logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

EXAMENS (november 2021)

Van harte welkom bij het nieuwe nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Inmiddels zijn alle onderwijsinstellingen weer volop draaiende. Docenten, studenten, leerlingen, en alle betrokkenen in de onderwijspraktijk hebben hun ritme weer gevonden. Nieuwere en oudere routines worden ingezet en de lessen van afgelopen periode worden volop in de praktijk gebracht. Er wordt voortdurend nieuwe kennis en inzichten ontwikkeld. Zeker ook op het gebied van toetsen en beoordelen. We informeren u hier graag over, dus ook nu ligt er weer een mooie uitgave van Examens voor u klaar. In het kader van een leven lang leren hebben onze redactieleden met Isabel Coenen gesproken. Zij is vertegenwoordiger van de FNV in de EVC-Adviesraad en betrokken bij het ontwikkelen van beleid over ‘Een leven lang ontwikkelen’. Een interessant gesprek! Ook hebben we verschillende artikelen vanuit de perspectieven primair onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs voor u. Zo biedt Karen Heij haar perspectief op de eindtoets basisonderwijs, en de gevolgen van een gebrek aan consensus over validiteit. Uriël Schuurs beschrijft het belang en de uitdagingen van het toetsen van schrijfvaardigheid en biedt hierbij een aanpak. Henk van Berkel gaat in op (herhaalde) toetsing en de effecten ervan op leerprocessen. Maar ook aangepaste toetsvormen worden besproken. In het artikel van Suzanne Agterberg en Jackelien ter Burg wordt ingegaan op hoe mensen met een vorm van autisme informatie verwerken, en wat dit vervolgens betekent voor constructie en afname bij toetsing. Zoals u van ons gewend bent, hebben we wederom een interessante casus in Terecht of niet. In dit geval wordt het schooladvies onder de loep genomen, en de mate van invloed van ouders dan wel leerkracht hierop. In Gezien of Gelezen bespreekt Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp de intrigerende Netflix documentaire Operation Varisity Blues, waarin examenfraude vanuit verschillende perspectieven wordt belicht. Cor Sluijter, onze gast-columnist, neemt een prikkelend standpunt in op de mogelijkheden van remote proctoring. Dank aan alle auteurs en redactieleden voor jullie interessante bijdragen en inspanningen. Want er ligt wederom een interessante, en bovenal gevarieerde uitgave, waar u als lezer hopelijk veel plezier aan beleeft. Mocht u zelf interessante thema’s aan willen dragen, of heeft u bijdragen voor Examens, dan horen we dat natuurlijk graag! Voor nu, mede namens alle auteurs en redactieleden, heel veel leesplezier! Kelly Beekman   INHOUD   Het toetsen van schrijfvaardigheid, Uriël Schuurs Veelvuldig toetsen  stimuleert het geheugen, Henk van Berkel Toetsen bij autisme, Suzanne Agterberg en Jackelien ter Burg Interview met Isabel Coenen, Bernadette Kruijver en Harry Molkenboer De eindtoets basisonderwijs - Over de gevolgen van een gebrek aan consensus over validiteit, Karen Heij   Rubrieken Redactioneel  Terecht of niet....?  Gastcolumn  NVE  Gezien en gelezen  Literatuur en Agenda 

€ 5,95

EXAMENS (september 2021)

Beste lezer, In het onderwijs vormen de maanden voor de zomervakantie altijd een bijzondere periode. Wat enerzijds voelt als de laatste loodjes met een vakantie in zicht, is anderzijds een kans om af te maken wat af moet om na de zomer met een schone lei te kunnen starten. Op het moment van schrijven (juli 2021) is het nog niet helemaal duidelijk hoe die schone lei er na de zomer uit gaat zien. Want vooralsnog houden de COVID-19 ontwikkelingen ons volop bezig. Wat dit voor  gevolgen heeft voor de uitvoering van ons onderwijs op het moment dat u dit nummer van Examens leest, is nog niet helemaal duidelijk. Kunnen we onze lessen weer volledig op locatie aanbieden binnen alle onderwijstypes? Gaan we hybride onderwijs verzorgen? Hoe kunnen we fysieke lesactiviteiten optimaal combineren met online-lesactiviteiten? Wat willen we? Er zijn meerdere scenario’s waar we rekening mee houden en waar we ons op voorbereiden. Dat heeft vanzelfsprekend consequenties voor het toetsen en beoordelen, en roept direct een hoop vragen op. Ik heet u dan ook van harte welkom in dit mooie nieuwe nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. In deze uitgave gaan we in op een aantal belangrijke bevindingen en lessen die we afgelopen maanden onder invloed van corona ondervonden hebben. Roelof van Deemter en Sharon Klinkenberg lichten toe hoe de problematiek rond het toetsen op afstand in kaart gebracht is, welke problemen bij het toetsen op afstand ontstaan zijn, en welke oplossingen vervolgens zijn voorgesteld. De belangrijkste knelpunten die examencommissies ervaren hebben en nog steeds ervaren met de corona-gerelateerde overgang naar toetsen op afstand, worden hierbij besproken. Harry Molkenboer neemt ons in zijn artikel De SuperSamenvatting mee in de mogelijkheden en beperkingen van het open-boek-examen. Vervolgens brengen Marjoleine Dobbelaer en collega’s de resultaten van een onderzoek in het voortgezet onderwijs naar formatief evalueren, en de vaardigheden die leerlingen hierbij nodig hebben. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van de Toolkit Leerlingvaardigheden, met praktische werkvormen die ingezet kunnen worden bij de ontwikkeling ervan. Rob Kickert en collega’s lichten perspectieven op de motivatie van studenten in het hoger onderwijs toe. Waar studenten in eerste instantie vooral gefocust lijken te zijn op het halen van de toets, wordt in dit artikel het curriculumperspectief op motivatie als uitgangspunt genomen. Dit perspectief levert vervolgens concrete suggesties op voor het verbeteren van curricula. Cor Sluijter heeft wederom een prikkelende column geleverd omtrent betrouwbaarheid, Ton Lamers bespreekt in ‘Terecht of niet’ de grenzen van persoonlijke omstandigheden en Jan Jacobs staat stil bij ‘De Staat van het onderwijs’. Tot slot een interview met Jos Sanders. Hij heeft ons in een plezierig gesprek verteld wat ‘leren tijdens een beroepsloopbaan’ voor hem in zijn rol als lector bij de HAN betekent, en waarom hij zich vol passie blijft vastbijten in zaken rondom een leven lang ontwikkelen. Kortom, er ligt er weer een interessante uitgave, met veel dank aan alle auteurs en redactieleden!  Ik wens u heel veel leesplezier. Kelly Beekman   INHOUD   De SuperSamenvatting. Een toegestaan spiekbriefje, Harry Molkenboer Ontwikkelen van leerlingvaardigheden voor formatief evalueren. Een praktische toolkit voor leraren, Het onderzoeksteam Kwaliteiten van Leraren, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Een curriculumperspectief op motivatie, Rob Kickert, Marieke Meeuwisse, Karen M., Stegers-Jagers, Peter Prinzie en Lidia Arends Interview met Jos Sanders, lector bij de HAN, Kelly Beekman en Annie Kempers Toetsing op afstand. Uitkomsten van een landelijke enquête onder examencommissies in hbo en wo, Roelof van Deemter en Sharon Klinkenberg Rubrieken Redactioneel Terecht of niet....? Gastcolumn NVE Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

€ 5,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper