logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden

Meer dan 3300 artikelen online

Kennis als kern van verbinding

Meer dan 130 verschillende thema's

Al meer dan 30.000 gebruikers!

alle uitgaven & artikelen
Coaching
Loopbaan
HRD
Psychologie
PsychoSociaal
Onderwijs
Examens

Meest gelezen

Emoties (volledige uitgave, 16 artikelen)

INHOUD THEMA 'EMOTIES' (juni 2015) De biologische wortels van emoties en gevoelens, Mark Nelissen Wil je me precies vertellen wat je voelt?, Jacob van Wielink & Leo Wilhelm Emoties in kunst en coaching, Mirjam Dirkx Wat kun je als coach met verslaving en emoties?, Erica Kuyters IK-ANDER EN NU... Au! Waar ben jij bang voor?, Mirjam Klein Wassink Stilstaan, afronden en weer doorgaan, Marjo Korrel Emoties en stemmingen, Erica Kuyters ORGANISATIE Opdrachtgevers aan het woord, Hans Raamsdonk & Rachelle van Daalen De corporate tribe, Danielle Braun & Jitske Kramer Aan het werk of op de waakvlam?, Marian Timmermans & Willem de Vos MAATSCHAPPIJ Affectieve burgers, Jikke de Ruiter Wonderen, fantasie of waarheid?, Jikke de Ruiter Vrijheid van meningsuiting, Jikke de Ruiter De coachende rol van muziek bij verlies, Simone Vos & Martin Hoondert Ressentiment, Ad Maas Emoties Emoties zijn vaak een vast onderdeel en regelmatig zelfs het startpunt van een coachingsgesprek. Maar wat zijn emoties precies? En wat moet een coach van emoties weten om zijn coachee goed te kunnen begeleiden? Deze vragen vormden het uitgangspunt bij het samenstellen van deze uitgave. Het blijkt dat er vele definities en invalshoeken bestaan voor het begrip ‘emoties’. De reden daarvoor is dat emoties niet naar een duidelijke groep waarneembare verschijnselen verwijzen, aldus professor Agneta Fischer, hoogleraar emotie-theorie (2010). In ieder geval is een emotie een reactie op een gebeurtenis die ons op een of ander manier aangrijpt. Onze belangen worden geraakt. Om inzicht te krijgen in de biologische wortels van emoties en gevoelens starten we met een artikel van professor Mark Nelissen, hoogleraar in de gedragsbiologie. Emoties zijn een activiteit van het brein en hangen direct samen met de strijd om te overleven. Zij helpen ons daar waar nadenken veel te lang zou duren.  Danielle Braun en Jitske Kramer bekijken emoties vanuit een heel andere optiek. Zij vergelijken vanuit een antropologische invalshoek hoe wij omgaan met emoties in tribale samenlevingen en in organisaties, en zij werken enkele interessante verschillen tussen westerlingen en Aziaten uit. Daarnaast benadrukken zij het belang van overgangsrituelen. Marjo Korrel maakt de vertaalslag naar de praktijk en deelt een overgangsritueel dat behulpzaam is bij het goed afronden en afscheid nemen van een fase. Verder blijkt het nuttig om onderscheid te maken tussen een emotie (het moment) en een stemming (een algemene basishouding). Door dit onderscheid te maken ontstaat meer zicht op welke horizon de coachee aanhoudt bij zijn persoonlijke ontwikkeling. In beide gevallen ligt de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling in de werkelijke acceptatie van de situatie, aldus Ericka Kuyters. Tot slot eren we in deze uitgave het gedachtegoed van Marshall B. Rosenberg, grondlegger van de verbindende communicatie. Hij stelt, heel in het kort, dat emoties ontstaan doordat onze behoeften niet zijn vervuld. En zo vormen emoties een mooi aanknopingspunt voor de begeleiding. “Koester je emoties en onderschat ze nooit.” Robert Henri
Nu: GratisActie geldig t/m 31-12-2017
lees meer

Teams (volledige uitgave, 18 artikelen)

INHOUD THEMA ‘TEAMS’ (juni 2015) Teams vervlechten mens- en organisatieontwikkeling, Cristel van de Ven Knopen doorhakken in het team met Deep Democracy - Interview met Jitske Kramer, Wiljo Florijn & Eline Steenhuisen Van trainer tot teamcoach, Gonnie Kügel & Marieke de Boer “Kunnen we het kennismaken niet overslaan?”, Monique Frequin-Bekker Afrekenen met schijntaal - Interview met Hans Bolten, Gerard van der Molen Hoe ontwikkel je succesvolle teams?, Thijs Rijnbergen & Jaco van der Schoor Regie over eigen werk bij Middin, Floor Daver & Saskia Rosenbaum WETENSCHAP Teams, Lidewey van der Sluis Meer verdienen met teams, Lidewey van der Sluis Teamontwikkelruimte voor een beter resultaat, Karin Derksen Teamflow, Jef van den Hout Teams onder tijdsdruk, Christel G. Rutte Promotie: Social inclusion in diverse work settings, Wiebren Jansen Promotie: What’s new? The interaction between novelty and cognition, Judith Schomaker Promotie: Anger in conflict, a force for good, Bart de Vos Promotie:  Speelruimte voor ervaring en reflectie, Michiel de Ronde VARIA Levend leren stimuleren, Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol De uitdagingen voor hrd, Ger Driesen Nieuws, Guido van de Wiel Boeken De kracht van het netwerk benutten, Ria van Dinteren Voorwoord Teams Duizenden jaren lang verkenden mensen de wereld vanaf de rug van het paard. Terwijl mensen genoten van de kracht en snelheid van dit edelmoedige dier, werd hun bewegingsruimte en gevoel van vrijheid vergroot. De samenwerking tussen mens en paard was bijzonder, maar ging nog veel verder. Mensen leerden een oorspronkelijk soort partnerschap aan te gaan met paarden, waarbij de acceptatie van elk afzonderlijk moment, zoals het zich voordoet, een centraal element is. De verbinding met een paard vraagt dan ook om een authentieke en krachtige aanwezigheid in het hier en nu. Het vraagt om intelligentie, die het hoofd, het hart en de buik verbindt. Het vraagt om een bewustzijn van wat je voelt en om die gevoelens als informatie te gebruiken. Alleen dan zul je in staat zijn om dit wezen van meer dan zeshonderd kilo te begrenzen en motiveren. Omgaan met een paard geeft daarmee de meest belangwekkende en zinnige lessen, die je je als menselijk leider maar kunt wensen. De doorgaande reeks leerervaringen die ik zelf op mag doen met mijn paard en met de kudde waarvan zij deel uitmaakt, helpen mij op weg naar die versie van mijzelf, die zowel betrokken is als moedig, soepel en krachtig, congruent en intuïtief. In het contact met mijn paard verdiepen compassie en geduld en leer ik steeds meer de onverstoorbaarheid om door te gaan, wanneer ik hobbels, kuilen of zelfs beren tegenkom. In de kudde draait het om verbinding, samenwerking en intersubjectief bewustzijn. Verbinding vanuit kracht, niet vanuit onderdrukking. In de boekenrubriek vindt u een boek dat diep ingaat op bovenstaande: De kracht van de kudde. U begrijpt: ik ben bijzonder gecharmeerd van het werk van deze auteur en ik hoop dat het ook u aanspreekt. Daarnaast schenken we onder andere aandacht aan de ontwikkelruimte binnen teams. Want waarom presteert het ene team beter dan het andere? Ook is er aandacht voor teamflow, in een artikel over hoe een team samen met het individu het onderscheidend vermogen van een organisatie kan vormen. Sleutelwoorden zijn positiviteit, creativiteit, ontwikkeling en uitdaging, waarmee een sociaal systeem voor teamflow gerealiseerd kan worden. En natuurlijk vindt u ook onze vaste rubrieken weer terug, naast boeiende promoties. Ik wens u aangename lees- en leerervaringen toe met deze uitgave en hoop dat die toepasbaar zijn in de kuddes waarvan u zelf deel uitmaakt.  
Nu: GratisActie geldig t/m 31-12-2017
lees meer

Op eigen kracht (volledige uitgave, 20 artikelen)

INHOUDSOPGAVE THEMA 'OP EIGEN KRACHT' (oktober 2015) Inleiding: Sterke kanten, Jan Walburg Krachtgericht coachen, Fred Korthagen & Ellen Nuijten Bevlogen blijven, Arnold Bakker Interview met Anton Philips: Een onverbeterlijke wereldverbeteraar, Ad Bergsma & Jacqueline Boerefijn Column: Ockhamvraag, Hein Zegers Stilstaan bij schoonheid, Marius Hogendoorn WETENSCHAP Compassie als motor van geluk, Ernst Bohlmeijer, Hester Trompetter, Marijke, Schotanus-Dijkstra & Stans Drossaert Talentmanagement vanuit een sterkepuntenbenadering, Christina Meyers Congres IPPA, Sanne Lamers, Ernst Bohlmeijer & Jan Walburg Veerkracht en posttraumatische groei in de hulpverleningspraktijk, Sanne Peeters, Johan Lataster, Mayke Janssens & Nele Jacobs Leren omgaan met studie-uitstelgedrag, Lennart Visser, Fred Korthagen & Judith Schoonenboom Hoe talenten werken, Marianne van Woerkom, Michelle Dirksen, Christina Meyers, Mara Spruyt & Nina Timmermans Proefschrift: Online positieve psychologie, Linda Bolier PRAKTIJK Uniekies: je beperking als superkracht, Pieter Desmet Sterke kanten meten in de GGZ, Sanne Lamers Barbara Fredrickson in geprek met Steven Hayes, Hein Zegers Positieve supervisie, Fredrike Bannink Hoe je met positieve psychologie de leiders van de toekomst opleidt, Matthijs Steeneveld Interview met Bram Schaper van de NS: Samenwerken vanuit invloed en motivatie, Erik Overdick Stappenplan voor ontwikkeling sterke kanten, Djoerd Hiemstra & Jelle Dijkstra Van de redactie Voor u ligt het nieuwe Tijdschrift Positieve Psychologie. Het eerste Nederlandstalige tijdschrift dat het hele domein van de positieve psychologie omvat. In Nederland en België is de positieve psychologie sterk in opkomst. Dat wordt duidelijk uit de wetenschappelijke belangstelling van steeds meer onderzoekers en evenzeer uit de talloze toepassingen op school, op het werk, in de gezondheidszorg en op andere plaatsen. Wij, als redactie, hebben als missie om met dit tijdschrift wetenschappelijk gefundeerde toepassingen van de positieve psychologie te stimuleren en om over alle aspecten daarvan van gedachten te wisselen. Het tijdschrift wil een inspirerend platform zijn voor wetenschappers en mensen die met de toepassing aan de slag gaan. Wij vinden het van belang om die toepassingen aan te moedigen omdat we overtuigd zijn van de waarde die de positieve psychologie kan hebben bij het stimuleren van bloei en ontwikkeling van individuen en van instituties. Wij denken dat individuele mensen tot bloei kunnen komen ongeacht hun problemen of maatschappelijke positie of leeftijd of wat dan ook. We denken zelfs dat dit nodig is om een sterke concurrerende kenniseconomie te stimuleren. En dat het om meer gaat dan mensen ondersteunen in het oplossen van hun problemen, hoe zinvol dat natuurlijk ook is. De praktijk laat zien dat mensen hun problemen graag opgelost zien maar vooral de ontwikkeling willen ingaan die ze zich voorstellen. Dat ze hun perspectief op hun toekomst dichterbij kunnen brengen. Dat ze met plezier kunnen leren en hun maatschappelijke bijdrage kunnen leveren, op het werk en in hun omgeving. In die zin gaat positieve psychologie om veel meer dan om geluk en positieve emoties. We nodigen u als lezer van harte uit om te reageren en om bijdragen te leveren. Die zijn meer dan welkom. Dat is bij voorkeur een goed onderbouwde toepassing maar kan ook een opinie zijn of een kritische reflectie. We willen het tijdschrift graag samen met u vormgeven en dat is ook de reden dat we vooral een internetmedium zijn. Regelmatig zullen we aandacht besteden aan bepaalde thema’s, zoals de sterke-kantenaanpak en veerkracht en toepassingen zoals in het onderwijs en het bedrijfsleven.
Gratis
lees meer

Werk vinden (volledige uitgave, 25 artikelen)

INHOUD THEMA 'WERK VINDEN' (april 2015) Van ritueel naar goed werkgeverschap, Paul Stallenberg Meer dan werk zoeken, Doreen Admiraal & Harrie van den Brand Dé loopbaancoach bestaat straks niet meer, Guido Welter & Corrie Verkerk Dress for Success, Martin Reekers Werkloosheidscijfers in beeld, Robert de Vries PRAKTIJK Begeleiding bij re-integratie, Hanneke Wessels Kunst en loopbaanonderhoud, Louise de Vries Lentsch Timing: de nieuwe code voor werk vinden, Tolja van de Bilt Van WW tot eigen bedrijf, Jules Frenay Kwaliteiten voor de 21ste eeuw, Martin Reekers Waar blijft die baan?, Els Ackerman Video steeds belangrijker in sollicitatieprocedure, Martin Broekhuis De lunch met Dagmar Bloeming, Marlies van Venrooij Professies onder vuur - De toekomst ligt in het verleden KENNIS, KUNDE & ONDERZOEK Op zoek naar veerkracht, Fabian Dekker Toptalent zoekt toekomst, Claartje van Sijl Waarom komen werkloze 50-plussers moeilijk aan een baan?, Sarah Vansteenkiste, Nick Deschacht & Luc Sels OPINIE EN DISCUSSIE Werkzoekende beste af met allround coach, Yvonne van Holsteijn Breder werken, Jacqueline Kruunenberg & Els Ackerman Laat de werknemer zelf kiezen, Tom Spitters Werksite: meerwaarde betwist, Stijn Happel Werksite: een voorlopig laatste woord, Tom Luken EN VERDER Column: Werk vinden, Els Ackerman Facebookvrienden kunnen helpen, Aaltje Vincent Boekbesprekingen Cartoon Werk zoeken, vinden en creëren 'Werk vinden' roept bij mij direct beelden op. Een zo'n beeld is over hoe het in menige (Amerikaanse) speelfilm gaat. Je koopt een krant, neemt plaats op een bank in een park of in een café, zoekt de pagina met personeelsadvertenties, omcirkelt met een ballpoint de eerste die je wel wat lijkt, en in de volgende scène heb je het gewenste werk. Soms zit er nog een sollicitatiegesprek tussen, maar daarin is de baas met wat humor en zelfvertrouwen makkelijk te overtuigen. "You're hired." Hier en nu gaat het heel anders. Gisteren sprak ik een jonge psycholoog, met een master klinische neuropsychologie. Hij werkt nu al meer dan een jaar als bordenwasser in een zorginstelling. Enkele weken terug een jonge vrouw met twee masters (culturele antropologie en rechten), die al geruime tijd vrijwilligerswerk doet. Het lukt ze niet om werk te vinden dat aansluit bij hun opleiding. Een lot dat veel jongeren delen. De jeugdwerkloosheid in Nederland, gedefinieerd naar internationale maatstaven, bedraagt 11 procent. In sommige andere landen is het nog veel erger. In Griekenland is ruim de helft van de jongeren van 15 tot 24 jaar werkloos. Ik werd er in een restaurant bediend door een gepromoveerd oceanograaf. De omslag van LoopbaanVisie illustreert hoe moeilijk het is om de weg naar geschikt werk vinden. Het symboliseert dat een goede baan – of misschien wel dé goede baan heel ver weg ligt. En dat je met behulp van anderen gericht moet zoeken. Maar waar moet je je verrekijker op richten? In feite is het een misleidend beeld. In de huidige werkelijkheid is werk vinden meestal niet zozeer een kwestie van gericht zoeken, maar meer van openstaan en van kansen grijpen. Van op allerlei manieren exploreren en netwerken. Niet alleen naar buiten kijken, maar ook naar jezelf: Wat bezielt je? Wat houdt je tegen? En vervolgens mogelijkheden naar je hand zetten of zelf mogelijkheden scheppen. Dus van werk zoeken, naar werk vinden, naar werk creëren. Als dat niet lukt middels een dienstverband dan aan de slag als zelfstandige. De nu bijna een miljoen zzp'ers zijn een teken aan de wand. De ontwikkelingen op het gebied van werk vinden volgen elkaar snel op. Deze editie van LoopbaanVisie biedt de loopbaanprofessional een impressie van de huidige state of the art. Met in het themagedeelte artikelen over het belang van uiterlijk en kleding bij werk vinden, ontwikkelingen in de samenwerking en mobiliteit tussen organisaties en de begeleiding van jongeren met bijzondere leer- of ondersteuningsbehoeften. Het praktijkgedeelte biedt verhalen over spoor 2 re-integratie, jezelf presenteren met een sollicitatievideo, geavanceerde vacaturesites, de hbo-stage, ontwikkelingen in het beroep bakker en het combineren van loopbaanwerk met kunstenaarschap. Het kennisgedeelte bevat stukken over de aanpak van jeugdwerkloosheid, de specifieke problemen in de begeleiding van intellectueel toptalent en de vraag waarom ouderen moeilijker werk vinden dan jongeren. Tot slot biedt LoopbaanVisie voer voor discussie, onder andere over Werksite, een site die tot doel heeft te bemiddelen tussen vragers en aanbieders van loopbaandiensten. We hopen met deze LoopbaanVisie loopbaanprofessionals kennis en inspiratie te bieden om cliënten nog beter te begeleiden bij het zoeken, vinden en creëren van bevredigend werk.
Nu: GratisActie geldig t/m 31-12-2017
lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Dag van de Coach

Floreren

Datum: 8 juni 2017
Locatie: De Reehorst, Ede

Informatie & aanmelden »