logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

EXAMENS (november 2022)

Beste lezer,   Welkom in het nieuwste nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Dit is alweer het laatste nummer van dit kalenderjaar en ook nu hebben we ons best gedaan om inspirerende voorbeelden en praktische toepassingen uit verschillende onderwijscontexten te verzamelen. Dit laatste nummer verschijnt kort na de inauguratie van Kim Schildkamp, hoogleraar ‘Data-informed decision making for learning and development’ bij de Universiteit Twente. Extra actueel en relevant om te lezen hoe Kim in onze interviewreeks Kopstukken vertelt over haar ontwikkeling als wetenschapper, aandachtsgebieden van onderzoek, relevantie voor de onderwijspraktijk en ambities voor de toekomst. Ik hoop dat u met net zoveel plezier geïnspireerd raakt door haar enthousiasme en haar overtuigende visie op toetsing. Naast het interview leest u verschillende artikelen uit de beroepspraktijk. Lea Raemaekers, Angela Tops en Erik van Santvoort beschrijven een didactisch concept voor professionele ontwikkeling van docenten, genaamd Flitsbezoeken. Vanuit verschillende invalshoeken nemen zij docentgedrag dat aansluit bij programmatisch toetsen onder de loep. Ingeborg Kroese levert in haar artikel een bijdrage aan de toenemende aandacht voor genderneutraliteit, in dit geval in relatie tot skills. Ze doet suggesties voor een gender-sensitieve benadering en aanbevelingen voor beoordeling. Het laatste artikel gaat in op beoordelen in hybride leeromgevingen. De auteurs (Andrea Oudkerk Pool, Fieke Tychon, Debby Weerlink en Rosa Bartman) hebben zich verdiept in het beoordelen en beslissen in hybride leeromgevingen in het hoger onderwijs. Op basis van verschillende theorieën en bevindingen uit de praktijk stellen zij vervolgens verschillende richtinggevende vragen voor het ontwerpen van toetsing in een hybride leeromgeving. In de rubriek ‘Uit de Praktijk’ staat deze keer het afscheid van Anneke Blok, scheidend voorzitter van de raad van bestuur van Cito centraal. Interessant om te lezen hoe haar ervaringen in deze rol hebben bijgedragen aan de overtuiging dat juist ook met toetsing talenten en mogelijkheden van alle leerlingen inzichtelijk gemaakt kunnen worden. En dan zijn er natuurlijk de terugkerende rubrieken. In de populaire rubriek ‘Terecht of niet’ wordt een complexe casus over informatieverstrekking aan aspirant-studenten behandeld binnen de Universiteit van Utrecht. Ton Lamers neemt u onderhoudend mee in de ontwikkelingen van het proces tot besluitvorming. Onze columnist Martijn Leenknecht beschrijft, wederom in de vorm van een mooie metafoor (het sporthorloge), hoe het zichtbaar maken van voortgang bijdraagt aan leren. En tot slot beveelt Jan Jacobs in ‘Gezien en gelezen’ het boek ‘Onderwijs maakt het verschil’, geschreven door Louise Elffers, van harte aan. Een uitgave met daarin genoeg voer voor inspiratie, kennisdeling en discussie! Dat kan alleen door de tomeloze inzet en bijdragen van onze auteurs en redactieleden, waarvoor dank. Ook nu geldt dat we graag van u horen over interessante thema’s en uw bijdrage met plezier ontvangen. Volgt u ons al op social media? Zo blijft u nog sneller op de hoogte van de meest recente updates en ontwikkelingen.   Mede namens alle auteurs en redactieleden; veel leesplezier! Kelly Beekman   INHOUD   Flitsbezoeken in het hbo. Een didactisch concept voor professionele ontwikkeling van docenten Lea Raemaekers, Angela Tops & Erik van Santvoort Skills zijn niet genderneutraal Ingeborg Kroese Prof. dr. Kim (K.) Schildkamp in dialoog met data in het onderwijs Harry Molkenboer, Jan Jacobs Beoordelen en beslissen in hybride leeromgevingen. Een praktijkvoorbeeld binnen Fontys Hogeschool Andrea Oudkerk Pool, Rosa Bartman, Debby Weerlink, Fieke Tychon, & Kelly Beekman Uit de praktijk Een leerzame reis Lody Smeets   Rubrieken Redactioneel Terecht of niet? Gastcolumn NVE Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

€ 6,95

EXAMENS (september 2022)

Beste lezer, Welkom in het nieuwe nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Hopelijk heeft u genoten van een heerlijke zomer! Inmiddels ligt het derde nummer van dit kalenderjaar voor u klaar met inspirerende voorbeelden en praktische toepassingen uit verschillende onderwijscontexten. Met veel plezier kondig ik onze tweede gast aan in onze nieuwe interviewreeks Kopstukken: Judith Gulikers. Judith is werkzaam als universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Onderwijs- en leerwetenschappen van de WUR (Wageningen University & Research) en richt zich op assessmentvraag¬stukken. In het interview neemt ze ons mee in haar inzichten over hoe assessment het leren kan stimuleren, en welke vaardigheden en competenties hierbij noodzakelijk zijn. Naast het interview zijn er wederom verschillende interessante artikelen uitgewerkt. Zo neemt Tamara van Schilt-Mol u mee in de ontwikkeling van ‘toetspiramide’ naar ‘toetsweb’. In ‘Uit de Praktijk’ vertelt Loes Thuis over haar ervaringen met het werken met dit toetsweb en hoe dit heeft bijgedragen aan de kwaliteit van toetsing bij haar opleiding. Daarnaast is er de lezenswaardige bijdrage over de menselijke factor in cesuurbepaling, geschreven door Wilco Emons, Sebastiaan de Klerk en Emmelien van der Scheer, op het moment van schrijven onderzoekers van Stichting Cito. Zij gaan in op de uitdagingen van cesuurbepaling en doen enkele suggesties. Het artikel ‘Over de waarde van eindtoetsing in het basisonderwijs’, geschreven door Tamara van Schilt-Mol en Marie-Anne Keizer-Mittelhaëser, biedt absoluut inhoud voor een goed gesprek. Genuanceerd beschrijven zij enkele misconcepties over eindtoetsen en betogen zij hoe en wanneer deze eindtoetsen kunnen voorzien in objectieve en betrouwbare informatie. En we hebben een extra gastcolumn in deze uitgave, geschreven door Carmen Rikhof, studente bij de Master Toetsdeskundige. Zoals u van ons gewend bent, zijn er de terugkerende rubrieken te lezen in Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. In ‘Terecht of niet’ staat de casus rondom een doofstomme kraanmachinist centraal, die door zijn gehoor- en spraakbeperking niet in staat was een praktijkonderdeel van zijn examen uit te voeren. Wat zijn hiervan de consequenties? Ton Lamers bespreekt op onderhoudende wijze tot welk oordeel de rechtbank is gekomen. Onze columnist Martijn Leenknecht gaat in op de zelftest en de betrouwbaarheid daarvan. En in ‘Gezien en gelezen’ wordt het boek ‘Curriculumontwerp in een notendop’ besproken. Ook nu hopen we u met deze uitgave te inspireren, te informeren en discussie tot stand te brengen. Dat kan alleen door de inzet en bijdragen van onze auteurs en redactieleden, waarvoor dank. Zoals we al eerder gevraagd hebben, mocht u zelf interessante thema’s aan willen dragen, of heeft u bijdragen voor Examens, dan horen we dat natuurlijk graag. Volg ons ook op social media, zodat u op de hoogte blijft van de meest recente updates. Mede namens alle auteurs en redactieleden, heel veel leesplezier! Kelly Beekman   INHOUD   Cesuurbepaling doe je samen! De menselijke factor in cesuurbepaling, Wilco Emons, Sebastiaan de Klerk & Emmelien van der Scheer Van piramide naar toetsweb: de (door)ontwikkeling van een kwaliteitszorginstrument om de kwaliteit van toetsing inzichtelijk te maken, Tamara van Schilt-Mol Over de waarde van eindtoetsing in het basisonderwijs, Tamara van Schilt-Mol & Marie-Anne KeizerMittelhaëuser Interview met Dr. (J.T.M.) Judith Gulikers, Harry Molkenboer & Jan Jacobs Uit de praktijk Spin in het toetsweb als basis voor toetsbeleid,  Loes Thuis Rubrieken Redactioneel Terecht of niet? Gastcolumn NVE Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper