logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden

Alle artikelen

«1|2|...|71

Digitaal abonnement: Examens (4 uitgaven)

EXAMENS, Tijdschrift voor de toetspraktijk is bedoeld als een forum voor wetenschappelijk en stand-van-zaken onderzoek op het gebied van examens in brede zin. Het tijdschrift publiceert empirische studies maar wil ook theoretische discussies stimuleren en vooral praktische implicaties voor het Nederlandse en Vlaamse examensysteem benadrukken.Het tijdschrift wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en tussen het private en publieke onderwijs. Verschijningsdata (klik hier voor alle uitgaven) 20 februari 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 15 mei 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 28 augustus 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 20 november 2017 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 19 februari 2018 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 14 mei 2018 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 17 september 2018 - Deze uitgave is al verschenen, download hier! 19 november 2018 - 19 februari 2019 - 14 mei 2019 -  17 september 2019 -  19 november 2019 -  Neem een digitaal abonnement op Examens en ontvang de komende 4 uitgaven in uw account. U ontvangt dezelfde versie als de papieren uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm. Uiteraard stellen wij u op de hoogte wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement automatisch.
22,00
lees meer

EXAMENS 2018-03 Volledige uitgave

INHOUD EXAMENS 2018-03 september 2018 Op weg naar een vernieuwde rapportage van examenprestaties aan scholen, Hans Kuhlemeier, Lody Smeets en Arjen Galema Borgen? Zo doe je dat! Dhara de Nobel, Ineke Luyk, José Sagasser en Thea van Rooijen Inzicht in de kwaliteit van (digitale) toetsen, Sjoerd Lindenburg, Rik Vangangel en Gemma Corbalan Uit de praktijk – Examens in de kranten, Ad de Jongh Cito 50 jaar: terugblikken en vooruitkijken. Een gesprek met Anton Béguin, Ad de Jongh Terecht of niet....? Gastcolumn Klopt dit wel? NVE Gezien en gelezen Literatuur en agenda Het geven van feedback Voor u ligt een nieuw nummer van Examens. Zodra ik het nieuwe nummer in de brievenbus zie liggen, ben ik benieuwd naar de inhoud. Als redactie hebben we alle artikelen alweer enige tijd geleden een of meerdere keren gelezen en van feedback voorzien, maar het is altijd weer leuk om de artikelen in hun uiteindelijke vorm terug te zien. Het geven van feedback blijft een kunst apart. Hoe zorg je ervoor dat de feedback die je op een artikel geeft op de juiste wijze overkomt? Het geven van schriftelijke feedback is leuk om te doen. Ten eerste omdat het interessant is om te lezen waar de schrijver mee bezig is geweest, maar ten tweede omdat het een uitdaging is de juiste toon te vinden voor de feedback. We hopen dat de auteurs die bijgedragen hebben aan dit nummer dit weten te waarderen. Drie artikelen vormen de body van dit nummer. Hans Kühlemeier, Lody Smeets en Arjen Galema hebben de eindexamens van een aantal vakken aan een nader onderzoek onderworpen. De examens worden namelijk door docenten weer gebruikt als lesmateriaal en daarbij willen docenten, indien mogelijk, een koppeling maken tussen de vraagvorm en een verondersteld beheersingsniveau. In dit artikel kunt u lezen in hoeverre dat mogelijk is. Het onderzoek draagt bij aan de vraag van scholen om feedback te ontvangen op de resultaten van de afgenomen examens om zodoende onderwijs op maat te kunnen geven. In het tweede artikel laten Dhara de Nobel, Ineke Luyk, José Sagasser en Thea van Rooijen zien hoe zij het KIT-instrument geschikt hebben gemaakt voor examencommissies, zodat het gebruikt kan worden bij het borgen van toetskwaliteit. Met betrekking tot die toetskwaliteit, en dan met name in de context van digitaal toetsen, hebben Sjoerd Lindenburg, Rik Vangangelt en Gemma Corbalan van de Universiteit Utrecht een onderzoek uitgevoerd dat beschreven wordt in het derde artikel in dit nummer. In onze interviewreeks, een interview met Anton Béguin, directeur Centrale toetsen en examens van het jubilerend Cito. Anton kijkt terug op het 50-jarige bestaan, maar kijkt ook vooral vooruit. De redactie feliciteert Cito van harte met dit lustrum! In het kader van de eindexamens, informeert Ad de Jongh ons in Uit de praktijk over wat twee kranten in de examenperiode hebben gepubliceerd. De gastcolumn is dit keer van Reggie Berkers, docent bij Fontys lerarenopleiding in Sittard. In haar gastcolumn een inkijkje in een lesdag waarin de docent een digitale formatieve toets wilt inzetten. Ton Lamers voorziet ons weer van een juridisch advies. Dit keer over het wel of niet tentamen doen buiten de tentamenperiode. In Gezien en gelezen een review van de HO-editie van Toetsrevolutie en Misconcepties geeft u nog wat stof tot nadenken. Kortom, genoeg informatie om tot u te nemen.
5,95
lees meer

Borgen? Zo doe je dat!

Veel examencommissies breken zich het hoofd over de vraag hoe ze grip kunnen krijgen op hun borgende rol. Er is behoefte aan een goed borgingsinstrument. Om die reden is KIT Plus ontwikkeld. Dit is een handzaam instrument voor kwaliteitsborging van toetsing en beoordeling waarmee examencommissies hun borgende taak kunnen uitvoeren en verantwoorden. Het is gebaseerd op het KwaliteitsInstrument Toetsing ofwel KIT, een instrument voor zelfevaluatie gericht op het toetsprogramma, van Raymond Kloppenburg en Liesbeth Baartman (Baartman & Kloppenburg, 2013). Speciaal voor examencommissies is dit instrument aangepast zodat alle elementen van de borgende rol van examencommissies aan bod komen. Het ‘Plus’ deel bestaat uit de mogelijkheden om naast het niveau van toetsprogramma de borging ook zichtbaar te maken op het niveau van toetsbeleid en toetsen (De Nobel e.a., 2017). Inmiddels is het instrument een aantal keren uitgetest en blijkt in de praktijk bijzonder goed te werken. Het gebruiksgemak zit vooral in het feit dat je het totale plaatje kunt nemen, maar ook kunt toespitsen op een specifiek onderdeel, bijvoorbeeld validiteit op alle niveaus, of op een specifiek niveau.
1,95
lees meer

Op weg naar een vernieuwde rapportage van examenprestaties aan scholen

Als service aan de scholen die centraal schriftelijke examens afnemen, verzorgt Cito een terugrapportage. Die bevat onder meer informatie over hoe de kandidaten presteerden op de inhoudelijke domeinen van het examenprogramma en op de vragen die een beroep doen op reproductie of toepassing van het geleerde. Het is wenselijk dat de feedback aan scholen gebaseerd is op een betrouwbare en valide indeling van de geëxamineerde vaardigheden. Dit artikel doet verslag van de betrouwbaarheid en validiteit van de taxonomieën van Bloom en RTTI voor het vaststellen van de cognitieve complexiteit van examenvragen.
1,95
lees meer

Tentamen doen buiten de tentamenperiode om

Tentamen doen op het moment dat de student er klaar voor is. Dat lijkt een mooi idee als het er om gaat studenten zo veel mogelijk studievrijheid te bieden en zo het beste uit hen naar boven te halen. Daar staat tegenover dat het organiseren en maken van tentamens veel vergt van de opleiding, waardoor een dergelijke vrijheid (vooralsnog) maar zeer beperkt organiseerbaar is. Daar komt nog bij dat de maatschappij niet zelden van ons verlangt dat we op een gedicteerd moment een bepaalde prestatie moeten leveren en dat studenten door het afleggen van tentamens op voorgeschreven momenten daar mede voor oefenen. Deze bijdrage gaat over een uitspraak van het CBHO waarin een student enkele tentamens buiten de daartoe vastgestelde periode wil afleggen, maar de betreffende examencommissie dat verzoek niet wil honoreren.
1,95
lees meer

Inzicht in de kwaliteit van (digitale) toetsen

Een van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van toetsen in het hoger onderwijs is de digitale toetsafname. De Universiteit Utrecht (UU) beschikt sinds maart 2015 over een zeer grootschalige digitale toetsvoorziening voor formatieve én summatieve toetsen. Deze studie streeft ernaar meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van (digitale) toetsen door middel van een literatuurstudie en interviews met toetsexperts.
Nu: Gratis Actie geldig t/m 31-12-2018
lees meer

Technologie in het onderwijs?

Technologie is fantastisch! Ik shop het merendeel van mijn kleding online. Ik verkoop het merendeel van de ongebruikte spullen die thuis in de weg staan op marktplaats. Ik app, skype en FaceTime met vrienden en vriendinnen in Spanje, Slowakije en Nieuw-Zeeland. Laatst was ik mijn kat kwijt en vond ik haar terug via een advertentie op de website amivedi.nl. Ook in mijn werk als lerarenopleider verlicht de technologie mijn leven. Ik geef les via powerpoints, die ik deel met mijn studenten op de sharepoint. Gewapend met mijn pointer klik ik van dia naar dia, terwijl het getik van de studenten, aantekeningen makend op hun laptops, de collegezaal vult.
Gratis
lees meer

Examens in de kranten

Het begint traditie te worden in EXAMENS om aandacht te schenken aan wat kranten in de examenperiode schrijven. De laatste twee jaar is in de rubriek ‘Gezien en gelezen’ verslag gedaan van de berichten in de examentijd (de periode waarin de schriftelijke examens in het voortgezet onderwijs worden afgenomen) die in een landelijke krant (de Volkskrant) en in een regionale krant (BNdeStem) verschenen. Ook dit jaar heeft de eindredacteur van de redactie de berichten in beide kranten gevolgd. In dit artikel wordt hiervan verslag gedaan en zal tevens naar de verschillen en overeenkomsten van de krantenberichten uit de afgelopen jaren worden gekeken.
1,95
lees meer

Cito 50 jaar: terugblikken en vooruitkijken

Cito heeft dit jaar een jubileum te vieren, het bestaat vijftig jaar. In die afgelopen vijftig jaar is er in het onderwijs veel veranderd. Die veranderingen hebben ook invloed gehad op toetsing en examinering in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Aanleiding voor de redactie van EXAMENS om in gesprek te gaan met één van de prominenten van Cito, Anton Béguin, directeur Centrale Toetsen en Examens.
Gratis
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Thema: Positief Leiderschap

Datum: 30 november 2018
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »