logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

EXAMENS (mei 2022)

Beste lezer,   Van harte welkom bij het nieuwe nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Ook in deze zomerperiode ligt er een interessant nummer voor u klaar, waarin nieuwe kennis en inzichten over toetsen en beoordelen, maar ook praktische toepassingen in uiteenlopende onderwijspraktijken aan bod komen. Met plezier kondig ik eerst een nieuwe interviewreeks aan. Inmiddels alweer 15 jaar geleden heeft een vergelijkbare reeks centraal gestaan. Toen al werden verschillende kopstukken uit de Nederlandse examenwereld geïnterviewd. De ontwikkelingen hebben niet stil gestaan, dus een nieuwe reeks Kopstukken is zeker gepast. Liesbeth Baartman bijt het spits af. Zij deelt, een maand na haar openbare les bij Hogeschool Utrecht, haar visie op toetsen en beoordelen en neemt ons mee in belangrijke ontwikkelingen. En natuurlijk zijn er weer verschillende lezenswaardige artikelen uitgewerkt. Zo gaat Anne Lohuis in op holistisch beoordelen van meerdere samenhangende leeruitkomsten bij flexibel deeltijdonderwijs. Het holistische beoordelen wordt gezien als de aanpak waarmee recht gedaan wordt aan de kwaliteit van de prestatie. Daarnaast kunt u een interessante bijdrage lezen over Senior-Kwalificatie Examinering-trajecten in een universitaire setting, want ook hier is in toenemende mate aandacht voor het belang van deskundigheid van medewerkers die verschillende rollen en functies vervullen binnen de toetsorganisatie. Helma Vlas beschrijft hoe Universiteit Twente hier invulling aan gegeven heeft. Naast aandacht voor het hoger onderwijs, komt ook het middelbaar beroepsonderwijs aan bod. Erik Kaemingk, Leon van Belle en Henk Nelissen gaan in hun artikel in op verschillende vraagstukken rondom assessments door EVC-assessoren en mbo-assessoren. Zijn er verschillen en wat betekent dat voor de trajecten van certificering? Een relevant praktijkvoorbeeld wordt geschetst vanuit de Politieacademie, waarin u meer informatie krijgt over hoe nieuwe werkwijzen bijdragen aan het valideren van nieuwe examens. Tot slot, een tot nadenken stemmend artikel van Ton Lamers, waarin onderwijsrechtspraak voor het middelbaar en hoger onderwijs onder de loep wordt genomen. Natuurlijk is Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk niet compleet zonder de terugkerende rubrieken. In ‘Terecht of niet’ staat de vraag om een extra examenkans centraal. Ook nu wordt op een onderhoudende wijze omschreven tot welk oordeel de examencommissie is gekomen. Onze gastcolumnist Martijn Leenknecht verhaalt over feedbackcultuur, en de moeilijkheid van het meetbaar maken daarvan. En luistert u vooral ook naar de podcast LLEARN, waar Heleen Hesselink over schrijft in ‘Gezien en gelezen’. Aansprekende tips beperken zich niet meer enkel tot literatuur, maar ook podcasts bieden inmiddels boeiende verhandelingen. Wederom dank aan alle auteurs en redactieleden voor jullie interessante bijdragen en inspanningen! Mocht u zelf interessante thema’s aan willen dragen, of heeft u bijdragen voor Examens, dan horen we dat natuurlijk graag! Voor nu, mede namens alle auteurs en redactieleden, heel veel leesplezier! Kelly Beekman   INHOUD   Het holistisch beoordelen van meerdere samenhangende leeruitkomsten bij flexibel deeltijdonderwijs,  Anne Lohuis Een SKE-traject in een universitaire setting, Helma Vlas Assessments in het mbo en EVC: overeenkomsten en verschillen, Erik Kaemingk, Leon van Belle, & Henk Nelissen Interview met Dr. (L.K.J.) Liesbeth Baartman,  Harry Molkenboer Jan Jacobs Uit de praktijk Hoe de Politieacademie zorgt voor goede examens, Lotty Schoonderbeek, Willeke van EssenTamboer, Martine Bos-Horstink, Manon van den Brink, Inge de la Grange, Jeanet van de Bunte, Mireille Wolf-Rouwhorst en Rena Punt Nieuwe instantie voor onderwijsrechtspraak voor wo, hbo en mbo, Ton Lamers   Rubrieken Redactioneel Terecht of niet....? Gastcolumn NVE   Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper