem Seip ACTUEEL Issue, Infobesitas, hype of echt probleem? Martinique Walraven Nieuwe redactieleden Achtergrond, Over eigen grenzen heen kijken, Leendert Kieviet, Els van Mourik In het nieuws Agenda Gelezen Forum Verenigingsnieuws, ABvC Verenigingsnieuws, NAC Vooraankondiging VOORWOORD De jeugd heeft de toekomst Jongeren staan in de lente van hun leven, zijn volop in ontwikkeling in hun groei tot volwassenheid. Met hun mooie, maar ook hun moeilijke momenten. Immers: groeien doet weleens pijn. Soms kan het hoofd het hart niet bijhouden, of omgekeerd. De explosie van hormonen, het losmaken van thuis en de verwarring in hun gevoelsleven zijn alom bekende verschijnselen in de puberteit. Maar wat is het ook ontroerend om te zien hoe een kind zijn eigen wijsheid ontwikkelt. Meer mens wordt, in hart en ziel. In dit nummer van Counselling Magazine staan wij uitgebreid stil bij de jonge mensen in onze samenleving. Als counsellors krijgen wij vaak te maken met de jongeren (en hun ouders!) die het spoor even zijn kwijtgeraakt. Die niet meer precies weten hoe ze verder moeten en een duwtje in de goede richting nodig hebben. Roderik Bender heeft daar een boek over geschreven, en biedt zowel counsellor als cliënt concrete handvatten gebaseerd op de RET methode waarmee de ouder kan leren emotioneel in balans te blijven bij de opvoeding. In het artikel “Wie luistert er naar mij?” krijgt u achtergrondinformatie over de specifieke jongerenproblematiek en handvatten hoe wij als counsellors jongeren meer richting kunnen geven en een vertrouwensband met hen kunnen opbouwen. Erik H. Erikson is een van de grondleggers van de ontwikkelingspsychologie. In het achtergrondartikel gaan wij dieper in op zijn leven, zijn werk en zijn invloed en betekenis op de ontwikkeling van counselling en psychotherapie. Wij waren te gast bij studiecentrum Support in Oss waar Moniek van Summeren met toewijding jongeren opvangt en hen nèt dat extra duwtje in de rug geeft. Een boeiende reportage met een bijzondere vrouw. Prof. dr. Ton Notten is deskundige op het gebied van jongeren die opgroeien in de stad. De problemen van de opgroeiende jeugd zijn daar het meest duidelijk zichtbaar. Hij vertelt levendig over zijn ervaringen in Rotterdam en neemt ons mee in zijn verhaal over etnische verschillen, stad en platteland, onderwijs en cultuur. Verder laten wij jongeren in dit nummer zelf aan het woord: wat vinden zij bijvoorbeeld van de sociale media zoals Twitter, Hyves en Linkedin? De jeugd heeft de toekomst. Over zo’n twintig jaar zijn de jongeren van nu de bestuurders van ons land, de directeuren van onze bedrijven, de artsen in onze ziekenhuizen. Het is onze taak om de jongeren te begeleiden naar hun volwassenheid zodat zij kunnen opgroeien tot evenwichtige en weldenkende mensen, die weloverwogen keuzes kunnen maken. Christine Beenhakker, hoofdredacteur

€ 5,95

Perspectief (volledige uitgave, 10 artikelen)

INHOUD THEMA 'PERSPECTIEF' (februari 2010) Visie, Perspectief. Een andere kijk op de zaak, Christine Beenhakker De opninie van, Nathan Deen, Arnold Vermeulen Lezerscolumn, Herinnering, Suzanne Unck Pioniers, Carl Rogers, Ron van Deth PRAKTIJK Aan de hand van, NLP, Christine Beenhakker Ondernemen, Wet BIG, Frank van der Mijn Uit ‘t veld, Samengestelde gezinnen, Boukje Overgaauw Help, Casus ACTUEEL Issue, Counselling in nieuw perspectief, Fenneke Woertman Forum, Wat verkoopt u eigenlijk? In het nieuws, Actualiteiten en Agenda Gelezen De redactie stelt zich voor Verenigingsnieuws, ABvC Verenigingsnieuws, NAC Vooraankondiging VOORWOORD Een nieuw begin met perspectief Na meer dan anderhalf jaar denken, vergaderen, brainstormen, aftasten, wachten en weer oppakken is het dan eindelijk zover: de eerste editie van Counselling Magazine is een feit. En we zijn er trots op! Deze eerste editie hebben wij het toepasselijke thema Perspectief meegegeven. “Het gezichtspunt dat je kiest, beïnvloedt het beeld dat je van de situatie vormt.” Ieder mens bekijkt de wereld vanuit zijn of haar eigen perspectief. Wat voor de één de normaalste zaak van de wereld is, is voor de ander een obstakel of een probleem. Als counsellors veranderen wij niet het wereldbeeld van de ander, maar laten de cliënt andere gezichtspunten zien waardoor het perspectief op dezelfde situatie verandert. Maar ook het beeld dat derden van counsellors hebben, is niet eenduidig gedefinieerd. Met Counselling Magazine als platform kunnen wij een helder toekomstperspectief bieden voor het vakgebied van counselling. Een vakblad maken voor counselling professionals is niet eenvoudig. Immers, de achtergronden van onze achterban is divers en de gehanteerde methodieken en specialismen zeer uiteenlopend. In dit eerste nummer besteden wij daarom speciaal aandacht aan deze achtergrond. Waar ligt de oorsprong van counselling? In het achtergrondartikel over Carl Rogers gaan we in op zijn leven, zijn werk en de actualiteit ervan in de huidige counsellingpraktijk. De ontstaansgeschiedenis van counselling in Nederland wordt nader toegelicht in het boeiende interview met emeritus hoogleraar Prof. Nathan Deen van de Universiteit van Utrecht. In het artikel van Fenneke Woertman leest u hoe wij counselling in Nederland beter kunnen professionaliseren, positioneren en profileren als een inspirerend perspectief voor de toekomst in de reguliere gezondheidszorg. Verder treft u een aantal vaste rubrieken aan zoals Help!, waarin twee counsellors reageren op een casus vanuit hun eigen visie en wijze van counsellen. Aan de hand van zet een specifieke methode uiteen die de counsellor gebruikt om zijn cliënt in beweging te krijgen. In de rubriek Ondernemen komen praktische kwesties als sociale wetgeving, boekhouding, marketing, arbo en gezondheid en verzuim aan de orde. De rubriek Uit ’t veld is een ervaringsverhaal van de counsellor: wat gebeurt er in de praktijk, wat helpt de cliënt vooruit en wat juist niet? Deze keer gaan we nader in op de problematiek van samengestelde gezinnen. Kortom: een allround vakblad met een schat aan informatie en inspiratie voor u als professioneel counsellor. Als nieuw “zusje” van het Tijdschrift voor Coaching en Loopbaanvisie kunnen wij deze vorm van begeleidingskunde een eigen professioneel platform geven. Wij hopen u hiermee een nieuw perspectief te bieden op het boeiende vakgebied van counselling en wensen u veel inspiratie en nieuwe gezichtspunten toe! Christine Beenhakker, hoofdredacteur Reageren? redactie@counsellingmagazine.nl

€ 5,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper