logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden

Als je kiest voor INHOUD

Kennis als kern van verbinding

Bijna 50.000 unieke gebruikers

Samenwerking met 10 beroepsorganisaties

Keuze uit meer dan 5.000 artikelen

Meer dan 400 thema's worden belicht

41 organisaties met IP toegang

alle uitgaven & artikelen

Onze vakbladen

Tijdschrift voor Coaching

LoopbaanVisie

Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties

Tijdschrift Positieve Psychologie

De Nieuwe Meso

PsychoSociaal digitaal

TA Magazine

Tijdschrift voor Begeleidingskunde

Leden van deze beroepsorganisaties hebben toegang tot het hele platform:

Meest gelezen

Digitale media en het welbevinden van ouderen

Tijdens de coronacrisis ervoer het gros van Nederland tijdelijk wat voor vele ouderen een blijvende realiteit is, namelijk veelal aan huis gebonden zijn, minder activiteiten en sociaal contact en een fysieke afstand tot belangrijke anderen. De oplossing werd gezocht in het gebruik van digitale middelen. Videobellen, Teamsvergaderingen, online boodschappen doen en chatten met de juf of meester. In hoeverre zijn dergelijke toepassingen inzetbaar om ook ouderen te helpen bij sociaal contact, deelname aan voor hen belangrijke activiteiten en behoud van eigen regie? Ofwel, in hoeverre kunnen digitale media ouderen helpen bij de bevrediging van de drie psychologische basisbehoeften autonomie, competentie en sociale verbondenheid en daarmee bijdragen aan het welbevinden in de latere levensfasen?
Nu: Gratis Actie geldig t/m 17-01-2021
lees meer

Reflecties over Coaching

Reflecties over Coaching: werken met individuen, teams en jezelf is een bundeling van vijfentwintig reflecties. Deze gaan over coaching en Yvonne krijgt doorgaans veel reacties op deze observaties – je zou ze haar ‘fieldnotes’ kunnen noemen – die gaan over de praktijk van coaching en advisering. In deze stukken, die zij in het kader van deze bundel geactualiseerd heeft, refereert ze ook bijna altijd aan een voor haar inspirerende theorie of relevant onderzoek. Kennelijk raken deze bespiegelingen een snaar bij coaches, teamcoaches en adviseurs en geven ze aanleiding tot reflectie op de eigen praktijk. De bijzondere tijd waarin we nu leven nodigt uit tot reflectie: op hoe we met de wereld en met elkaar omgaan, maar ook op de eigen professie en hoe je je daartoe verhoudt. Er is een indeling gemaakt naar drie hoofdthema’s, namelijk: werken met individuen, werken met teams en werken met jezelf. Yvonne Burger Yvonne Burger is hoogleraar aan de Vrije Universiteit, center for executive coaching, en geeft onderwijs en doet onderzoek op het gebied van coaching. Ze is daarnaast vanuit haar praktijk werkzaam als executive (team) coach in de top van organisaties. Ook is ze lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Windesheim en vervult ze diverse andere bestuursfuncties. Yvonne Burger en Eric Vullers van Uitgeverij Kloosterhof namen het initiatief voor een boekje ‘Reflecties over Coaching: werken met individuen, teams en jezelf. Deze reflecties zijn – soms in een andere vorm – eerder gepubliceerd in het Tijdschrift voor Coaching, Management & Consulting of het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties.Er is een indeling gemaakt naar drie hoofdthema’s, namelijk: werken met individuen, werken met teams en werken met jezelf. Al deze thema’s zijn relevant voor de praktijk van coaches en komen ook aan de orde in onze postgraduateopleidingen aan de Vrije Universiteit   
Gratis
lees meer

De negatieve kanten van technologie

Naast alle positieve kanten die moderne technologie met zich mee kan brengen, zijn er ook negatieve kanten. In het verleden was het meestal zo dat nieuwe technologische ontwikkelingen zorgden dat we meer tijd over hadden om andere dingen te doen, bijvoorbeeld onszelf ontwikkelen. Hier is de wasmachine een treffend voorbeeld van. Hans Rosling geeft hierover schitterende uitleg in een negen minuten durende TED-talk. Tijdswinst behalen we op allerlei manieren: het schrijven van brieven gaat sneller met een computer, e-mail en WhatsApp maken sneller contact mogelijk, boekhouden en bankzaken zijn eenvoudiger geworden. De negatieve kanten zijn er echter ook. Naast de digitale risico’s van cyberpesten, identiteitsfraude en kinderpornonetwerken zijn er nog meer nadelen te noemen.
Gratis
lees meer

Later is al lang begonnen

Harrie Jekkers zong het al samen met zijn Klein Orkest: “Later is al lang begonnen en vandaag komt nooit meer terug.” Een lekker begin van een themanummer over Toekomst. Een mooie dooddoener ook, die alle vergezichten overbodig maakt. We leven vandaag en het is belangrijk dat we het voorbereiden op de toekomst niet ten koste laten gaan van de aandacht voor het moment zelf, het hier en nu. Toch ontdekken we in dit nummer dat het creëren van een toekomst even belangrijk is als stilstaan bij het nu.
Nu: Gratis Actie geldig t/m 17-01-2021
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Op weg naar ruimte en vrijheid

Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

Datum:
Locatie:

Download gratis deze white paper