logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden

Alle artikelen

«1|2|...|69

Digitaal abonnement: Examens (4 uitgaven)

EXAMENS, Tijdschrift voor de toetspraktijk is bedoeld als een forum voor wetenschappelijk en stand-van-zaken onderzoek op het gebied van examens in brede zin. Het tijdschrift publiceert empirische studies maar wil ook theoretische discussies stimuleren en vooral praktische implicaties voor het Nederlandse en Vlaamse examensysteem benadrukken.Het tijdschrift wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en tussen het private en publieke onderwijs. Verschijningsdata (klik hier voor alle uitgaven) 20 februari 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 15 mei 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 28 augustus 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 20 november 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 19 februari 2018 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 14 mei 2018 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 17 september 2018 - 19 november 2018 - Neem een digitaal abonnement op Examens en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
22,00
lees meer

EXAMENS 2018-02 Volledige uitgave

INHOUD EXAMENS 2018-02 mei 2018 Een uitnodigend toetsbeleidskader, Petra Bulthuis en Lud Overkamp Toets- en itemanalyse; naar een breder gebruikt, Inge Lauret en Harry Molkenboer De prijs voor Examens 2017 toegekend aan D-PAC, Ad de Jongh Coachhond bij het afleggen van Examens, Liesbeth Kieboom Uit de praktijk – De handen ineen om te leren van toetsen, Martijn Leenknecht In gesprek met examenfunctionarissen – Paul van der Molen, normeringsdeskundige bij Cito,  Ad de Jongh Redactioneel Terecht of niet....? Gastcolumn Klopt het NVE Gezien en gelezen Literatuur en Agenda Diversiteit Voor u ligt de tweede aflevering van de vijftiende jaargang van EXAMENS. De eindexamenperiode voor de leerlingen uit het voortgezet onderwijs zal binnenkort afgelopen zijn. Veel lezers zullen daarbij betrokken zijn: als examinator, als corrector of misschien als ouder. Voordat examens afgelegd kunnen worden, moeten nogal wat activiteiten door allerlei functionarissen en organisaties worden verricht. In ons tijdschrift besteden we er aandacht aan in artikelen, door er in de vaste rubrieken op in te gaan, door interviews. Al die activiteiten staan borg voor een diversiteit aan bijdragen in het tijdschrift. Zo ook weer in dit nummer. Diversiteit is in dit nummer duidelijk te zien. Het artikel ‘Een uitnodigend toetsbeleidskader’ van Bulthuis en Overkamp is beleidsmatig van aard en geeft aan welke acties een onderwijsinstituut door het gehele jaar moet nemen op het gebied van toetsing en examinering om kwaliteit van toetsing te realiseren. Het artikel ‘Toets- en itemanalyse: naar een breder gebruik’ van Lauret en Molkenboer gaat in op de analyse van toetsen en toetsitems ook met als doel de kwaliteit van de toetsen te verhogen. Liesbeth Kieboom beschrijft de inzet van de coachhond bij het afleggen van examens. Een gecertificeerde coachhond ondersteunt het algemeen welzijn van examendeelnemers vooral wanneer zij examenvrees hebben. In dit nummer besteden we ook nog aandacht aan de winnaars van de Prijs voor Examens, het D-PACteam van de universiteiten van Antwerpen en Gent en het imec. We hebben hen aan het woord gelaten over wat zo’n prijs voor impact heeft, zowel voor de winnaars als voor het project waaraan zij werken. En natuurlijk zijn er weer de vaste rubrieken: ‘Uit de praktijk’, waarin Martijn Leenknecht beschrijft hoe er van toetsen geleerd kan worden en ‘Terecht of niet’ waarin Ton Lamers over procederen tegen een besluit van de examencommissie schrijft. Verder zijn er een column, de rubriek ‘Gezien en Gelezen’ en de rubriek ‘Literatuur en Agenda’. In ‘Examenfunctionarissen aan het woord’ deze keer een interview met Paul van der Molen, normeerder bij Cito. Na afname van de examens volgt het proces van normeren. Waarschijnlijk zullen er in de periode dat u het blad leest weer de nodige persberichten over de examens en de normering ervan verschijnen. Het is informatief om bij het lezen van dergelijke berichten wat meer te weten over het proces van normeren. Paul van der Molen geeft ons die inkijk. Kortom, een diversiteit aan onderwerpen speelt in deze aflevering van EXAMENS een grote rol. De redactie wenst u weer veel plezier bij het lezen.
5,95
lees meer

Een uitnodigend toetsbeleidskader

Hogeschool Saxion werkt sinds 2013 met een toetsbeleidskader (TBK). Dit is een set van minimumeisen die hogeschoolbreed worden gesteld aan toetsbeleid en toetsprogramma’s van opleidingen. Bij Saxion zijn de academies en hun opleidingen eigenaar van de toetsing. Zij maken de keuzes in vorm en inhoud van toetsing, passend bij waarvoor wordt opgeleid. Het TBK is hun referentiekader voor het verantwoorden of er ‘goed’ wordt getoetst. Recent zijn opzet en vorm van het kader herzien.
1,95
lees meer

Toets- en itemanalyses, naar een breder gebruik

Een toets- en itemanalyse geeft handvatten om naar de kwaliteit van toetstaken en een toets te kijken en verbeteringen door te voeren. Voor het uitvoeren van een analyse zijn analyseprogramma's beschikbaar. Waarom zijn dergelijke programma’s nuttig, welke soorten programma’s bestaan er, welke functionaliteiten bieden ze, waardoor is het gebruik beperkt en wat is daaraan te doen? Op deze vragen wordt in dit artikel een antwoord gegeven. De gegevens zijn verkregen uit een onderzoek dat de auteurs als studenten van de masteropleiding Toetsdeskundige hebben uitgevoerd naar programma’s voor toets- en itemanalyses.
1,95
lees meer

Procederen tegen een besluit van de Examencommissie: Bezint eer ge begint

Een student in het hoger onderwijs die meent dat een examinator zijn werk niet op de juiste manier heeft beoordeeld, kan daarover klagen bij de examencommissie. De examencommissie dient dan te toetsen of de examinator zijn werk goed heeft gedaan. Zoals al meerdere keren in deze rubriek betoogt, dient de examencommissie hierbij terughoudend te zijn. De enige vraag die de examencommissie moet stellen is: ‘is de examinator in redelijkheid tot zijn oordeel gekomen?’. Maar wat bepaalt of het redelijk was wat de examinator heeft gedaan? Het toetsingskader om tot beantwoording van deze vraag te kunnen komen, wordt in deze bijdrage uitgelegd aan de hand van een uitspraak van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) van 24 april 2017 (2017/017CBE) in een zaak waarin een student bij de examencommissie opkomt tegen een tentamenuitslag.
1,95
lees meer

De Prijs voor Examens 2017 toegekend aan D-PAC

Tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging voor Examens werd op 23 november 2017 de Prijs voor Examens uitgereikt aan D-PAC. Uit handen van de jury ontvingen de onderzoekers van de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en imec de prijs voor D-PAC, het online platform voor het beoordelen van competenties door paarsgewijze vergelijkingen. De jury was vol lof over de D-PAC tool, met name door de gebruiksvriendelijkheid in het gebruik en dat het ondanks reeds goede resultaten nog steeds doorontwikkeld wordt. Reden voor de redactie van EXAMENS om naar Antwerpen af te reizen en te spreken met de onderzoekers die D-PAC ontwikkelen en testen. In één van de gebouwen van de Universiteit in het centrum van Antwerpen spraken we met de Antwerpse delegatie van het ontwikkelteam.
Gratis
lees meer

Coachhond bij het afleggen van examens

Nikki is een gecertificeerde coachhond. Hij ondersteunt en hij bevordert het algemeen welzijn van examendeelnemers. De examendeelnemer kan met Nikki knuffelen of met hem spelen. Maar de gecertificeerde coachhond kan veel meer, hij kan ook onder begeleiding van een professional therapeutisch ingezet worden in het kader van examenvrees of faalangst. Bij de exameninstelling TCI – Stichting Toets Centrum Intereducatief - is Nikki op aanvraag aanwezig voor kandidaten om het zelfvertrouwen te vergroten, angst te verminderen of indien dat nodig is ook de interactie met de assessor aan te gaan.
Nu: Gratis Actie geldig t/m 02-09-2018
lees meer

Er is er een jarig

Pieter Waterdrinker signaleert in zijn recent verschenen autobiografische vertelling Tsjaikovskistraat 40 - met veel bizarre verhalen over de tumultueuze Russische geschiedenis van de afgelopen honderd jaar - de volgende wetmatigheid: geschiedenis herhaalt zich niet, geschiedenis rijmt.
Gratis
lees meer

De handen ineen om te leren van toetsen - Samenwerking gericht op ontwikkeling

Als we toetsen optimaal willen inzetten om het leerproces van studenten te bevorderen, vraagt dit om samenwerking tussen docent en student. Maar ook om samenwerking van docenten binnen het opleidingsteam. Zelfs om samenwerking tussen hogescholen, want waarom moet iedereen opnieuw het wiel uitvinden? Platform Leren van toetsen probeert deze samenwerking te faciliteren. We spraken met drie ‘deelnemers’.
1,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Thema: Positief Leiderschap

Datum: 30 november 2018
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »