logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|41

  “Er zal anders geleefd en geleerd worden”

  De voorstellen van Curriculum.nu vragen om samenhang en afstemming. Zien schoolleiders hierbij een taak voor zichzelf? Anders dan hun Europese collega’s, aldus de Teaching and Learning International Survey van de OESO, zijn Nederlandse schoolleiders vooral bezig met beleid en vergaderen (OESO, 2018). Tegen de achtergrond van het werk van Curriculum.nu maakte Marjolijn Voogel een ronde langs een aantal schoolleiders en experts.
  1,95
  lees meer

  Ontembare problemen

  Veel vraagstukken staan tegenwoordig bekend als ‘wicked problems’ of ontembare problemen. In beleidskringen is het een populaire kreet en in de Tweede Kamer komt het dan ook regelmatig voorbij. Of het nu gaat over klimaatverandering, de aanpak van jeugdwerkloosheid, medicijnresten in water, pleegzorg of het bestrijden van georganiseerde criminaliteit, het wordt allemaal een ontembaar probleem genoemd. De term oefent een zekere aantrekkingskracht uit op politici en beleidsmakers. Het maakt de opgaven waar ze voor staan tot iets van deze tijd, tot iets groots en gewichtigs.
  1,95
  lees meer

  Het vmbo in transitie

  Sinds 2016 vernieuwen vmbo-scholen hun beroepsgerichte programma’s. Dat is niet van het ene op het andere schooljaar gerealiseerd. “Na de Mammoetwet is dit voor ons de grootste verandering ever” – een uitspraak van een docent die door velen wordt gedeeld. Wat maakt deze vernieuwing zo ingrijpend? Dit artikel, gebaseerd op tussenresultaten van het monitor- en evaluatieonderzoek naar de vernieuwing vmbo, geeft een inkijkje.
  1,95
  lees meer

  Hoe zit het met uw… visualiseren

  Toen twintig jaar geleden het nieuwe millennium begon, probeerde ik te visualiseren hoe de school er in 2020 uit zou zien. Het leidde tot School 2020: Lyceum Pygmalion. Ik heb nog een exemplaar in mijn kast staan en las het weer eens door. Ik visualiseerde de school van 2020 als een werkomgeving die een culturele smeltkroes is, waar veel geïndividualiseerd en sociaal geleerd wordt, waar technologie een dominante rol speelt met veel simulaties van reële omgevingen, waar het papieren boek vervangen is door digitaal materiaal, waar medewerkers voor de job kiezen na een andere maatschappelijke carrière, waar veel ruimte is voor creëren op artistiek, muzikaal en technisch terrein, waar alleen formatief getoetst wordt, waar leerlingen veel digitaal corresponderen met leeftijdgenoten uit andere landen, en waar emotionele intelligentie belangrijk is in het curriculum, de leeromgeving is natuurlijk duurzaam en klimaatneutraal. Lijken scholen van nu op mijn visualisering van toen?
  1,95
  lees meer

  Eindexamen anders

  Veel onderwijsgevenden beschouwen de vorm van het huidige eindexamen als iets dat je maar neemt zoals het is, omdat het ‘nu eenmaal’ moet van de inspectie, van de overheid of wie nog meer. Je kunt er echter wel degelijk fundamentele bedenkingen bij maken, zoals Van der Wateren doet.
  1,95
  lees meer

  Een nieuw rondje paniekvoetbal

  Nomen est omen. Net zoals de gelijknamige toren vervaarlijkt overhelt, lijken bij elk Pisa- en onderzoek zowel in Nederland als in Vlaanderen de pijlers van ons onderwijssysteem, wiskunde en begrijpend lezen, langzaam maar gestadig weg te zakken. Bij de bekendmaking van de resultaten van 2018 sloeg bij Nederlandse en Vlaamse onderwijsverantwoordelijken de periodieke paniek weer toe: een nieuwe daling van het niveau voor wiskunde, en vooral voor begrijpend lezen. Op dergelijke momenten wordt steevast verwezen naar andere landen die het wel goed doen.
  1,95
  lees meer

  Beroepsvorming van leraren in het voortgezet

  Iedereen kent leraren, heeft beelden over leraren, heeft les gehad van leraren. Toch raar dat het die groep - die zo zichtbaar is - maar niet lukt om zichzelf daadwerkelijk te organiseren. Naar aanleiding van de publicatie De bril van de leraar van Pieter Leenheer, gaat Marc Vermeulen op zoek naar oorzaken voor de gebrekkige beroepsvorming van leraren in het voortgezet onderwijs.
  1,95
  lees meer

  Boeken

  Gelezen: • Bransen, J. (2019). Gevormd of vervormd? Pleidooi voor ander onderwijs. • Buckingham, M. & A. Goodall (2019). Negen leugens van de werkvloer.
  Gratis
  lees meer

  Kansenongelijkheid

  Picture this: Nederland 2020, een willekeurige stad: modieus geklede kinderen worden in Tesla’s en bakfietsen door hun ouders naar de basisschool gebracht. ’s Middags als de school uitgaat, worden ze opgehaald om te gaan sporten of naar huiswerkbegeleiding te gaan, een deel van hen gaat naar de naschoolse opvang. Veel kinderen op deze school hebben ouders die een zo hoog mogelijk vo-advies heel belangrijk vinden – naast andere zaken natuurlijk!, ouders die weten hoe belangrijk het is om cognitieve vaardigheden van hun kinderen te stimuleren en daarom bijvoorbeeld met Sinterklaas een kinderboek in de schoen leggen, ouders ook die leerkrachten aanspreken op de cognitieve ontwikkeling van hun oogappeltjes. Soms is dat lastig voor leerkrachten, maar over het algemeen is het wel prettig werken met kinderen die met hoge verwachtingen, een zelfbewuste houding en al behoorlijk vaardig naar school komen.
  1,95
  lees meer

  Gedeelde verantwoordelijkheid voor een gezamenlijke aanpak

  De zoektocht naar interventies die de ongelijkheid in het onderwijs moeten tegengaan, levert een lange lijst van maatregelen op, variërend van voorschoolse educatie, stimuleren van ouderbetrokkenheid en verbeteren van het taalonderwijs, tot het beter afstemmen van onderwijs op de behoeften van de individuele leerling. Sommige aanpakken zijn gericht op de context van de school en de inrichting van het onderwijsstelsel, terwijl andere expliciet zijn gericht op de leraar en de kwaliteit van het geboden onderwijs. Er is reeds veel kennis aanwezig over welke aanpakken van kansenongelijkheid in het onderwijs allemaal mogelijk zijn, maar desondanks lukt het ons niet om kansenongelijkheid te verminderen. Hoe kan dat?
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach - 2020

  Thema - WERK-DRUK

  Datum: 4 juni 2020
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »