logo-professioneel-begeleidenlogo-professioneel-begeleiden
Filters
 • Alle artikelen

  «1|2|...|4

  ZKM Magazine: Verhaal halen in het onderwijs

  INHOUD THEMA ‘VERHAAL HALEN IN HET ONDERWIJS (januari 2019) Visie op de ontwikkeling van kind naar student naar volwassene, Els Holland & Els Voorhorst Vruchtbare samenwerking met de ZKM als basis, Mirjam Hermsen & Mirjam Sibbel Wat het primair onderwijs nodig heeft. Interview met Hank Beermann, Els Voorhorst & Els Holland ZKM leiderschap, Richard van de Loo Verhalen van ver, verhalen van nu; verhalen als spiegel voor zelf-verstaan, Ina ter Avest Zelf Konfrontatie Methode – een dialogical selfie? Ina ter Avest Somberheid en de school, Jan F. Nauta Preventie psychische aandoeningen J.J.L. Derksen, Els Voorhorst Bedreigde psychodiversiteit - Pleidooi voor een innerlijke democratie Hubert Hermans, Els Voorhorst In-Spanning: de dialoog tussen docenten en studenten gaat niet vanzelf! Elly van den Berg-Thomassen myInsightOut: een jonge ontwikkeling in de ZKM familie vol potentie, Margreet Poulie & Mirjam Zoestbergen ZKM-Vereniging: de Jaardag 2017, Ina ter Avest, met medewerking van Marjolein Fokkens,Wolf Lejeune, Annerieke Oosterwegel en Margreet Poulie Verenigingsnieuws: Van de bestuurstafel Verhaal halen in het onderwijs Verhalen gaan een steeds prominentere plaats innemen in de samenleving: mensen vertellen elkaar verhalen en willen met hun eigen verhaal gehoord worden. In het onderwijs lijken verhalen echter steeds meer te verdwijnen en plaats te maken voor overzichtelijk systemen die makkelijker te monitoren lijken maar essentiële zaken weglaten. Maar Grote Verhalen spelen in onze multiculturele tijd nog steeds een rol. En de eigen verhalen kunnen een nieuwe kans krijgen in de dialoog tussen docenten en studenten. In twee interviews vertellen drie mensen die midden in het onderwijsveld staan welke rol verhalen en dialoog spelen in hun werk en waarom dat belangrijk is. In dit nummer wordt ook zichtbaar op welke manier de ZKM van belang kan zijn voor het onderwijs. Zowel in organisaties als in individuele trajecten met docenten en met jongeren! Op de onderwijspagina van de ZKMvereniging (https://www.zkmvereniging.nl/over-zkm/zkm-voor-leraren) vertellen leden hoe ze in verschillende situaties en werkvelden ZKM toepassen. Twee bijdragen laten zien dat de methode zich ontwikkelt en steeds nieuwe wegen zoekt. Tenslotte twee boekbesprekingen: Het boek van Jan Derksen over preventie van psychische aandoeningen, dat aansluit bij het interview met Jan Derksen in een vorig nummer. Het boek van Hubert Hermans over psychodiversiteit en innerlijke

  5,95
  lees meer

  ZKM Magazine: Stem of stempel

  INHOUD THEMA 'STEM OF STEMPEL' (maart 2017) Ik ben mezelf: Achter het masker van schone schijn?, Hubert Hermans Interview met Jan Derksen Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, Stefan van Geelen & Lineke Tak Anhedonie als dysfunctie, Jan F. Nauta Sommige verhalen zijn wel te vertellen, Els Holland Iedereen een psychische aandoening? Els de Boom-Voorhorst Uit je hoofd, in je lijf met de ZKM, Frances van Dinther Interview met Rens van Loon, Els de Boom-Voorhorst Review, Assessing and Stimulating a Dialogical Self in Groups, Teams, Cultures, and Organizations, Frans Meijers Creatief schrijven: een eigen stem via meerstemmigheid, Reinekke Lengelle Stimulering van organisatiedialoog met de ZKM-Organisatie, Richard van de Loo ZKM-traject heeft blijvend effect, Anke Abels & Margreet Poulie Ninth International Conference, Jutta König & Peter Zomer Klacht? Mensen willen gehoord worden, Caroline Horikx Verenigingsnieuws Stem of stempel De discussie over diagnoses en behandelingen van psychische problemen wordt in toenemende mate in de media gevoerd op basis van persoonlijke ervaringen en eenzijdige standpunten. Dagelijkse verschijnen er bijdragen over burn-out, depressie, stress, verslaving, compleet met conclusies en onwrikbare standpunten. Tot een dialoog komt het daarbij meestal niet omdat de overtuigingen over medicijnen of therapie vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. De beslissingen over behandelingen worden elders genomen: door verzekeraars en door de politiek. Daarbij speelt beheersing van sterk stijgende uitgaven een grote rol. Een belangrijk thema in dit ZKMmagazine is daarom: Stem of Stempel. In het interview met Jan Derksen gaat deze uitgebreid in op de problemen en pleit hij voor methoden waar ruimte is voor het persoonlijke verhaal, zoals de ZKM en andere narratieve werkwijzen. In het boek “Assessing and Stimulating a Dialogical Self in Groups, Teams, Cultures, and Organizations”, dat in dit nummer besproken wordt is een aantal werkwijzen uitgewerkt. In verschillende bijdragen in dit Magazine wordt duidelijk wat de waarde van een narratieve benadering, van (gestructureerd) luisteren naar ‘het persoonlijke verhaal’ kan zijn. Niet alleen in het artikel van Jan Nauta, over depressie, en het interview van Els Holland waar een ex-gedetineerde haar verhaal doet, maar ook in de bijdrage van Stefan van Geelen en Lineke Tak, waar expliciet het lichaam-geest-dualisme aan de orde wordt gesteld. Aansluitend bij het promotieonderzoek van Stefan van Geelen naar het vermoeidheidssyndroom onderzoeken zij op welke manier een speciale ZKM-aanpassing een ander en nieuw licht kan werpen op SOLK (Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke klachten). Verschillende aspecten van de ZKM komen in dit nummer aan de orde: Hubert Hermans reflecteert over wat “Mezelf mogen zijn’ betekent. Frances van Dinther beschrijft in UIJIJL hoe ze deze werkwijze, waar speciaal aandacht is voor ‘leren voelen’, ontwikkelde vanuit de validatiefase van het ZKM-zelfonderzoek. En in een interview vertelt hoogleraar Dialogical Leadership Rens van Loon (die ooit mede aan de wieg van de ZKM stond) hoe hij door de ZKM leerde echt te luisteren naar het verhaal van mensen ”zonder te interpreteren en te diagnosticeren”. Hij ontwikkelde een eigen werkwijze waarin de generatieve dialoog de hoofdrol vervult en laat zien hoe de dialoog ook algemeen maatschappelijk een belangrijke bijdrage kan leveren.

  5,95
  lees meer

  ZKM Magazine: Verleden - heden - toekomst

  INHOUD THEMA 'Verleden - heden - toekomst' (januari 2016) Het verhaal van de ZKM, Richard van de Loo Het verhaal IN de ZKM uitgelicht, Els Holland Interview met Paul de Blot: Ik ben wie ik ben, Els Holland Interview met Hubert Hermans, Els Holland & Els de Boom-Voorhorst Proefschrift: Professionele identiteitsontwikkeling van leraren als dialogisch Proces, Kara Vloet & Caroline Horikx Proefschrift: Acculturation of Iranian Immigrants in the Netherlands, Annet te Lindert De ZKM-Praktijk verdiept, Richard van de Loo Interview met twee opleiders van DST en ZKM Desiree Pieters & Paulien van Kessel, Ina ter Avest Kwaliteitsborging opleidingen, instrumenten en praktijken, op basis van de Dialogical Self Theory, Ina ter Avest Nieuwe mogelijkheden?, Caroline Horikx Verenigingsnieuws Benoemd Boeken Metamorfose Alstublieft: met trots presenteren wij het nieuwe ZKM Magazine, Zelf en Ander. De vertrouwde Narrator, die jarenlang enkele keren per jaar bij u in de brievenbus viel, heeft een metamorfose ondergaan en zal in het vervolg digitaal (en af en toe nog in papieren vorm) bij u binnenkomen. Verder krijgt het zijn eigen plaats op de site van Professioneel begeleiden (www.professioneelbegeleiden.nl). Een nieuwe vorm vraagt om een nieuwe naam: ZKM Magazine, Zelf en Ander. In één oogopslag is te zien waar het over gaat. Verandering van uiterlijk, naam en opmaak, betekent niet dat we de doelstelling van de Narrator hebben losgelaten. Nog steeds bieden we een podium voor artikelen over zowel wetenschappelijke onderzoeken als gedegen praktijkervaringen, die zorgen voor uitwisseling van ideeën over de ZKM, de Dialogical Self, over (tussen-)ruimte en stilte, en over narrativiteit, zoals in ”Het verhaal in de ZKM”. In dit eerste nummer staat de ZKM zelf centraal, met veel ruimte voor de achtergronden en wortels van de methode. Richard van de Loo beschrijft de lange en bijzondere geschiedenis van de ZKM. In het interview met Hubert Hermans, die samen met Els Hermans-Jansen de ZKM ontwikkelde, en de grondlegger is van de Waarderingstheorie, zien we de wordingsgeschiedenis van de ZKM door zijn ogen. En in het interview met Paul de Blot zien we ervaringen met de ZKM vanuit een heel ander gezichtspunt. Wetenschappelijk onderzoek neemt een belangrijke plaats in. In dit nummer van ZKM Magazine aandacht voor het recente proefschrift van Kara Vloet, over professionele identiteit, en ook een artikel van Annet te Lindert over haar onderzoek uit 2007 onder vluchtelingen, een onderwerp dat nu heel actueel is. Praktijk en onderzoek zijn nauw met elkaar verweven. Dat verdiept niet alleen de kennis over de ZKM, maar draagt ook bij aan de praktijk van het begeleiden. In de rubriek De Praktijk Verdiept zoals gebruikelijk een casus, ditmaal over het gebruik van ik-posities. Aandacht is er ook voor de vraag hoe ZKM-professionals worden opgeleid en hoe de kwaliteit van de praktijk en van de opleidingen geborgd wordt. Een nieuwe tijd vraagt ook nieuwe werkvormen en geeft nieuwe mogelijkheden. Speciale toepassingen, ook voor specifieke doelgroepen, worden in de praktijk uitgewerkt. De ZKM is een levende methode, die zich steeds verder ontwikkelt. Maar welke criteria bepalen of zo’n nieuwe vorm tot de ZKM-familie behoort? Ook daarover leest u in dit eerste nummer. In een volgend nummer willen we mogelijkheden en grenzen van die ontwikkelingen nader onderzoeken.

  5,95
  lees meer

  Verslaving (volledige uitgave, 14 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘VERSLAVING’ (november 2016) Verkenning: Het taboe dat verslaving heet, Ingrid Weijnen De opinie van… Reinout Wiers - Pillen? Praten? Trainen!, Christine Beenhakker Column: Kom uit je hok, Saskia Teppema Pioniers: Ervaringsgerichte gezinstherapie - Walter Kempler, Roel & Sonja Bouwkamp Workaholisme, Wilmar Schaufeli & Elze Versteeve PRAKTIJK Caleidoscoop: Transtheoretisch model van Prochaska en DiClemente, Robrecht Keymeulen Uit ’t veld: Counselling bij alcoholverslaving, Vincent Steenbrink Wetenschap: Beloningsgevoeligheid en middelengebruik onder jongeren, Madelon van Hemel-Ruiter Help: Strijdbijl begraven, Markus van Alphen ACTUEEL Issue: Persoonlijk herstel, zingeving en identiteit, Jaap van der Stel Help, mijn dierbare is verslaafd, Marieke Proper Internetverslaving, Herm Kisjes Gelezen Verder lezen over verslaving Verandering “Er is geen verandering van duisternis naar licht, van stilstand naar beweging, zonder emotie.” Carl Gustav Jung Een citaat van Carl Gustav Jung dat in deze tijd van grote veranderingen treffend omschrijft waarmee ik als uitgever te maken krijg. Snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, automatisering, big data, sociale media enzovoort, brengen tal van emoties teweeg, die ook mij als uitgever van Counselling Magazine raken. Teleurgesteld om aan te kondigen dat Counselling Magazine moet stoppen in zijn huidige vorm. Teruglopende abonnees, weinig adverteerders en vermindering van leden bij de beroepsverenigingen dwingen mij met pijn in mijn hart te stoppen. Een bericht dat ik voor het eerst in het twintigjarig bestaan van Kloosterhof moet brengen. Ik heb het er intern al vaak over gehad, maar als het moment dan daadwerkelijk daar is voel je je verslagen en verdrietig. Gelijktijdig aan deze ontwikkelingen zijn we ruim drie jaar geleden gestart met onze missie ‘Kennis als Kern van Verbinding’ waarbij het delen van kennis centraal staat. Onderdeel van deze missie betreft het platform www.professioneelbegeleiden.nl waar nu al meer dan 30.000 professionals een account hebben en gebruik maken van de content van acht vakbladen. Vanaf 2017 krijgen de leden van de beroepsverenigingen waar we mee samenwerken zonder extra kosten toegang tot de totale content van al onze bladen op ProfessioneelBegeleiden.nl. Een ideale kans voor de beroepsverenigingen om over de grenzen van hun eigen vakgebied kennis te delen. Enthousiast word ik van deze ontwikkelingen en de mogelijkheid om op deze manier te verbinden. Een uitspraak van redactielid Arnold Vermeulen wil ik je niet onthouden: “Het geheim van uitgeven is zo basaal: ‘De lezer raken’! Hoe plaatsen we onszelf als redactie op een stabiele manier buiten de comfortzone waarin leren mogelijk is en blijft voor de lezer.” Graag wil ik mijn dankbaarheid uitspreken naar de redactie, de abonnees, adverteerders en meewerkende beroepsverenigingen. Dank jullie wel en ik hoop dat deze uitgave met als thema ‘Verslaving’ jullie weer weet te raken.

  5,95
  lees meer

  Slachtofferhulp (volledige uitgave, 16 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘Slachtofferhulp’ (augustus 2016) Slachtoffers: behoeften, rechten en veerkracht, Sonja Leferink De opinie van… Jan van Dijk - Erkenning van slachtoffers helpt al enorm bij hun verwerkingsproces, Peter le Nobel Column: Gedeelde menselijkheid, Annette Nobuntu Mul Secundaire traumatisering bij hulpverleners, Erik de Soir Begeleiding van gezinssystemen, Theo Hendrickx PRAKTIJK Narratieve Exposure Therapie, Ruud Jongedijk Voorzorg is nazorg, Carla Auer Seksueel misbruik, Ivanka van Delft Geen kunst of een kunstje? Jolanda Winters Inburgeren is kunnen zeggen wat je denkt en voelt, Arnold Vermeulen ACTUEEL Hoe blijf je uit de reddersrol? Marike van Gemert Het wat en hoe van lijden, Martin Appelo Professionaliteit: Besteed ook aandacht aan jezelf, Jan Remmerswaal Gelezen Verder lezen over slachtofferhulp Huiselijk geweld in perspectief, Kristin Janssens & Anouk Visser Slachtofferschap Dagelijks voltrekken zich rampen, van catastrofes tot persoonlijke drama’s; natuurrampen, terreuraanslagen, verkeersongelukken, misdrijven, … Wie praat met familie, vrienden of collega’s, kranten leest of op internet kijkt, weet: iedereen is wel eens slachtoffer geworden of kent wel een slachtoffer. Slachtofferschap heeft niet altijd die openbaarheid gekend, die het heden ten dage ten deel valt, beschrijft Sonja Leferink. Pas in de jaren 80 van de vorige eeuw kwam er maatschappelijke en politieke aandacht voor slachtoffers. Voorheen was er helemaal geen aandacht voor slachtoffers, en passende therapieën waren er niet. “Het slachtoffer werd sterk gemedicaliseerd”, blikt Jan van Dijk terug. “Een slachtoffer werd al snel naar een psychiater gestuurd.” Hij was er fel op tegen dat van een slachtoffer een patiënt werd gemaakt: “Als je op straat in elkaar bent geslagen, is het onzin om het tijdens de psychoanalyse over je ouders te hebben. Waar slachtoffers behoefte aan hebben is begeleiding in praktische zaken bij hun gang naar politie, justitie en verzekering, en aan een luisterend oor. Die erkenning van slachtoffers helpt al enorm bij het verwerkingsproces.” Erkenning staat echter niet gelijk aan ‘redding’. Mensen die slachtoffer zijn van geweld, ziekte of andere pech, roepen bij hulpverleners al gauw reddersneigingen op. Weliswaar menselijk, maar vaak niet helpend voor het slachtoffer in kwestie. Marike van Gemert zoomt in op de reddersrol en legt uit hoe je voorkomt om in deze valkuil te trappen, juist wanneer de ander jouw hulp zo goed kan gebruiken. Hulpverleners die met door trauma getroffenen werken, kunnen na verloop van tijd zelf symptomen van posttraumatische stress vertonen: secundaire traumatisering. Het lijkt dan alsof ze zelf hinder ondervinden van de traumatische beelden, emoties en herinneringen verbonden aan de ervaringen van hun slachtoffers. Aan de hand van het Figleys boek ‘Compassion Fatigue’ verschaft Erik de Soir inzicht in deze problematiek. Een slachtofferervaring doet het leven even op zijn grondvesten schudden, maar het gros van de getroffenen beschikt over voldoende veerkracht en sociale hulpbronnen om na verloop van tijd de draad weer op te pakken. Het is daarom belangrijk dat het zelfherstellende vermogen van slachtoffers een kans krijgt, stelt Sonja Leferink, omdat hierin ook mogelijkheden liggen voor het versterken van zelfredzaamheid en persoonlijke groei.

  5,95
  lees meer

  Echtscheiding (volledige uitgave, 17 artikelen)

  INHOUDSOPGAVE ‘ECHTSCHEIDING’ (mei 2016) Counselling bij (echt)scheiding, John Stolvoort De opinie van…Ed Spruijt - De scheiding is er voor de ouders, de relatie voor de kinderen, Peter le Nobel Pioniers: Jay Haley, Jan Meerdinkveldboom Column: Scheiding is bevrijding, Jeffrey Wijnberg Ontrouw, Petra Deij Postrelationele rouw bij vechtscheiding, Tineke Rodenburg & Leoniek van der Maarel PRAKTIJK Echtscheidingsconflict, Regi Melcherts & Loes Stam Scheiden en de scheiding verwerken zijn twee verschillende dingen, Ericka Kuyters Kinderen en echtscheiding, Inge van der Valk Ondernemen kun je leren, Arthur Alferink & Erna Slangen Omgaan met stress, John Stolvoort ACTUEEL Hoe blijf je gelukkig in je relatie?, Lieven Migerode Complexe morele problemen in stiefgezin, Corrie Haverkort De grijze scheiding, Wills Langedijk Counsellen is werken op twee sporen, Jan Remmerswaal Gelezen Verder lezen over echtscheiding Echtscheiding Waarschijnlijk hebben weinigen die positief antwoorden op de vraag getrouw alle plichten te willen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt, de intentie ooit van hun partner te scheiden. Men trouwt doorgaans uit liefde, om een stabiele en veilige gezinsbasis te creëren. Toch eindigen jaarlijks tienduizenden huwelijken in een scheiding. Partners scheiden voornamelijk omdat zij op elkaar zijn uitgekeken, geen vertrouwen meer hebben in elkaar, hun beider karakters botsen, er iemand anders in het spel is of omdat zij onverenigbare toekomstplannen hebben. Natuurlijk is elke scheiding verschillend, maar het blijft voor alle partijen een emotioneel proces, zegt John Stolvoort, ook als een scheiding in goede harmonie is verlopen. Er wordt gerouwd omdat men zich ooit heeft gehecht en toevertrouwd aan de ander, leggen Tineke Rodenburg en Leoniek van der Maarel uit. De rouw om de voorbije relatie wordt veelal afzonderlijk beleefd, terwijl beide partners rouwen om hetzelfde: het verlies van elkaar, de relatie, het gezin en hun gezamenlijke toekomst. Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot een vechtscheiding; een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen, waarbij kinderen veelal de dupe zijn en professionals vaak vastlopen. Vechtscheidingen kenmerken zich door een ernstig conflictueus verlopende communicatie tussen ouders. Conflicten tussen ouders na scheiding, verminderd contact met een of beide ouders, een verslechterde relatiekwaliteit tussen ouders en kind en verminderde kwaliteit van de opvoeding door zowel vader als moeder kunnen zorgen voor een cumulatie van problemen, waardoor scheiding een grote negatieve impact kan hebben op kinderen, stelt Inge van der Valk. Het is voor ouders nooit te laat om de onderlinge relaties te verbeteren en een ‘goede’ scheiding te hebben, zodat kinderen op een prettige manier relaties kunnen (onder)houden met beide ouders en andere familieleden. Bij een dergelijke situatie zijn kinderen op zowel korte als lange termijn gebaat. Dat liefde ons overkomt, wil niet zeggen dat we haar passief moeten ondergaan. Er blijft werk aan de winkel aldus Lieven Migerode. We ondernemen liefst liefdevolle actie om de kansen te vergroten dat liefde blijft leven, groeien en herstellen: samenwerken, vertrouwen schenken, accepteren en meegaan, elkaar de ruimte geven en de ander laten schitteren, in het hier en nu blijven, risico’s nemen en kunnen lachen om imperfectie. Daarmee kan een scheiding mogelijk worden voorkomen of na scheiding een nieuwe relatie succesvol vormgegeven.

  5,95
  lees meer

  Eetproblematiek (volledige uitgave, 15 artikelen)

  INHOUDSOPGAVE 'EETPROBLEMATIEK' (februari 2016) Een eetstoornis gaat niet over eten, Patricia Bos De opinie van…prof. dr. Eric van Furt - Ken je grenzen en verwijs tijdig door, Jos Govaarts Pioniers: Hilde Bruch, Greta Noordenbos Column: Vrij eten, Monique Rosier De kunst van het niet eten, Annemarie van Elburg PRAKTIJK Welke functies heeft de eetstoornis?, Suzanne Verheul Winnen met verliezen, Ine Oerlemans Column: Unieke mens, Fieke Thijs Werken met lichaamstaal, Hilde Bolt Help, John Stolvoort Wetenschap, Tatjana van Strien ACTUEEL Ontvankelijke aandacht in de cliëntrelatie, Christine Beenhakker Heb ik een probleem?, Liesbeth Libbers Gelezen Verder lezen over eetproblematiek Zie de ander Twee jaar geleden maakte onze dochter kennis met anorexia nervosa, doordat een jaargenootje doorsloeg in lijnen. Tijdens haar opnames in het ziekenhuis, klinieken en ‘huisarrest’ werd de verwaterde band aangehaald met appjes, kaartjes en zo nu en dan een bezoek als de situatie dat toeliet. Tijdens fasen van re-integratie werd onze dochter met andere vriendinnen ingezet ter begeleiding van eetmomenten op school. Het lijden, liegen en de lege huls die de anorexia veroorzaakte, evenals de hoop, zorgen en teleurstellingen, hebben een diepe indruk op haar gemaakt. Eetproblemen kunnen zich op diverse manieren manifesteren, legt Liesbeth Libbers uit. Zo zijn er de ernstige psychiatrische eetstoornissen, waarvan anorexia nervosa, boulimia nervosa en bingeeating disorder de bekendste zijn. Maar ook emotioneel eten, extern eten en lijngericht eten kunnen in meer of minder ernstige mate fysieke en psychische problemen veroorzaken. Kansen voor de counsellor liggen bij mensen met een eetprobleem of een lichte vorm van een eetstoornis, stelt Patricia Bos. Herstellen is meer dan alleen het krijgen van een gezond eetgedrag en gezond gewicht. Het betreft vooral het verbeteren van het psychische, emotionele en sociaal-maatschappelijk functioneren. Daar kan de counsellor op bepaalde momenten een rol bij spelen, mits hij voldoende expertise en ervaring heeft. “Als je dat nog nooit gedaan hebt, of niet speciaal bent opgeleid, moet je er niet aan beginnen. Er zijn te veel valkuilen om dat zomaar te gaan doen. Ken je grenzen en verwijs tijdig door”, waarschuwt professor Van Furth. Goede zorg voor cliënten in het algemeen en mensen met eetstoornissen in het bijzonder bestaat echter niet alleen uit het inzetten van de juiste interventies, meent professor Goossensen. “Een goede behandelrelatie is een voorwaarde voor een goed effect. Sensitiviteit leidt tot het wezenlijk zien van de ander. Zonder goed gezien te worden is het moeilijk om te zijn. Dat is instrumenteel niet te pakken, want het gaat over ontvankelijkheid. Als er geen ontvankelijkheid is, boet je in aan kwaliteit van de relatie met je cliënt en wordt alles wat je verder wilt bereiken ondermijnd.”  

  5,95
  lees meer

  Hoogsensitiviteit (volledige uitgave, 17 artikelen)

  INHOUDSOPGAVE 'HOOGSENSITIVITEIT' (november 2015) Counselling bij hoogsensitiviteit, Esther Bergsma De opinie van… Prof. Dr. Anna Bosman - Hoogsensitiviteit is een biologische eigenschap, Christine Beenhakker Roberto Assagioli, Wendy Kersemaekers Column: Hoogsensitief zijn, Gerarda van der Veen De hoogsensitieve werknemer, Maria Schreuders De logica van hoogsensitiviteit, Annek Tol PRAKTIJK De emotionele ontdekkingstocht van een hsp, Gemma Geertshuis Schematherapie, Loes Helwegen Multifocus, Marja van der Ende HELP, Leona Aarsen Ontwikkelingspotentieel bij hoogsensitiviteit, Els Umans ACTUEEL Hoogsensitief, of toch maar niet?, Gerrit Breeuwsma De ijsbergtheorie, Carla van Wensen Handvatten om introverte, hoogsensitieve cliënten te begeleiden, Eline Sluys Hoogbegaafd en hoogsensitief, Maud van Thiel Gelezen Verder lezen over hoogsensitiviteit Stromingen Toen in het begin van deze eeuw de door de Amerikaanse psycholoog Elaine Aron bedachte term ‘hoogsensitiviteit’ in Nederland geïntroduceerd werd, vielen bij veel mensen puzzelstukjes op hun plek. Zij die gevoeliger zijn voor emoties, pijn, genot en andere lichamelijke en geestelijke ervaringen, herkenden zich niet alleen in Arons beschrijving van deze aangeboren eigenschap, maar vernamen ook dat zij door een positieve waardering van deze kwaliteiten een gelukkiger leven konden leiden. Dat deze zelfwaardering niet altijd van een leien dakje gaat, blijkt wel uit de verschijning van diverse boeken over hoogsensitiviteit en de opkomst van de in dit thema gespecialiseerde begeleiders sinds die tijd. Dat counselling een effectieve wijze is om hoogsensitieve personen oplossingen te laten vinden voor ongewenste gevolgen van deze eigenschap, blijkt uit onderzoek van Esther Bergsma. Want het is niet gek dat hoogsensitieve kinderen en volwassenen het wat moeilijker hebben in onze prikkelrijke westerse maatschappij, meent professor Anna Bosman. Zij waarschuwt echter voor identificatie met hooggevoeligheid, het betreft immers geen diagnose. Pathologie ontstaat op het moment dat biologisch gesproken het leven van het organisme bedreigd wordt. Lang niet elke abnormaliteit is pathologie, zo ook hoogsensitiviteit niet. Desondanks kunnen hoogsensitieve personen jarenlang begeleid worden en toch het gevoel houden dat ze niet echt geholpen zijn. Therapieën slaan namelijk niet helemaal aan als hoogsensitiviteit over het hoofd wordt gezien, legt Annek Tol uit. Deze eigenschap is voor de counsellor echter lastig te herkennen. Tol schets de aspecten die de basis kunnen vormen voor counselling van deze cliënten. Sommige psychologische fenomenen lijken als een waterscheiding te lopen tussen wat we aan de ene kant de academische psychologie en aan de andere kant de psychologische praktijk zouden kunnen noemen. Hoogsensitiviteit is zo’n fenomeen, meent Gerrit Breeuwsma. In onderzoek wordt het grotendeels genegeerd, maar in de praktijk van alledag is er veel en vaak positieve belangstelling voor. Breeuwsma zoekt uit hoe dat komt en wie er eigenlijk gelijk heeft. Aron stelt dat hooggevoeligen door hun eigenschap beter in staat zijn om informatie te verwerken, en daardoor aanzienlijk kunnen bijdragen aan de samenleving. Haar hoogsensitiviteitstest hoef ik niet in te vullen, ik voel op mijn klompen aan dat mijn bijdrage ondermaats zal zijn…

  5,95
  lees meer

  Zelfbeeld (volledige uitgave, 15 artikelen)

  INHOUDSOPGAVE 'ZELFBEELD' (augustus 2015) Verkenning: Zelfbeeld, Kees Korrelboom De opinie van…Dirk De Wachter - ‘Zelf’ ontwikkelt zich in interactie met de ander, Jikke de Ruiter Pioniers: Michael White, Leona Aarsen Column: Een kwestie van kijken, Frans van der Gouw Achtergrond: Negatief zelfbeeld, Manja de Neef PRAKTIJK Uit ‘t veld: De zelven van Maarten in beeld, Judith Budde Caleidoscoop: Zelfkonfrontatiemethode, Hubert Hermans Achtergrond: Dubbele loyaliteit, dubbele identiteit, Leona Aarsen & Jakob van Wielink HELP: De Organizer, Arnold Vermeulen Wetenschap: Helend schrijven, Reinekke Lengelle & Frans Meijers ACTUEEL Achtergrond: Het ecologisch-intuïtief tekort van de moderne identiteit, Gerard Wijers Issue: Paul Verhaeghe over de vreemde ogen van het zelf, Sytze de Roos Professionaliteit: Ervaringsdeskundigheid in de professionele praktijk, Anke de Jong-Koelé Gelezen Verder lezen over zelfbeeld Wat je zegt ben je zelf Het landschap van mijn emoties kent een gematigd klimaat: het weer is stabiel en extreme temperatuur- of weersomstandigheden komen nauwelijks voor. Onweersbuien of hittegolven die mij uit mijn doen brengen, zijn op een hand te tellen. Ik leg de oorzaak van mijn gedrag buiten mijzelf als ik stel dat ik niet mezelf ben. Maar als ik zelf het storingsfront niet ben, wie heeft die storm dan wel veroorzaakt? Ik heb toch echt zelf als een tornado rondgeraasd en ben ook zelf de enige die ervoor kan zorgen dat er de volgende keer hooguit een briesje opsteekt. Ons zelfbeeld is volgens Dirk De Wachter een sociale constructie: “Wir sind in de blik van de ander. Er is geen zelf uit ons zelf. Dat zelf is ook geen vaststaand gegeven. Ons zelfbeeld evolueert met de tijd, omdat de blik van de ander evolueert.” Dat identiteit een organisch veranderende, in beweging blijvende systemische notie betreft, is nergens beter te zien dan bij migranten, menen Leona Aarsen en Jakob van Wielink. Huis en haard achterlatend, laten migranten ook deels hun ‘oude’ identiteit achter om de ontstane ruimte met wezenlijk nieuwe elementen vullen. “Met de fysieke reis die migranten afleggen, leggen ze ook een reis in hun identiteit af.” “Het griezelige is dat het zelfbeeld een self fulfilling prophecy kan worden”, aldus Paul Verhaeghe. “Bij negatieve identificatie is de kans groot dat je je alvast gedraagt naar de negatieve verwachtingen die je uit je omgeving hebt overgenomen. Zo maak je waar wat je zou willen vermijden, namelijk de volgende mislukking in de reeks.” Als counsellor kun je op verschillende manieren te maken krijgen met de problematiek van een negatief zelfbeeld, legt Manja de Neef uit. Doorgaans is de problematiek taai en is de cliënt pessimistisch over de mogelijkheden te veranderen. “Zie het als een sport om iemand die in eerste instantie niets dan negatiefs ziet, zo ver te krijgen dat hij aan het einde van de begeleiding ziet én voelt wat jij als counsellor al lang zag: dat hij veel moois in huis heeft.”  

  5,95
  lees meer

  Mantelzorg (volledige uitgave, 15 artikelen)

  INHOUD THEMA ‘MANTELZORG’ (mei 2015) Hulp aan naasten, ook onze zorg, John Stolvoort & Arnold Vermeulen De opinie van…Prof. Dr. Marjolein Broesevan Groenou, Christine Beenhakker Column: Zorgen met zin, Gerrie Ham-Willemsen Pioniers: Murray Bowen, John Stolvoort Achtergrond: Allochtone mantelzorgers, Nuray Doğan-Altundal & Ursela van Dijk PRAKTIJK Caleidoscoop: Begeleiding vanuit het contact, Paul Derkinderen Professionaliteit: De counsellor gaat aan de counselling vooraf, Jan Remmerswaal Uit ’t veld: Een eenzaam avontuur, Hanne van Herwerden Wetenschap: Ik-Jij of Ik-Het?, Dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer & Dr. Dorien Voskuil Ondernemen: Het verschil tussen hebben en zijn, Ine Oerlemans ACTUEEL Achtergrond: Jonge mantelzorgers, Els Jonker Issue: De risico’s en kansen van keukentafelgesprekken, Thomas Kampen & Babette Beertema Gelezen Verder lezen over mantelzorg Trends & Ontwikkelingen Onderweg Het Limburgse televisieprogramma ‘Ongerwaeg’ reist door heel Limburg op zoek naar de mooiste verhalen. Eind maart treft de presentator van het programma omroeper Rob. Hij mag helaas niet in de studio kijken, want Rob moet naar zijn zieke moeder. Soms stapelt verdriet zich ineens op in het leven, want Rob verloor nog niet al te lang geleden zijn vader. Maar dat hij de zorg voor zijn moeder op zich heeft genomen, maakt van hem geen mantelzorger. Hij heeft eigenlijk een hekel aan het woord: “Mantelzorger? Ik ben een zoon...” Vóór alles is iemands mantelzorger diens zoon of dochter, partner, ouder of vriend. Die relatie maakt dat de verleende zorg niet vrijblijvend is en grenzen soms moeilijk aan te geven zijn of vervagen. De belasting neemt vaak ongemerkt toe, omdat de mantelzorger steeds meer taken op zich neemt en de gezondheid van de dierbare voor wie hij zorgt verslechtert. Uit onderzoek blijkt dat het verzorgen fysiek en emotioneel zwaar is, zeker in combinatie met een baan. Zo ligt na twee jaar mantelzorgen het percentage ziekmeldingen onder mantelzorgers aantoonbaar hoger. Hanne van Herwerden deelt met ons hoe haar gelijkwaardige liefdesrelatie veranderde in een zorgrelatie met een totaal afhankelijke partner, en welke persoonlijke problemen daarbij op haar pad kwamen: hoe om te gaan met mijn dilemma’s, mijn liefde, tegenstrijdige gevoelens en wanhoop? John Stolvoort en Arnold Vermeulen verkennen waar counsellors en mantelzorgers elkaar treffen. Nuray Doğan-Altundal en Ursela van Dijk laten zien hoe counsellors allochtone mantelzorgers beter kunnen bereiken en welke ondersteuning zij nodig hebben, en Els Jonker legt uit hoe we kunnen voorkomen dat jonge mantelzorgers negatieve gevolgen ondervinden van hun opgroeien met ziekte en zorg. Met het overhevelen van de zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten is de participatiesamenleving weer een stapje dichterbij gekomen. Om de langdurige zorg betaalbaar te houden, rekenen gemeenten op de ‘eigen kracht’ en het netwerk van zorgbehoevenden. Prof. Dr. Marjolein Broese van Groenou zet op een rij welke uitdagingen voor sociale netwerken en zorgvoorzieningen in het verschiet liggen. Thomas Kampen en Babette Beertema belichten hoe gemeenten middels ‘keukentafelgesprekken’ onderscheid maken tussen ‘noden en wensen’ en hoe een counsellende gespreksvoering kan bijdragen aan rechtvaardige toepassing van maatwerk aan de keukentafel. De weg naar de participatiesamenleving is voor mantelzorgers nog niet geplaveid. Wellicht kunnen counsellors daar een steentje aan bijdragen.

  5,95
  lees meer

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  Op weg naar ruimte en vrijheid

  Crisis als aanleiding om inzicht te vergroten in (je) identiteitswerk

  Datum:
  Locatie:

  Download gratis deze white paper