logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden

Al meer dan 34.000 unieke gebruikers

Meer dan 3500 artikelen online

Meer dan 200 verschillende thema's

Kennis als kern van verbinding

alle uitgaven & artikelen

Meest gelezen

Hard werken en het privéleven: goed te combineren?

Met steeds meer tweeverdienersgezinnen, een groot aantal eenoudergezinnen en een forse toename van het aantal werkende vrouwen is het managen van werk- en familieverantwoordelijkheden uitdagender dan ooit tevoren. Om in het moderne bedrijfsleven te overleven hebben organisaties werknemers nodig die betrokken en gepassioneerd zijn door hun werk en de motivatie hebben om alles te geven voor het leveren van uitstekende prestaties (Bakker, Oerlemans & Ten Brummelhuis, 2013). Tegelijkertijd moeten organisaties zich ervan bewust blijven dat dergelijke gepassioneerde toewijding van werknemers op de lange termijn mogelijk consequenties met zich mee kan brengen voor het leven en welzijn van de werknemers en dan voornamelijk voor hun werk-privébalans (Hakanen & Peeters, 2015). Het zou namelijk zo kunnen zijn dat werknemers die veel energie steken in hun werk, minder aandacht en energie hebben in de thuissituatie. Dit heeft mogelijk werk-privéconflicten tot gevolg (Halbesleben, Harvey & Bolino, 2009).
Nu: GratisActie geldig t/m 22-10-2017
lees meer

Voice Dialogue toegepast op de kunst van het kiezen

Die berg werk verzetten of lekker gaan fietsen omdat nú de zon schijnt? Gaan voor een derde kind? Een gebakje nemen of verstandig zijn en overslaan? Voor mezelf beginnen of van baan veranderen en de zekerheid van een salaris houden? Allerlei keuzes –groot of klein- houden een mens vaak behoorlijk bezig. Dat kan onrustig maken, veel energie kosten en je soms zelfs belemmeren normaal te functioneren. Bovendien gaat na sommige beslissingen de twijfel meteen weer knagen. Dit artikel biedt een verrassende, speelse en creatieve manier om meer zicht én greep te krijgen op keuzeprocessen. Door jouw belangrijke ‘ikken’ met elkaar in verbinding te brengen, oefen je in de kunst van het kiezen.
Nu: GratisActie geldig t/m 31-10-2017
lees meer

Actieve telefoons bij examens

Het is al sinds tientallen jaren verboden om enig telecommunicatiemiddel actief te hebben gedurende het examen. Toch blijkt er regelmatig een telefoon tijdens het examen af te gaan. Surveillanten, examenleiders, examinatoren en exameninstellingen gaan daar zeer verschillend mee om. Dit overzicht geeft een richtlijn voor hoe te handelen. Maatregelen dienen in het examenreglement te worden opgenomen.
Nu: GratisActie geldig t/m 24-10-2017
lees meer

Druk druk druk (volledige uitgave, 16 artikelen)

INHOUD THEMA ‘DRUK DRUK DRUK’ (september 2017) De stress te lijf, Wilma de Rek & Witte Hoogendijk In gesprek met Thijs Lijster: De vlucht naar Binnen, Sijtze de Roos Niet je kop eraf, maar de dop eraf, Chris Rooijakkers In gesprek met Ignaas Devisch: Pleidooi voor mateloosheid, Jikke de Ruiter IK-ANDER Burn-out, Veronica Waleson In gesprek met Arjan van Dam: De kunst van het falen, Jikke de Ruiter Balans tussen droom en realiteit, Annette Nobuntu Mul En nu... Katinka ORGANISATIE Hype of duurzaam fenomeen, Sijtze de Roos Balans door een includerende interactiecultuur, Don Binnendijk & Jol Stoffers Column, Saskia Teppema Het coachvak professionaliseert en verbreedt zich, Marijke Lingsma & Marijke Sybesma MAATSCHAPPIJ Hard werken en het privéleven: goed te combineren?, Emile van Amerongen Bob Dylan: All I really want to do, Sijtze de Roos Als je iets verandert in het onderbewuste, dan is het ook echt veranderd, Luc Van De Steene Moving & Being Moved, Lukas Heijdt Druk druk druk Op mijn bureau ligt een stapel coachboeken met tips en theorie over hoe we sneller en efficiënter kunnen werken en leven. Daarnaast een stapel boeken over floreren, passie, mindfulness, zingeving en authenticiteit. In deze tijd wordt heel wat van de mens gevraagd; we hebben het druk en ervaren druk. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft stress zelfs uitgeroepen tot de ‘Gezondheidsepidemie van de 21e eeuw‘. Apart als je bedenkt dat men een halve eeuw geleden voorspelde dat verveling als gevolg van de automatisering en de technologische vooruitgang, het grote probleem van de deze tijd zou zijn. Om de kern van de verklaring van dit probleem te vinden moeten we, volgens psychiater en hoogleraar Witte Hoogendijk, terug in de tijd. Geen honderd jaar, maar miljarden jaren. Ons stresssysteem is nog precies hetzelfde als in de tijd waarin de homo sapiens zijn intrede deed en de mens ronddoolde door de natuur, voornamelijk fysiek aan het werk om te overleven. Terwijl de bezigheden van vandaag vooral verricht worden door onze hersenen. Ons stressresponssysteem is hier nog niet aan aangepast; de balans tussen stressor en stressrespons groeien uit elkaar. Een rondgang door ons werkveld laat een rijke schakering aan benaderingswijzen zien voor dit probleem. De coachaanpakken variëren van biofeedback, lichaamsbewustzijn, positieve psychologie, organisatieopstellingen tot perfectionisme coaching, topsport coaching en faalangsttraining. Arjan van Dam leert dat je pas faalt als je je betekenis als mens koppelt aan je succes. Is het erg dat we het druk hebben? Ignaas Devisch laat een tegengeluid horen door te stellen dat een zekere rusteloosheid nodig is. Hij haalt onze drukte uit het negatieve en pleit voor een leven met bezigheden die je de moeite waard vindt om je mateloos in te verliezen. Wat opvalt in deze uitgave is dat verschillende auteurs concluderen dat haast en stress geen persoonlijke problemen zijn waarvoor een individuele oplossing mogelijk is. Kunst- en cultuurfilosoof Thijs Lijster beschrijft het maatschappelijke verschijnsel van verinnerlijking en verstarring waar de coach in zekere zin een bijdrage aan levert. Hij hoopt dat de coach dit doorbreekt door zich af te vragen hoe hij past in het grotere geheel. Is hij naast een goede professional ook een goede burger met oog voor de omgeving en de wereld om zich heen? Ik kijk naar de stapel boeken op mijn bureau en schuif deze aan de kant. Als ik het goed begrijp, kan ik beter even gaan uitwaaien in de frisse buitenlucht, om me heen kijken, en proberen een goed, solidair mens te zijn. Wat een rust.
5,95
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Congres Positieve Psychologie

Positieve Gezondheid

Datum: 1 december 2017
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »