logo-professioneel-begeleiden logo-professioneel-begeleiden
Filters

Alle artikelen

EXAMENS (mei 2024)

Beste lezer, Welkom bij deze nieuwe editie van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk. Nu we richting de zomer gaan, en er voor velen een drukke examenperiode aankomt, is dit een mooi moment om de nodige inhoudelijke ontspannen afleiding te bieden. Ook in deze uitgave hebben we weer verschillende interessante bijdragen verzameld. In onze terugkerende interviewreeks 'Kopstukken uit de Nederlandse toetswereld' spreken we ditmaal niet met één maar twee kopstukken, Anneke Bax en Henk van Berkel. Experts die hun sporen in de wereld van toetsing ruimschoots hebben verdiend. In de lezenswaardige weergave van dit gesprek, opgemaakt door Harry Molkenboer en Jan Jacobs, delen zij hun waardevolle perspectieven en inzichten. Naast dit interview zijn er verschillende aansprekende artikelen. Zo duiken we in deze uitgave in de fascinerende wereld van het examineren van scheepvaartverkeersleiders met een verhelderend artikel van Janneke van Eck. De complexiteit en cruciale verantwoordelijkheden van deze rol bieden unieke uitdagingen en inzichten in de praktijk van beroepsspecifieke toetsen. Wilco Emons zet ons aan het denken met zijn bijdrage over de soms verrassende adequaatheid van toetsen met een lage betrouwbaarheid. Dit stuk nodigt uit tot een heroverweging van onze normen voor toetsevaluatie en benadrukt de nuance die nodig is in onze benadering van kwaliteitsbeoordeling. Henk van den Hooven, Paul Wiegers en Katja van den Hooven nemen ons mee op een reis van een toetscultuur naar een leercultuur. Hun artikel biedt praktische inzichten en strategieën die kunnen helpen bij het transformeren van onderwijsinstellingen om leren boven presteren te stellen. En natuurlijk zijn er ook weer onze vaste rubrieken. Annemieke Bosshardt deelt haar scherpe visie in haar column, terwijl Ton Lamers een complexe zaak van tentamenfraude onderzoekt in 'Terecht of niet'. Jan Jacobs levert ook dit keer een must-read bijdrage in 'Gezien en gelezen', waar hij ons door het ontwerp van een plan voor formatief handelen leidt in 'Leerflow'. Kortom, een editie die we u met veel plezier voorleggen! Dank aan alle auteurs en redactieleden voor hun inzet en inzichten. Wij hopen dat dit nummer u zal inspireren en informeren. Zoals altijd, mocht u zelf interessante thema’s willen aandragen of bijdragen hebben voor toekomstige edities van Examens, dan horen we dat heel graag. Veel leesplezier! Kelly Beekman hoofdredacteur   INHOUD   Het examineren van een scheepvaartverkeersleider (Vessel Traffic Service Operator), Janneke van Eck Een toets met een lage betrouwbaarheid kan helemaal prima zijn!), Wilco Emons Kopstukken uit de Nederlandse toetswereld, Drs. A. E. (Anneke) Bax en dr. mult. H. J. M. (Henk) van Berkel, Harry Molkenboer & Jan Jacobs Van toetscultuur naar leercultuur, Henk van den Hooven, Paul Wiegers, Katja van den Hooven Uit de praktijk; NEC: Netwerk secretarissen en voorzitters examencommissies mbo, Joke Lammers   Rubrieken Redactioneel Terecht of niet? Gastcolomn NVE-pagina Gezien en gelezen Literatuur en Agenda

€ 6,95

EXAMENS (februari 2024)

Beste lezer, Welkom in het nieuwe nummer van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk, de eerste editie van jaargang 2024! Ook nu hebben we weer een aantal lezenswaardige bijdragen voor u gebundeld. Deze keer hebben we in alweer de achtste verschijning van onze interviewreeks Kopstukken gesproken met Bernard Veldkamp. Deze hoogleraar, werkzaam bij Universiteit Twente, kan omschreven worden als een bevlogen deskundige met enorme kennis van zaken over onder andere de inzet van technologie bij toetsing en de waarde van data. Bernard deelt verschillende ideeën, inzichten en aanbevelingen voor onderwijsonderzoek nu en in de toekomst. Een waardevolle bijdrage die wordt afgesloten met een leuke boodschap; ‘Lees Examens!’. Een statement dat wij natuurlijk volledig onderschrijven. Naast dit interview kunt u zich verdiepen in een aantal interessante artikelen. Jeroen Donkers neemt ons mee in de logistieke uitdagingen die voorkomen bij de organisatie van een  interuniversitaire adaptieve voortgangstoets bij geneeskundeopleidingen, zo ook bij Universiteit Maastricht. Een andere bijdrage vanuit Universiteit Maastricht is geschreven door Bas Giesbers en collega’s. Zij bespreken hoe toetsing als didactisch, diagnostisch en certificerend onderzoeksproces ingezet kan worden met als doel een in gezamenlijkheid ontwikkeld curriculum. In het artikel ‘Grip op toetskwaliteit’ stellen Mieke Jaspers en Els van Zijl een kijkkader voor om examencommissies in flexibele onderwijsconcepten te ondersteunen in de uitvoering van hun verantwoordelijkheden. Nienke Boere en collega’s gaan in hun artikel in op de rol van het assessmentgesprek binnen programmatisch toetsen, waarbij zij verschillende aanpakken bespreken in het licht van ontwerpkeuzes. Tot slot leest u in de rubriek ‘Uit de Praktijk’ een bijdrage van Annie Kempers-Warmerdam, waarin zij enkele zeer actuele ontwikkelingen duidt in de context accountancy op basis van een gesprek met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. En natuurlijk zijn er weer de vaste rubrieken! Jan Jacobs bespreekt in ‘Gezien en gelezen’ het boek ‘De minister en de inspecteur-generaal’, waarin fragmenten uit de geschiedenis van het onderwijstoezicht worden weergegeven. In ‘Terecht of niet’ gaat Ton Lamers in op kansloos procederen, ditmaal in het licht van tegenvallende tentamenresultaten. En onze gastcolumnist Annemieke Bosshardt pleit voor goede gesprekken en de waarde van het mondeling.  Wederom een editie welke we met trots met u delen. Namens de redactie veel dank aan alle auteurs voor hun lezenswaardige bijdragen en inzet. Aan alle lezers: veel leesplezier gewenst. We doen ons best om uiteenlopende expertise, praktische toepassingen en voorbeelden met u te delen. Wilt u daar ook een bijdrage aan leveren? Kijk dan op www.e-xamens.nl. Hier vindt u auteursrichtlijnen en aanvullende informatie. We zien uw bijdrage graag tegemoet!   Kelly Beekman hoofdredacteur INHOUD   De rol van het assessmentgesprek binnen programmatisch toetsen: verschillende aanpakken en keuzes ontrafeld  Nienke Boere, Liesbeth Baartman & Tamara van Schilt-Mol Logistieke organisatie van de computer-adaptieve interuniversitaire voortgangstoets geneeskunde (iVTG)  Jeroen Donkers, Judith van den Brink, Theo Keesom & André Bremers Kopstukken uit de Nederlandse toetswereld, Prof. dr. ir. Bernard (B.P.) Veldkamp  Harry Molkenboer & Jan Jacobs Toetsing als een didactisch, diagnostisch en certificerend onderzoekproces in een curriculum  Bas Giesbers, Laurie Delnoij, Marloes Menten & Dominique Sluijsmans Uit de praktijk, Examenfraude bij de NBA  Annie Kempers-Warmerdam Grip op toetskwaliteit in een flexibel onderwijsconcept  Mieke Jaspers & Els van Zijl   Rubrieken Redactioneel Terecht of niet? Gastcolomn NVE-pagina Gezien en gelezen Literatuur en Agenda  

€ 6,95

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper