logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|38

  Een andere kijk op de governance van passend onderwijs

  De governance van samenwerkingsverbanden is geënt op vormen van governance die je aantreft in onderwijsorganisaties. Maar een samenwerkingsverband is een heel ander type organisatie met een ander primair proces en een netwerkkarakter. Miriam van der Vaart en Sietske Hendriks bieden in dit artikel een alternatief voor de nu nog in het onderwijs veel gebruikte vormen: governance vanuit het perspectief van een organisatienetwerk.
  1,95
  lees meer

  Too big to … ?

  Schaalgrootte in het onderwijs is een terugkerend onderwerp van discussie in de politiek, media, samenleving en in de bestuurskamer. Vaak wordt er een causaal verband geclaimd tussen de schoolgrootte en kwaliteitsaspecten van onderwijs, zoals: ontwikkeling en prestaties van leerlingen, sociale veiligheid, tevredenheid van onderwijzend personeel en de herkenbaarheid en organiseerbaarheid van onderwijs in en om de school. Dit gaat gepaard met de zoektocht naar optimale schaalgrootte en leidt tot een variatie aan uitspraken als “Een basisschool mag nooit minder dan 100 leerlingen tellen.” of “Alleen eenpitters kennen optimale bestuurlijke schaalgrootte” tot “Op naar regionaal onderwijsbestuur”.
  Gratis
  lees meer

  Responsief leiderschap voor teamleiders

  Veel (v)mbo-instellingen willen zich responsiever opstellen om zo, in intensieve interactie met het werkveld, deelnemers beter voor te bereiden op hun beroepspraktijk. In dit artikel beschrijven Freerk Wortelboer en Tom van Oeffelt de ontwikkeling van responsief leiderschap bij teamleiders aan de hand van een ontwikkeltraject verzorgd binnen twee aoc’s.
  1,95
  lees meer

  Eigen leerdoelen stellen

  Dit jaar maakte ik het al tweemaal mee. Tijdens een heidag vroeg ik de deelnemers naar het belangrijkste ontwikkelingsdoel dat ze zichzelf voor de komende periode hadden gesteld. Het bleef oorverdovend stil. In beide gevallen ging het om rectoren die hun sporen ruim hadden verdiend. Kort ervoor hadden we tijdens de sessie vastgesteld hoe belangrijk het is dat docenten en teamleiders zich blijven ontwikkelen en voor zichzelf expliciet leerdoelen formuleren. Maar toen het eigen leerproces aan de beurt was, viel het stil.
  Gratis
  lees meer

  Samen bouwen aan positief onderwijs

  In toenemende mate besteden scholen aandacht aan zaken als talent, welbevinden, motivatie, weerbaarheid en creativiteit. Positief onderwijs is de verzamelnaam voor alles wat een school doet om bewust te werken aan een balans tussen aandacht voor prestaties en voor welbevinden, zowel van leerlingen, als van docenten. In dit artikel beschrijven de auteurs wat een schoolleider kan doen om in de school met positief onderwijs aan de slag te gaan.
  1,95
  lees meer

  Boeken thema De leraar en zijn beroep

  In deze rubriek: Wassink, H. (2018). R zijn als leider. Neer: Kloosterhof. Leverink, R. (2018). - Nee, dan Finland! De kracht van ons onderwijs. Meppel: Ten Brink. Zeegers, G. (2017). - Veranderend toezicht: Werken aan wederzijds vertrouwen tussen school en inspectie. Huizen: Pica.
  Gratis
  lees meer

  Praktijkgericht onderwijsonderzoek in 2023

  De belofte van praktijkgericht onderwijsonderzoek was dat het toepasbare kennis zou opleveren en tegelijk bij zou dragen aan de wetenschappelijke kennisbasis. Dat gaat echter, zoals Peter Lorist en Lex Sanou in dit artikel uiteenzetten, niet vanzelf. Ze sluiten het artikel af met de beschrijving van een programma om daar verandering in te brengen: SPRONG Educatief.
  1,95
  lees meer

  De leraar en zijn beroep

  In de afgelopen jaren is vaker geconstateerd dat de leraar verdwenen is uit de nationale onderwijsdialoog. In de wirwar van netwerken tussen ministerie en klas waarin over onderwijs overlegd wordt, kom je de leraar nauwelijks tegen. Hooguit indirect, via een enkele zaakwaarnemer, die overigens meestal slechts voor een bepaald deelbelang opkomt. De voornaamste oorzaak hiervan is dat leraren niet over een sterke beroepsorganisatie beschikken. Ook dat is echter geen nieuwe constatering. De Commissie Toekomst Leraarschap (CTL), ingesteld toen eind tachtiger jaren het beroep van leraar er beroerd voor stond, wees er al in 1993 op dat veel problemen te wijten waren aan het feit dat één gezichtsbepalende beroepsvereniging voor leraren ontbrak (CTL, 1993). Nu, 25 jaar later, is die ene beroepsorganisatie er nog steeds niet. In dit focusdeel proberen we in kaart te brengen hoe dat komt en wat de kansen zijn om zo’n organisatie wel van de grond te krijgen.
  Gratis
  lees meer

  Leraar en overheidsbeleid

  1.1 Hoe krijgt de leraar het roer weer in handen? 1.2 Rationele leraar, irrationeel beleid?
  1,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Dag van de Coach

  Thema: Stress

  Datum: 6 juni 2019
  Locatie: De Reehorst, Ede

  Informatie & aanmelden »